روزنوشت| عبادی‌پور و خشمش، صیادمنش و بهایش

روزنوشت| عبادی‌پور و خشمش، صیادمنش و بهایش

میلاد عبادی‌پور، از خوب‌های خیلی خوب تیم ملی والیبال است! میلاد را نه به خاطر کلاس بازی‌اش و نه به دلیل بازی کلاس‌دارش، خوب و خیلی خوب نمی‌دانیم! عبادی‌پور، خوبیت خود را از اخلاقش، از حجب و حیایش، از شرم و آزرم ذاتی‌اش گرفته است.
برداشت یک| پسران والیبال

برداشت یک| پسران والیبال

با والیبال رفتیم در فینال و در ینگه دنیا باید شایستگی‌های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی خود را در قالب همان اصالت تاریخی حفظ کنیم.
۵