کمک 400 میلیونی به تیم امید

کمک 400 میلیونی به تیم امید

بر اساس اعلام صالحی امیری، کمیته ملی المپیک تا کنون 400 میلیون تومان به تیم ملی فوتبال امید کمک مالی داشته است.
۳