صعود ۳ کوهنورد ایرانی به هیمالیا

محمود هاشمی، ایرج معانی و حسین مقدم، سه کوهنورد ایرانی دوشنبه شب به همراه همنوردان خود به سمت قله لوتسه درارتفاعات هیمالیا حرکت کردند.
۴