کد مطلب: ۱۶۲۲۷۱
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷
پرسپوليس برد اما برانكو ايوانكوويچ شامل برندگان نمى‌شود! برانكو برنده نشد! در روزى كه پرسپوليس مى‌توانست عنوان «مرد اول» را به سرمربى خود بدهد، چاره‌اى نداشت جز آنكه به نقد افكار و به انتقاد از اعمال ايشان بپردازد!

١- در بازى پرسپوليس، مربى كم ديده مىشد، يا نه در بازى پرسپوليس كه مسابقه را به سود خود تمام كرد، برانكو زياد ديده مىشد! يك برانكوى بىعمل، يك برانكو «كپكرده»! يك برانكوى بىاختيار و فاقد هر نوع دخالت مؤثرى!

پرسپوليس، از اول برنده نشان داد! سرخپوشان از ساعت ٥ بعد از ظهر مسابقه را بردند! حضور تماشاگران انبوه كه آزادى را لبريز از هوادار و تماشايى كرده بودند، برنده شدن تيم پرمسئله را تضمين مىكرد! ٩٠ هزار نفر براى باختن نيامده بودند!

تيم اشكال داشت! چيدمان معيوب بود! بازى جور نبود و ناجورتر هم مىشد! ولى پرسپوليس يك تيم ٩٠ هزار نفره بود و ٩٠ هزار نفره هم برد!

نشانههاى باختن

٢- پرسپوليس برد اما برانكو در اين پيروزى شريك نشد! نشانههاى نبردن- بلكه باختن برانكو- را، در چند جا بارزتر مىديديم:

در نحوه بازى گرفتن از وحيد اميرى كه باز هم پرتلاش بود و باز هم سردرگم! حركات عليپور و بدتر از او، نعمتى هم، ربطى به بقيه تيم نداشت! پرسپوليس «صد» را داشت ولى عالماً و عامداً با ٥٠ و حداكثر با ٦٠، بازى مىكرد! امساك نابجا، خساست بىموقع!

در بازى پرسپوليس «تك» بودن و «تكى بازى كردن» يك جور دستور بود! دستورى كه شامل احمدزاده، ماهينى و نوراللهى هم مىشد! تكرو بودن! تكروى كردن! مكمل حركات يكديگر نبودن! هركس از ظن خود يارم شدن! و چقدر هم زياد و چقدر هم تيمخرابكن!

فرصتهاى گل، زياد از دست مىرفت و نه بهخاطر بدشانسى، كه هدر دادن شانسهاى گلزنى، دليل ديگرى داشت:

اشتباه در جا گيرى!

گل برنده را، سيدجلال حسينى زد! نه براى اينكه سيد «سوپرمن» بود، بلكه او خوب جا گرفتن و درست جا گيرى كردن را بلد بود! جاگيرى توأم با فشار! جاگيرى در مكان صحيح!

روند پَسپَسكى

٣- پرسپوليس برد! پرسپوليسيان هم بردند اما برانكو باخت! به همين راحتى، به همين سرراستى! ولى برانكو، هميشه اينهمه خودباخته نبود! بايد كمكش كرد تا دوباره به خود آيد! برانكو بازى به بازى محتاطتر، محافظهكارتر و به قولى، ترسو مىشود. چرا؟

علت اين استحاله چيست؟ برانكو چرا پراشتباه بازى مىكند؟ غلط حركت كردن او، به سود كيست؟ مسلماً فايدهاى براى فوتبال ما ندارد! يقيناً، پرسپوليس از اين روند پَسپَسكى، بهرهاى نمىبرد!

حرف از جدايى نمىزنيم! به هيچ رو، در متاركه هم فايدهاى نمىبينيم، ولى بىعملى را هم نمىپسنديم! بىعملى، بدترين نوع واكنش است! اشكال اصلى برانكو، دچار شدن و گرفتار آمدن به بىعملى است! برانكو اصولگرايى را با لجبازى، اشتباه گرفته! بايد كه او را از اين وارونهگرى و كجفهمى خارج كرد!

پرسپوليس، از ليگ آسيا چه مىخواهد؟ با اين بازى، با اين فوتبال، رسيدن به هدفهاى حداقلى هم دشوار مىنمايد! تيمى كه ٩٠ هزار نفره بازى مىكند نه ٩٠ برابر، بلكه سه برابر و ٥ برابر بايد بهتر بازى كند!

دیدگاه
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین
عناوین برتر