واليبال بانك سرمايه در هفته ششم به سختي خاتم اردكان را برد.

محمودي: فهميديم چقدر دشمن داريم!

در بازياي كه خيلي راحت و بيسر و صدا هم نبود. شهرام محمودي، پشتخطزن تيم سرمايه البته معتقد است تيمش خوب بازي كرد و مهم برد است كه گرفت.

* شما واقعاً براي ليبروي خاتم جفت پا گرفتيد؟

نه من «جفت پا» به ليبروي تيم خاتم نزدم و او خودش زمين خورد! بحثمان هم كاملاً طبيعي بود و اتفاق خاصي رخ نداد. حتي خودش هم بعد از بازي گفت تقصير من نبود.

* واقعاً به نظر نميآيد خاتم اردكان حريف سختي براي شما باشد كه 3- 2 ببريد.

نه اصلاً اينطور نيست. در ورزش اين حرفها نيست. خاتم تيم خوبي بود. ما هم قرار نيست همه تيمها را ببريم. چنين چيزي امكان ندارد. همه تيمها خوب بازي ميكنند. ما هم بد بازي نميكنيم، خوب بازي ميكنيم. طبيعي است آنقدر خوب هستيم كه همه تيمهاي انگيزه برد ما را دارند.

* انگار دل پري از آنهايي كه در سالن هستند داريد؟

حسن بازي يكشنبه اين بود كه فهميديم در سالن چقدر دشمن داريم. خيلي به وضوح خودشان را نشان دادند. تا حدي كه وقتي در ست چهارم داشتيم ميباختيم همه روي هوا بودند و ست پنجم اما وقتي با اختلاف جلو افتاديم همه ساكت شدند. نميدانم چه هيزم تري فروختيم به آنهايي كه به سالن ميآيند. منظورم به تماشاگران نيست، آنهايي كه خودشان خوب ميدانند. حداقل فهميديم چقدر تيم سرمايه دشمن دارد. شك نكنيد ما قهرمان ميشويم و با قهرماني به آنها نشان ميدهيم.

* عقب ماندن از حريف خيلي سخت است كه به هم ميريختيد؟

اصلاً اينطور نيست كه ما با باخت به هم بريزيم. در ست چهارم بازي پاياپاي بود كه با دو اختلاف امتياز باختيم. ست چهارم هم، ما 5-6 امتياز عقب بوديم كه رسيديم. اگر روحيه جنگندگي نداشتيم كه نميرسيديم و ميباختيم. وقتي تيم عقب ميافتد طبيعي است كه ناراحت ميشود اما وقتي عقب بوديم خودمان را در امتياز 24 به خاتم رسانديم اما ست را باختيم با اين حال مهم اين است كه در نهايت برنده شديم.

* برايتان 3- 2 واقعاً راضيكننده است؟

اصلاً ايرادي ندارد. مهم برد بود كه گرفتيم. قرار نيست همه بازيها را 3- صفر ببريم. چنين چيزي امكان ندارد. تيم پيكان هم سال قبل دقيقاً همين شرايط را داشت. سه تا دريافتكننده مليپوش، پاسور ايتاليا و پشتخطزن و ليبروي تيم ملي را داشت كه تا آخر فصل 10 تا باخت گرفت. قرار نيست همه را ببريم. اين طرز تفكر اشتباه است. پارسال ما تيم ضعيفتري داشتيم و قهرمان شديم. امسال 4 تا بازيكن اضافه شده باز هم بايد بجنگيم تا قهرمان شويم. اينطور نيست كه فلان تيم 6 تا بازيكن گرفته قهرمان ميشود. در واليبال تا در زمين بازي نكني قهرمان نميشوي.

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

یورو ۲۰۲۰

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین