آخرین وضعیت ورزشکار مشکوک به کرونا

آخرین وضعیت ورزشکار مشکوک به کرونا

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون دوومیدانی گفت: احسان حدادی قهرمان المپیک به دقت تحت نظر قرارداد و اقدامات لازم درمانی برای این ورزشکار طی دو روز اخیر انجام شده است.