بي احتياطي در كار نبود

رعدوبرق بهمن را سرازیر کرد

بهمن، مدفون شدن كوهنوردان، جست‌وجو، امداد و پيدا شدن هشت كشته؛ هشت كشته از گروه 14 نفره. صعودي كه قرار بود جزو افتخارات باشد اما غم‌انگيز شد.
۲