رهبری: سه هزار دلار پول پراید هم نمی‌شود!
برنده دوئل شمشیربازان ملی‌پوش در اصفهان

رهبری: سه هزار دلار پول پراید هم نمی‌شود!

ملی‌پوش شمشیربازی بعد از دو ماه، سر کردن بدون مسابقه، خوشحال است که شروع خوبی بعد از چند روز اردونشینی در اصفهان داشته است.
باقرزاده: از استرس قلبم تندتند می‌زد

باقرزاده: از استرس قلبم تندتند می‌زد

رئیس فدراسیون شمشیربازی درباره نداشتن اسپانسر برای حمایت از ملی‌پوشان می‌گوید: من حتی زمانی که تیم سهمیه نمی‌گرفت هم به ملی‌پوشان حقوق خوبی می‌دادم و حتی پاداش.
عابدینی: فخری گفت برای دختران‌مان مدال بگیر
حرف‌های خواندنی کاپیتان تیم ملی شمشیربازی بعد از سومی جهان

عابدینی: فخری گفت برای دختران‌مان مدال بگیر

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی به خبرورزشی گفت: من خودم را خیلی وقت پیش ثابت کردم، اما نمی‌دانم چرا بعضی‌ها نمی‌بینند. مدال جام جهانی و گرند‌پریکس کم نیست، اما مدال جهانی چیز دیگری است که آن را به چنگ آوردم.