خبرورزشی

منهای فوتبال > تنیس روی میز
عالمیان: در فرانسه هرکول پوارو شدم
هم پینگ پنگم خوب شده، هم آشپزی ام

عالمیان: در فرانسه هرکول پوارو شدم

پینگ‌پنگ‌باز ایرانی می‌گوید: پیشرفت و تغییر تنها به بازی من ختم نمی‌شود و به خاطر زندگی تنهایی باعث شده تا من آشپزی یاد بگیرم.
آخرین عناوین
عناوین برتر