پروژه پاکسازی مخالفان، به تهران رسید
مخالفت فدراسیون وزنه برداری با ثبت‌نام کاندیدا‌ها

پروژه پاکسازی مخالفان، به تهران رسید

رئیس فدراسیون وزنه برداری با وتوی ثبت‌نام کاندیدا‌های ریاست هیئت استان تهران، دوباره پاکسازی مخالفانش از هیئت‌ها را کلید زد.
ناکامی رستمی در شکستن رکورد جهان
سهراب رکورد ۲۰۰ کیلوگرم ثبت کرد

ناکامی رستمی در شکستن رکورد جهان

سهراب مرادی در مسابقات وزنه برداری سوییس با انجام سه حرکت، رکورد ۲۰۰ کیلوگرم را ثبت کرد و کیانوش رستمی به رکورد دوضرب جهان حمله کرد، اما ناموفق بود.
۵