داور بين‌المللي واليبال، خسته است. خسته از اعتراضاتي كه اصلاً فني نيست.

شاهميري: خسته شدم، اینجوری نمی‌شود کار کرد!

آنقدر كه ديگر دلش نميخواهد در ليگ ايران سوت بزند. فرهاد شاهميري كه هفته قبل سرمربي تيم سايپا باخت تيمش را به گردن او انداخت، اين روزها دل پري دارد، از دردسرهايي كه تنها مختص ليگ ايران ميداند و بس. به نظر او كه تجربه قضاوت در رقابتهاي بينالمللي زيادي را دارد، كار از دست رفته است.

* واقعاً اشتباه شما باعث باخت تيم سايپا شد؟

من هيچ اشتباهي نداشتم كه باخت آنها را رقم بزند. مگر ميشود داور واليبال اشتباه نداشته باشد؟ اگر اشتباه هم داشتم به ضرر سايپا نبود. خودم مطمئنم. چون من تنها توپي را ديدم اما دير جنبيدم. به هر حال اشتباه در بازي پيش ميآيد. من نميدانم وقتي تيمي بازي را 23 -19 ميبازد يعني داور در اين بازي 5، 6 اشتباه داشته؟ يا وقتي 9-3 را ميبري. داوري در ايران است و نميشود كاري كرد.

* انگار خيلي خسته هستيد؟

واقعاً خسته شدم. نميشود اينجوري كار كرد. فكر ميكنم، نياز به استراحت دارم. چند وقت استراحت كنم، بهتر ميشوم. فعلاً مسابقه بينالمللي هم كه تا خردادماه و ليگ جهاني نداريم.

* خداحافظي شما از داوري جدي است؟

آقاي حاتمي اجازه نداد خداحافظي كنم. ميخواستم در باشگاههاي جهان برزيل اعلام كنم اما او گفت تو هنوز تا پنج سال ديگر ميتواني سوت بزني، زود است بروي. من حتي 5 سال هم ميتوانم در جهان قضاوت كنم.

* حالا بحث و اعتراض بازيكنان به شما سر چه مسئلهاي؟

 ببينيد من موقع داوري، ميتوانم توپ را دنبال كنم. خطاهاي روي توپ را ميبينم. وقتي توپ را با آن سرعت دنبال ميكنم نميفهمم زير تور بازيكنان به هم چه ميگويند. نميتوانم لبخواني كنم. نميتوانم ببينم آنها با اشاره به هم چه ميگويند. بازيكنان هزار جور ايما و اشاره به هم ميكنند، نميتوانم آنها را تشخيص بدهم.

* در رقابتهاي بينالمللي و جهاني هم اين دردسرها را داريد؟

شما در مسابقات جهاني هم چنين چيزي ديدهايد؟ مگر اينكه بازيكنان در ايران بازي كنند. در دنيا چنين چيزي نيست. اين وضعيت و اعتراضها آدم را خسته ميكنند. همه انرژي آدم را ميگيرند و نميگذارند داور از كارش لذت ببرد.

* با اين حساب قضاوت در ليگ برتر ايران سخت شده؟

نميدانم اصلاً، كار از دست رفته، نميدانم. بازيكنان كارهايي ميكنند كه اصلاً داور متوجه نميشود. من اصلاً نميدانم آن گوشه زمين چه اتفاقي افتاد؟ وقتي توپ را دفاع كردند، من توپ را دنبال كردم. اصلاً نفهميدم چي شد. نميدانستم بايد به چه كسي كارت بدهم. اصلاً نديده بودم كه بازيكنان به چه كسي اعتراض ميكنند كه بايد كارت بدهم. من پليس نيستم كه حاشيهها را كنترل كنم. همين سوت را در خارج كشور با ويدئوچك و هزار جور تكنولوژي ميزنم و هيچ اتفاقي هم نميافتد اما اينجا بدون تكنولوژي 5 ست سوت ميزنم. فدراسيون بايد فكر اساسي كند چرا كه اصلاً شرايط خوب نيست. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین