پنج وزنه‌بردار نوجوان دسته‌هاي 77 و 85 كيلوگرم در رقابت‌هاي قهرماني آسياي ژاپن در روزي به ياد ماندني 5 مدال طلا، 6 نقره و 3 برنز به ارمغان آوردند.

5 طلا، 6 نقره و 3 برنز سهم ايرانی‌ها

. تقي آقازاده، احمد احمدينژاد، محمد مؤيدي، رامين وليپور و عارف خاكي وزنهبرداران ايراني بودند كه با مدالهاي رنگارنگ ركوردهاي جديدي را هم ثبت كردند. در رقابتهاي دسته 77 كيلوگرم رقابتهاي نوجوانان آسيا دو وزنهبردار به نامهاي تقي آقازاده و احمد احمدينژاد به رقابت با حريفان پرداختند كه حاصل آن 6 مدال بود. تقي آقازاده وزنهبردار پرآتيه در رقابتهاي اين دسته با حد نصاب مجموع 306 كيلوگرم دو مدال طلاي حركات مجموع و دوضرب و مدال برنز يكضرب را به گردن آويخت و احمد احمدينژاد وزنهبردار آذربايجانغربي كشورمان با يك كيلوگرم اختلاف مدال طلاي يكضرب و دو نقره حركات دوضرب و مجموع را از آن خود كرد. تقي آقازاده كار خود را با زدن وزنههاي 134 كيلوگرم در يكضرب و 172 كيلوگرم و رسيدن به حد نصاب مجموع 306 كيلوگرم به پايان برد. اين وزنهبردار 12 كيلوگرم در حركت دوضرب و 14 كيلوگرم در مجموع ركورد ايران را در اين دسته بهبود بخشيد. احمدينژاد هم حركات خود را با مهار وزنههاي 137 كيلوگرم يكضرب و شكستن يك كيلوگرم ركورد ايران در اين حركت آغاز كرد و در دوضرب با زدن وزنه 168 كيلوگرم و رسيدن به حدنصاب مجموع 305 كيلوگرم به كار خود خاتمه داد. محمد مؤيدي وزنهبردار دسته 85 كيلوگرم تيم نوجوانان ايران نيز روز خوبي را پشت سر گذاشت و دو مدال طلا و يك نقره كسب كرد. اين وزنهبردار در رقابت در حركت يكضرب با زدن وزنه 128 كيلوگرم به مدال نقره رسيد و حريف كرهاياش با چهار كيلوگرم اختلاف بر سكوي نخست ايستاد. مؤيدي در حركت دوضرب با مهار وزنه 160 كيلوگرم عقبماندگي خود را جبران كرد و با حد نصاب مجموع 288 كيلوگرم دو مدال طلاي حركات دوضرب و مجموع را به گردن آويخت و وزنهبرداران كشورهاي كرهجنوبي و چينتايپه دوم و سوم شدند. رقابتهاي دسته 85 كيلوگرم رده سني جوانان نيز برگزار شد و دو وزنهبردار كشورمان به نامهاي رامين وليپور و عارف خاكي پنج مدال براي كشورمان به دست آوردند. وليپور سه مدال نقره و خاكي دو برنز به اندوختههاي تيمهاي ملي نوجوانان و جوانان ايران افزودند. وليپور در رقابتهاي اين دسته با حد نصاب مجموع 338 كيلوگرم كه حاصل مهار وزنههاي 151 و187كيلوگرم بود، سه مدال نقره اين دسته را پس از وزنهبردار قطري به خود اختصاص داد. عارف خاكي ديگر وزنهبردار كشورمان در رقابتهاي اين وزن در رده سني جوانان با حد نصاب مجموع 328 كيلوگرم،142 يكضرب و 186دوضرب، دو مدال برنز حركات مجموع و دو ضرب را گرفت. در اين دسته ابراهيم فارس الباخ از قطر با حد نصاب مجموع 352 كيلوگرم سه مدال طلا به گردن آويخت. 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

یورو ۲۰۲۰

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین