بُزها برد را از دست دادند
بوندس‌لیگا آلمان؛ کلن 2 - ماینتس 2

بُزها برد را از دست دادند

بوندس‌لیگای آلمان بدون تماشاگر، اما جذاب و پرگل ادامه پیدا کرد و در دیدار اولِ امروز کلن و ماینتس به تساوی رسیدند.
۴