خبرورزشی

منهای فوتبال > توکیو ۲۰۲۰
هنگام بازی‌های المپیک در خانه بمانید!
خبر خوش دولت ژاپن به کارگران و کارمندان این کشور

هنگام بازی‌های المپیک در خانه بمانید!

کارگران در ژاپن معمولاً ساعات بیشتری را در محل کار خود نسبت به کارگران تقریباً همه کشور‌های دیگر می‌گذرانند، اما دولت ژاپن برای جلوگیری از ترافیک سال آینده که قرار است رقابت‌های المپیک در توکیو برگزار شود، یک پیغام ویژه برای کارگران دارند؛ در خانه بمانید!
۱
آخرین عناوین
عناوین برتر