کد مطلب: ۱۴۱۴۱۲
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۲۰:۰۳
از فحش‌هایی كه می‌خورم ناراحت می‌شوم
کریم بن‌زما اعتراف کرد با وجود دیدیه دشان جایی برای او در تیم ملی فرانسه وجود ندارد.

بن‌زما: خودم را به خريت نمی‌زنم، تا دشان هست، جایی برای من نيست!

به گزارش خبرورزشی، كريم بنزما مهاجم رئالمادريد كه حالا دو سال و نيمي ميشود از تيم ملي فرانسه محروم است، ميگويد همه چيز را از چشم ديديه دشان سرمربي كنوني آبيها ميداند. بنزما بعد از داستان فيلم ويدئويي و ماجراي باجگيري از متئو ولبئونا از تيم ملي فرانسه كنار گذاشته شد تا پروسه دادگاهش به اتمام برسد. با وجود اينكه دادگاه در نهايت بنزما را مقصر و متهم ندانست، دشان و فدراسيون فوتبال فرانسه چراغ سبزي به بنزما براي بازگشت به تيم ملي نشان ندادند. حالا بعد از مدتها سكوت، كريم در گفتوگوي تلويزيوني با برنامه «كانال فوتبال پلوس» فرانسه حرفهاي جديدي به زبان آورده كه نشان ميدهد حسابي از دست سرمربي تيم ناراحت است. در زير خلاصهاي از اين گفتوگوي بلند را از نظر ميگذرانيد.

انتقاد و فحاشي

معلوم است كه انتقادات مخرب و فحاشيهايي كه به من ميشود ناراحتم ميكنم ولي چارهاي هم ندارم و بايد رفتاري حرفهاي داشته باشم. وقتي آدم ميبيند از زبان هموطنانش فحش ميخورد ناراحتكننده است؛ خانواده آدم هم ناراحت ميشود ولي به هر حال بايد رفتاري حرفهاي داشت. من رفتارم حرفهاي است و با اين موارد كنار ميآيم. بايد الگويي براي جوانها و بچههاي كوچك بود. پس كنار ميآیم هرچند كه خيلي سخت است.

سالهاي حضور در ليون

نميتوانم حضورم در ليون را فراموش كنم. به هر حال من از بچگي و زماني كه 9 سالم بود در اين باشگاه بودم و آنها براي من زحمات زيادي كشيدند. همه مربياني كه من را از تيم نوجوانان تا بزرگسالان رساندند، برايم زحمت كشيدند و قدردان همه آنها هستم. بدون آنها طبيعتاً نميتوانستم به سطح بالاي فوتبال حرفهاي برسم. سالهاي حضورم در ليون فوقالعاده بودند.

فكر كردن به توپ طلا

رسيدن به توپ طلا خيلي سخت است. همه ميدانند كه اين روزها در فوتبال دنيا دو بازيكن هستند كه سطحشان فرازميني است ولي من هميشه در گوشه ذهنم نيمنگاهي به توپ طلا داشتهام. اين موضوع باعث ميشود آدم رو به جلو حركت كند و پيشرفت داشته باشد. به هر حال با وجود مسي و رونالدو كار براي رسيدن به توپ طلا خيلي دشوار است.

كيليان امباپه

بازي كيليان امباپه من را تحت تأثير قرار داده. به هر حال حتماً ميدانيد كه براي رسيدن به تيم ملي فرانسه نياز است كه شما بازيهاي زيادي داشته باشيد تا نظرها را جلب كنيد ولي كيليان فوقالعاده بوده. او همين حالا بازيهاي زيادي دارد و با حضور در ليگ قهرمانان اروپا كه سطح بسيار بالايي دارد، ميتواند به موفقيتهايش ادامه دهد. به هر حال نبايد فراموش كنيم كه هرگاه توپ زير پاي او ميافتد اتفاقي روي دروازه رقيب رخ ميدهد. حالا اگر او تصميم بگيرد به رئالمادريد بيايد، جايي براي نگراني من نيست كه هيچ بلكه خيلي هم خوب ميشود.

عدم حضور در تيم ملي فرانسه

به هر حال همه ميدانند كه عدم حضور من در ابتدا مربوط به يك داستان، حالا يا داستانهايي شد ولي از اين موضوع گذشته به نظرم مواردي كه غيرورزشي است بايد غيرورزشي بمانند و راهي به فوتبال و تيم ملي پيدا نكند؛ دليلش هم خيلي ساده است چون اگر شما قرار باشد قهرمان شويد به اين نياز داريد كه بهترين بازيكنان را داشته باشيد. در موضوع مربوط به من صحبتهايي با سرمربي شد و بعد هركس حق اظهارنظر  به خودش داد و پايش را وارد اين ماجرا كرد. به هر حال همه وارد اين موضوع غيرورزشي شدند. حالا بيش از دو سال است كه من از حضور در تيم ملي فرانسه محروم هستم.

مشكل با ديديه دشان

درباره تيم ملي فرانسه به شخصه فكر نميكنم مشكلي وجود داشته باشد؛ حداقل از سمت من كه هيچ مشكلي با سرمربي تيم ملي فرانسه وجود ندارد ولي اينكه سرمربي با من مشكلي دارد يا نه را نميدانم. خب از طرفي آدم نبايد خودش را هم به خريت بزند؛ واقعيت اين است كه تا زماني كه ديديه دشان سرمربي تيم ملي فرانسه است، من شانسي براي پوشيدن پيراهن تيم ملي فرانسه نخواهم داشت. دستكم اين چيزي است كه من فكر ميكنم چون ابتداي دوران محروميتم با هم صحبت ميكرديم و قبل از رقابتهاي يورو هم با هم حرف زديم ولي بعد از يورو دشان ديگر به من پشت كرده و اين موضوع خيلي ناراحتكننده است.

مقصر دشان است؟

معلوم است كه دعوت نشدنم به تيم ملي فرانسه را از چشم ديديه دشان ميبينم. من بازيكن جنگندهاي هستم ولي حضور در رقابتهاي يورو را از دست دادم، آن هم در شرايطي كه فصل فوقالعادهاي با رئالمادريد داشتم. كلي آمار خوب و فتح ليگ قهرمانان اروپا و چند جام ديگر به دست آوردم. اعتماد به نفس بالايي داشتم. با نسلي از بازيكناني كه در تيم ملي فرانسه حضور داشتند، دعوتم ميتوانست مزيت زيادي برايم داشته باشد.

عدم استقبال مردم از حضور بنزما در تيم ملي

همانطور كه گفتم، همه خودشان را درگير موضوع من كردند بدون اينكه كاري صورت بگيرد يا اطلاعات دقيقي در اين موضوع داشته باشند. از طرفي ميدانم كه نظر مردم هم است ولي اگر شما قرار باشد قهرمان شويد، نيازي به نظر مردم نداريد.

بازي كنار گريزمن يا ژيرو؟

خب بستگي دارد؛ من مثلاً قبلاً با گريزمن بازي كردهام. سبك بازياش شبيه اسپانياييهاست؛ تكضرب بازي ميكند و بعد سريع جابهجا ميشود. اينطوري موقعيت گلهاي زيادي هم فراهم ميشود. در مورد ژيرو شرايط كاملاً متفاوت است. تو ميتواني با ژيرو هم بازي كني، او شم گلزني بالايي دارد ولي سبك بازياش با گريزمن متفاوت است. بارزترين تفاوت هم همين سرعتي بودن يكي و نبودن ديگري است.

حضور در جام جهاني 2018

شرايط پيچيدهاي است. معلوم است كه من دلم ميخواهم جزئي از تيم ملي فرانسه در جام جهاني 2018 باشم. من بازيكن جنگندهاي هستم؛ دلم ميخواهد در تورنمنتهاي بزرگ بازي كنم. فشار و بار روانياش را هم تجربه كنم. البته كه من اين شرايط را با رئالمادريد هر روزه تجربه ميكنم ولي تجربه كردنش با تيم ملي يك چيز ديگر است. من هم دلم ميخواهد با تيم ملي كشورم يك جام مهم ببرم. پس طبيعي است كه بخواهم در جام جهاني بازي كنم.

بازي كردن به عنوان بازيكن ذخيره؟

اينجوري فوتبال بازي نميكنم كه فيكس باشم يا بازيكن ذخيره. ضمن اينكه با اين ايده هم به تيمي نميروم كه روي نيمكت بنشينم. طبيعتاً اگر حقم نيست فيكس بازي كنم يا وقتي ميبينم مهاجمي بهتر از من در تيم وجود دارد، ديگر شرايط فرق ميكند و بايد بپذيرم كه روي نيمكت بنشينم. درست عين همان كاري كه سال اولم در رئالمادريد انجام دادم. نشستم روي نيمكت و بعد منتظر فرصت ماندم تا دوباره نوبت من برسد.

بنزما نظم تيم را به هم ميزند؟

چنين چيزي ممكن نيست. من تيم بههمزن نيستم. بازيكن مخربي نيستم و هيچ مشكلي با بازيكنان ندارم. اين حرفها ديوانهام ميكند. واضح است اين تصويري كه درست شده، كار من نبوده و تصوير صحيح و روشني نيست. فراموش نكنيم كه در همين داستان ويدئويي پيش آمده هم من ابتدا چيزي نگفتم. همه چيز را پيش خودم نگه داشتم و بعد كه از من خواستند دربارهاش توضيح بدهم، حرفم را زدم. من خودم را بازيكني كه نميبينم كه بخواهم جو تيم را به هم بريزم.

زينالدين زيدان

زيدان از سرمربيگري تيم جوانان آمد؛ با آنچلوتي كار كرد و در همان برهه بود كه من كمك زيادي كرد. توصيههاي زيادي كرد كه به درد من خورد و باعث پيشرفتم شد. به هر حال وقتي تو با زيدان كار ميكني و او با تو حرف ميزند بايد خيلي جدي به صحبتهايش گوش و عمل كني. همانطور كه گفتم، او خيلي زود به پيشرفت من كمك كرد. من قبلاً گفتهام كه او مثل برادر بزرگم است ولي اين معنياش نميشود كه چون من مثل برادر كوچكترش هستم وقتي شرايط بد باشد به من چيزي كه خوشم نيايد را نگويد. او حرفش را ميزند. درست است روابط ما صميمي است ولي شرايط حرفهاي بر اوضاع حاكم است.

انگيزه بيشتر در رئال؟

هنوز ميخواهم جامهاي زيادي ببرم. ميخواهم به حس دوست داشتن فوتبال ادامه بدهم. ورزشگاهها را بيشتر احساس كنم و با فشار و بار رواني كه در اين مكانها وجود دارد، كنار بيايم. به هر حال هنوز ميخواهم به بردن جامها ادامه بدهم. ميخواهم كاري كنم بازيكنان جوان به رؤياپردازي در فوتبال ادامه بدهند و الگويي برايشان باشم.

دیدگاه
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین
عناوین برتر