پرسپولیس درخواست تجدید نظر نداده بود!
اتفاق عجیب در پرونده طارمی و ریزاسپور

پرسپولیس درخواست تجدید نظر نداده بود!

دادگاه عالی ورزش (CAS) اخیراً گزارش کامل اتفاقات رخ داده بین پرسپولیس، ریزاسپور و فیفا و تاریخ نامه‌نگاری‌های صورت گرفته را منتشر کرده که نکات قابل توجهی در آن دیده می شود.
۵