نتایج زنده | روزنامه خبرورزشی
-

جدول لیگ ها

رتبه
تیم
بازی
امتیاز
-/+
1
23
54
31
2
23
38
7
3
22
38
7
4
23
38
-1
6
23
35
15
7
22
32
3
9
23
29
-4
11
23
23
0
12
23
23
-9
13
23
21
-6
14
23
20
-12

نتایج زنده

پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
19:30 'پایان نیمه اول
0 - 1
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
21:30 'شروع نشده
21:30
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
21:30 'شروع نشده
21:30
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
21:30 'شروع نشده
21:30
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
21:30 'شروع نشده
21:30
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
21:30 'شروع نشده
21:30
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
21:30 'شروع نشده
21:30
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
21:30 'شروع نشده
21:30
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
23:35 'شروع نشده
23:35
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
23:35 'شروع نشده
23:35
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
23:35 'شروع نشده
23:35
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
23:35 'شروع نشده
23:35
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
23:35 'شروع نشده
23:35
-
پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
لیگ اروپا - هفته 0
23:35 'شروع نشده
23:35
-

برنامه و نتایج بازیها

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶
پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶
-
2 - 4
96/11/19
-
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

خبرورزشی
کلیه حقوق برای روزنامه خبرورزشی محفوظ می‌باشد.
Copyright © 2017