کد مطلب: ۱۴۹۳۰۴
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۱
مربي خارجي خوب هميشه خوب است و شكي در آن نيست.

 اگر مربيان خارجي كه به ايران ميآيند خوب باشند حتماً تأثيرگذاريشان را هم ميبينيم ولي به شرطي كه در سطح قابل قبولي باشند. آنچنان كه مربيان بد هم جز اتلاف وقت و هزينه هيچ دستاوردي براي باشگاهها و فوتبالمان ندارند. ولي اگر مربي در سطح مطلوبي باشد اثرگذارياش حتي تا يكي، دو نسل بعد هم باقي ميماند. نكتهاي كه در اين باره بايد به آن توجه ويژه كرد امكانات سخت افزاري در فوتبال ماست. هر زمان ما توانستيم شرايط براي فعاليت اين مربيان در ايران را فراهم كنيم آن وقت است كه ميتوانيم توقع داشته باشيم مربي خارجي خوب در فوتبال ما تأثير مثبت بگذارد. من در ليگهاي حوزه خليج فارس كار كردهام و ديدم آنها چه امكاناتي دارند. وقتي يك مربي سطح بالا به آن منطقه ميرود باشگاه اينقدر امكانات روز و سطح بالا دارد كه فضا براي فعاليت مربي فراهم ميشود ولي در ايران امكانات باشگاههاي ما اينقدر بد و ضعيف است كه مربي خوب هم پس از حضور در فوتبال ما آن كارايي لازم را نخواهد داشت. پس از مدتي هم به اين نتيجه ميرسد كه بيايد، كارش را بكند و پولش را بگيرد و در آخر هم به كشورش برگردد. اين آيندهاي است كه ما خود براي فوتبالمان رقم زدهايم و شايد تقصير كمي متوجه مربيان خارجي باشد. البته يكي مانند برانكو هم پيدا ميشود كه ما او را از دوران حضورش در تيم ملي كنار بلاژويچ شناختيم و بعد با اينكه او در هيچ تيم معتبري حتي بيرون از ليگ كرواسي در اروپا مربيگري نكرده به ايران آورديم و حالا هم در پرسپوليس خوب نتيجه گرفته است. بنابراين نتيجه ميگيريم مربياني كه همين حالا در ليگ ما حضور دارند هم از سطح بالايي در دنياي مربيگري برخوردار نيستند. البته گاهي هم مديران باشگاهها براي ساكت كردن طرفداران تيمشان مربياني كه دلالها براي باشگاه آماده ميكنند را به خدمت ميگيرند. از آبادان كه شهر خودم است مثال ميزنم كه تا كنون دو، سه مورد اينچنيني داشتيم. از سوي ديگر مربي خارجي خوبي هم مانند كيروش آمده كه براي حفظ اعتبار و جايگاهش با تكيه بر استعدادهاي بيرون از ايران و كاستيهاي موجود نتايج مورد نظرش را گرفته و قطعاً اثرگذارياش بر فوتبالفارسي را در آينده فوتبال اين مملكت خواهيم ديد. به اعتقاد من اگر باشگاههاي ما براي به خدمتگيري مربي خارجي اقدام ميكنند بايد ابتدا به رزومه و بيلان كارياش دقت كنند و بعد هم آكادمي تيمهاي پايه را به او بدهند. 

دیدگاه
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین
عناوین برتر