جابجایی ۴ رکورد شنا

در مرحله دوم لیگ شنا سینا غلام پور، بنیامین قره‌حسنلو، متین سهران رکوردهای رده های سنی کشور را بهبود بخشیدند.

عملکرد ضعیف شناگران ایران

شناگران ایران در رشته‎های کرال پشت و آزاد مسابقات قهرمانی آسیا، عملکرد ضعیفی را از خود به نمایش گذاشتند.
۴