کاپیتان یزدانی، تنها باتجربه و پرچمدار روز اول
قهرمانی آسیا با مقررات قبلی، تعیین تکلیفِ هر وزن در یک روز

کاپیتان یزدانی، تنها باتجربه و پرچمدار روز اول

شاگردان غلامرضا محمدی با ترکیبی از نامداران باتجربه و جوانان جویای نام به شی آن چین سفر کرده‌اند، ولی در مسابقات روز نخست، بدون شک تمام نگاه‌ها به کاپیتان رضا یزدانی خواهد بود.
برداشت یک| رؤیا‌های کشتی فرنگی به حقیقت می‌پیوندد!

برداشت یک| رؤیا‌های کشتی فرنگی به حقیقت می‌پیوندد!

کشتی فرنگی به روز‌های خوش رنگ‌های طلایی خود بازمی‌گردد. ستاره‌های بزرگ جهان و المپیک در قالب نسل تازه‌ای معرفی می‌شوند تا در دوره جدید کشتی دوباره نام و پرچم ایران را در سالن‌های بزرگ کشتی جهان بالا ببرند.