خبرورزشی

فوتبال ایران > مديريت فوتبال
برداشت یک| آن مرد بازنشسته است؟

برداشت یک| آن مرد بازنشسته است؟

آن مرد می‌رود؟ آن مرد میز خود را ترک نمی‌کند! آن‌ها رفته‌اند و تعدادی درِ اتاق خود را قفل کرده‌اند و نمی‌آیند! مرد‌ها و زنان بازنشسته مردد مانده‌اند که بروند؟
آخرین عناوین
عناوین برتر