کد مطلب: ۱۸۱۳۹۶
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۵
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال، برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول فوتبال را اعلام کرد. ‏
به گزارش خبرورزشی و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته‌های هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:‏
هفته هشتم
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷‏
گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه نفت (تهرانسر) ‏ تهران
مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام علی (ع) ‏ کرمان
سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷‏
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهداء ماهشهر
هفته نهم
یکشنبه ‏‏۲۹ مهر ۹۷‏
مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس شیراز فارس
خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه شهداء سیمرغ
دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷‏
نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه تختی ارومیه
ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر- مس کرمان - ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر
هفته دهم
یکشنبه ‏‏۶ آبان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت ۱۵– ورزشگاه نفت (تهرانسر) ‏ تهران
فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت ۱۵– ورزشگاه پارس شیراز
آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه امام خمینی اراک
اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵– ورزشگاه انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۷– ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته یازدهم
یکشنبه ‏‏۱۳ آبان ۹۷‏
خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه شهداء سیمرغ
شهرداری تبریز- بادران تهران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‏ ساعت ۱۵– ورزشگاه پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه پاس قوامین تهران
ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت ۱۷– ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷‏
مس رفسنجان- مس کرمان - ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه شهداء رفسنجان
هفته دوازدهم
یکشنبه ‏‏۲۰ آبان ۹۷‏
بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نفت (تهرانسر) ‏ تهران
آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه - قشقایی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز
مس کرمان - استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهداء ماهشهر
هفته سیزدهم
شنبه ۲۶ آبان ۹۷‏
ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ‏‏۲۷ آبان ۹۷‏
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نفت (تهرانسر) ‏ تهران
هفته چهاردهم
شنبه ۳ آذر ۹۷‏
آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه امام خمینی اراک
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی ارومیه
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج
یکشنبه ‏‏۴ آذر ۹۷‏
گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) ‏ سیرجان
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت ۱۵- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته پانزدهم
شنبه ۱۰ آذر ۹۷‏
استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز -مس کرمان ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهرداری تبریز
قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه پارس شیراز
مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه شهداء رفسنجان
یکشنبه ‏‏۱۱ آذر ۹۷‏
گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه تختی انزلی
بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه نفت (تهرانسر) ‏ تهران
هفته شانزدهم
شنبه ۱۷ آذر ۹۷‏
خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه شهداء سیمرغ
آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی اراک
قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
یکشنبه ۱۸ آذر ۹۷‏
اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان
شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‏تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
هفته هفدهم
شنبه ‏‏۲۴ آذر ۹۷‏
گل گهر سیرجان- اکسین البرز ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه امام علی (ع) سیرجان
بادران تهران -مس کرمان– ساعت ۱۴- ورزشگاه نفت (تهرانسر) ‏ تهران
استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه پارس شیراز
ملوان بندر انزلی- نود ارومیه ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‏مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه نفت و گاز اروندان خرمشهر
نظر مخاطبان
ارسال نظر
* نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین عناوین
عناوین برتر