خبرورزشی

فوتبال ایران > در حاشيه فوتبال
قرض ۴۰۰ میلیونی دردسرساز شد!
رمزگشایی از علل درگیری‌ها و حواشی یک تیم بزرگ

قرض ۴۰۰ میلیونی دردسرساز شد!

حواشی تیم های بزرگ در بسیاری موارد سرمنشأ یا به عبارتی پشت پرده هایی دارد که معمولاً از دید هواداران پنهان است.
برداشت یک| هماهنگ و همراه

برداشت یک| هماهنگ و همراه

هیچ زمان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش این اندازه در فضای یک‌دست و صاف و هماهنگ با یکدیگر زندگی نکرده بودند.
آخرین عناوین
عناوین برتر