روز نوشت| نمره ٢٠ براى لیگ نوزدهم

روز نوشت| نمره ٢٠ براى لیگ نوزدهم

لیگ برتر هنوز آغاز نشده! ما به یک نسیم که از سوى کمیته استیناف وزید، خوش خوشانمان شده است و خیال‌ها باخته‌ایم! تصور مى‌کنیم و انگار هم که لیگ نوزدهم، نمره اش ٢٠ مى‌شود!
طرحی که هیئت‌رئیسه آن را block کرد

طرحی که هیئت‌رئیسه آن را block کرد

چند روز پیش بود که هیئت‌رئیسه سازمان لیگ طرحی را مصوب کرد که بر این اساس دو سهمیه به لیست بزرگسال و دو سهمیه به لیست زیر ۲۵ سال اضافه شود یا اینکه افزایش دو سهمیه برای لیست زیر ۲۰ سال جایگزین یکی از این دو شود.
عرب: کالدرون توصیه پذیر نیست
چیزی را به او تحمیل نکردیم

عرب: کالدرون توصیه پذیر نیست

مدیرعامل پرسپولیس گفت: ما به كالدرون گفتیم هر تصمیمی كه دوست دارد و فكر می‌كند درست است، در مورد شرایط تیم اتخاذ كند.
۳