عکس روز| ارسلان، ساز صعود را کوک کرد

عکس روز| ارسلان، ساز صعود را کوک کرد

ارسلان مطهری در دقیقه 15 بازی با الوصل گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا ذوب آهن در یک قدمی صعود از گروهش قرار گیرد. او پس شلیک تیر خلاص، شادی جالب توجهی داشت. او که از شادمانی سر از پا نمی شناخت سازی در دست گرفت و شروع به نواختن کرد. گویی او پیش از بازی ساز صعود را کوک کرده بود| عکس ها: مهدی زارع - خبرورزشی
۶