خبرورزشی

منهای فوتبال > ورزش جهان
سرمقاله| سوگند یاد کردند، سوگند یاد کنید

سرمقاله| سوگند یاد کردند، سوگند یاد کنید

اگر حساب چند ورزشکارنمایی که بعضاً دست به رفتار‌های غیرانسانی زده‌اند را از جامعه پاک ورزش جدا کنیم، تمام تاریخ گواهی می‌دهد ورزشکاران ایرانی همیشه جوانمردانه برای خوشحالی مردم تلاش کردند و بازنده یا برنده، تمام انرژی خود را وسط گذاشتند.
آخرین عناوین