خبرورزشی

منهای فوتبال > سایر ورزش‌ها
کریمیان‌: برای شکست حریف ژاپنی آماده‌ام
مبارزه جنگجوی ایرانی در سرزمین آفتاب تابان

کریمیان‌: برای شکست حریف ژاپنی آماده‌ام

جنگجوی ایرانی به خبرورزشی گفت: با تمرینات اختصاصی که زیر نظر مربیانم انجام دادم، شرایط خوبی دارم و روزانه سه نوبت زیر نظر مربیان خارجی تمرین کردم تا با آمادگی کامل به مصاف حریف ژاپنی بروم.
آخرین عناوین
عناوین برتر