رونالدو در حاشيه مراسم كوچك توپ طلا، گفت‌وگوي مفصلي هم با اين مجله كه روز گذشته منتشر شد انجام داد كه در زير خلاصه‌اي از آن را از نظر مي‌گذرانيد.

رونالدو: اگر با مسی در یک تيم بودم، بيشتر از او توپ طلا داشتم

كريس رونالدو ستاره پرتغالي رئالمادريد چهارمين توپ طلايش را برخلاف گذشته، روز پنجشنبه هفته پيش، در ورزشگاه سانتياگوبرنابئو، از دست مسئولان مجله «فرانسفوتبال» گرفت. او در حاشيه همين مراسم كوچك، گفتوگوي مفصلي هم با اين مجله كه روز گذشته منتشر شد انجام داد كه در زير خلاصهاي از آن را از نظر ميگذرانيد.

 

* اولين باري كه اسم توپ طلا را شنيديد، به خاطر داريد؟

بله يادم ميآيد. وقتي بچه بودم چيزي كه به ذهنم ميرسيد اين بود كه آنهايي كه اين جايزه را ميبرند بازيكنان بزرگي بودهاند. يادم ميآيد همه، لحظهاي كه ميخواستند نام برنده توپ طلا را اعلام كنند، دست از كار ميكشيدند. با اين حال به عنوان يك پرتغالي، توپ طلايي كه فيگو برد را كاملاً به خاطر دارم.

 

* اولين باري كه اسم شما در فهرست كانديداهاي توپ طلا قرار گرفت، سال 2004 بود. چيزي از آن زمان به ياد داريد؟

سالهاي شروعم در منچستريونايتد بود. از آن زمان به بعد هميشه در فهرست بودهام ولي دقيقاً اينكه چه رتبهاي به دست آوردهام را نميدانم. اولين بار حس خوبي داشتم كه نامم در اين فهرست بود ولي به من انگيزه زيادي داد، اينكه تلاش بيشتري كنم تا چيزهاي بيشتري به دست بياورم.

 

* فكر ميكرديد يك روز بالاخره توپ طلا را به دست بياوريد؟

در سرم هميشه فكر ميكردم با بقيه فرق دارم؛ خب، باور داشتم ميتوانم بهترين بازيكن دنيا باشم. البته بردن اين جايزه به اين مهمي به فاكتورهاي زيادي بستگي دارد. نميتوانستم خيلي مطمئن باشم چون همه چيز به من بستگي نداشت. فكر ميكردم بتوانم يك توپ طلا ببرم نه چهار تا... 

 

* گفتيد حس ميكرديد با بقيه فرق داريد. چه فرقي؟

كارهايي ميكردم كه بقيه نميتوانستند. سريعتر بودم، بهتر به توپ ضربه ميزدم، گلهاي بيشتري ميزدم... از همان جواني فهميدم كه بهتر از بقيه هستم. خيلي زود اين فرصت را داشتم كه چنين موضوعي را ثابت كنم. همان زمان با آدمهايي بازي ميكردم كه از خودم بزرگتر بودند. آنجا بود كه فهميدم ميتوانم بازيكن حرفهاي شوم.

 

* دومين توپ طلايي كه برديد سال 2013 بود؛ 5 سال بعد از اينكه اولي را به دستآورديد. مضطرب بوديد كه نكند ديگر توپ طلا را نگيريد؟

مردم از كلمه اضطراب براي زماني استفاده ميكنند كه حس ميكنند من از بقيه بهتر نيستم. من اين كلمه را باور ندارم. اضطرابي در كار نبود بلكه بحث بر سر ميل و تلاش بيشتر نسبت به ديگران بود. هميشه ميخواهم كارها را خوب انجام دهم و وقتي فرصتي را از دست ميدهم و يا 3 يا 4 گل نميزنم، ناراحت ميشوم... مردم تفاوت اضطراب و ميل به بهترين بودن را نميدانند.

 

* يادتان ميآيد وقتي توپ طلاي 2013 را به دست آورديد، گريه كرديد؟

(سكوتي طولاني ميكند) معلوم است كه يادم ميآيد. احساساتي شده بودم، چطوري بگويم... نه اينكه خشمگين بوده باشم، در واقع نميخواستم همرديف بازيكناني باشم كه فقط يك بار در زندگيشان توپ طلا را بردهاند. بيشتر از يك توپ طلا ميخواستم. نميخواستم با آنهايي كه يك توپ طلا دارند، مقايسه شوم. توپ طلاي بيشتري ميخواستم چون ميدانستم پتانسيلش را دارم و تلاش زيادي براي به دست آوردنش كرده بودم. آن اشكها يك نوع رهايي بود. رهايي بعد از سالها جنگيدن. از درون رها شدم.

 

* و سومين توپ طلايتان هم يك سال بعد به دست آمد كه به نوعي مبارك و ميمون بود چون شما را همرديف آنهايي قرار داد كه سه تا توپ طلا داشتهاند، يعني همرديف كرويف، پلاتيني و فانباستن... 

وقتي قرار باشد بزرگترين بازيكنان دنيا را نام ببرند، هميشه اين اسامياي كه گفتيد، حضور دارند. ميدانستم كه ميتوانستم در سطح همين بازيكنان باشم. من به هيچ بازيكني در تاريخ حسادت نميكنم. هركس شيوه خودش براي بازي كردن را دارد. هيچوقت نميخواستم جاي بازيكن ديگري باشم. هرگز. دليلش هم اين بود كه ميدانستم به تاريخ فوتبال ميپيوندم. البته اين حرفها را آمار به خوبي تأييد ميكند. انگيزهام سال به سال بيشتر ميشود. انگيزه براي نشان دادن اينكه من بازيكن يك يا دو فصل نيستم بلكه بازيكني براي تمام زندگي هستم.

 

* اين توپ طلاي 2016، حاصل قهرماني شما با پرتغال در بازيهاي يورو است؟

اين هم ميتواند باشد. همانطور كه گفتهام، سال 2016 براي من يكي از بهترين سالهاي دوران حرفهايام بوده؛ چه از لحاظ فردي و چه تيمي. بردن اولين جام مهم تاريخ پرتغال همان چيزي بود كه در رزومهام كم داشتم. آن قهرماني يكي از مهمترين لحظات زندگيام بود. ليگ قهرماناني كه با رئال هم بردم فراموش نميكنم. بردن يورو و ليگ قهرمانان در يك سال، مورد فراموشنشدني است.

 

* پس بردن اين توپ طلا براي شما خوشحالي بيشتري به همراه دارد؟

براي من بردن هر جايزهاي در اين سطح خيلي خاص است. اينجور وقتها به خودم ميگويم: «كريستيانو، ارزش سختيهايي كه سالها كشيدي را داشت». بعضي وقتها بيان اينكه واقعاً چه احساسي دارم سخت است ولي درونم يك شادي زايدالوصف نهفته است.

 

* سه تا توپ طلاي قبليتان را كجا نگهداري ميكنيد؟

همه جوايز فردي و البته تيميام را در موزهام در ماديرا (محل تولد رونالدو در پرتغال) نگهداري ميكنم. اين توپ چهارم هم به زودي به آنها اضافه ميشود. بازديدكنندهها فرصت دارند همه آنها را تحسين كنند. اين موزه راه ارتباطي من با آنهايي است كه كريستيانو را دوست دارند. آنهايي كه فرصت ندارند توپ طلا را مستقيماً ببينند، ميتوانند آنجا اين توپها را ببينند (لبخند ميزند). علاوه بر آنها جوايزي مثل كفش طلا، ليگ قهرمانان... هم هستند. به عنوان يك آماتور فوتبال اگر در ماديرا بودم، ميرفتم و از اين موزه بازديد ميكردم.

 

* روزي كه احساس كنيد ديگر نميتوانيد توپ طلا را ببريد، از فوتبال خداحافظي ميكنيد؟

اينطور نيست كه انگيزهام فقط بردن توپ طلا باشد. اصل براي من بازي كردن فوتبال و تمرين كردن زير باران و در سرماست. وقتي حس كنم ميلي به بازي و تمرين كردن ندارم، از فوتبال خداحافظي ميكنم. در زندگي هر چيزي يك شروع و يك پاياني دارد؛ در فوتبال هم همين است. ميدانم روزي ميرسد كه نميتوانم در يك فصل 50 گل بزنم، توپ طلا را ببرم و حتي در فهرست كانديداهاي توپ طلا باشم. اين پروسهاي طبيعي است. در دو يا سه سال آينده نميدانم نامم در فهرست كانديداها باشد يا نه، هرچند كه اميدوارم باشد. (لبخند ميزند)

 

* شما توپ طلا را در شرايطي برديد كه بيش از 400 امتياز بيشتر از مسي به دست آورديد. فكر ميكرديد اينقدر راحت توپ طلا را به دست بياوريد؟

راستش را بخواهيد بله. فكر ميكردم اختلاف زيادي وجود داشته باشد. لئو خيلي خوب بود، گريزمن هم خوب بود يا بقيه بازيكنان رئال مثل گرت بيل و تعدادي از بازيكنان تيم ملي پرتغال. اگر از من بپرسيد كه خيالم بابت به دست آوردن اين توپ طلا جمع بود، به شما ميگويم بله. با اين حال من هميشه حواسم است در همين سطح بمانم. به اين مورد ايمان دارم. البته ميدانم كه همه چيز به من بستگي ندارد. توپ طلا مثل كفش طلا نيست كه بر پايه آمار باشد بلكه بر پايه آرا است. همينجا از فرصت استفاده ميكنم و از خبرنگاراني كه به من رأي دادند، تشكر ميكنم. انتخاب خوبي داشتيد (ميخندد).

 

* اگر با مسي در يك تيم بازي ميكرديد، فكر ميكنيد ميتوانستيد بيشتر از او توپ طلا داشته باشيد؟

سؤال سختي است. نميدانم... ديدن اينكه هردوي ما در يك تيم بازي ميكنيم، جالب است. فكر ميكنم بازيكنان بزرگ بايد با هم بازي كنند؛ خب اگر ما در يك تيم بوديم، فكر ميكنم بيشتر از او توپ طلا داشتم ولي او هم فاصله زيادي با من نداشت (لبخند ميزند). همه ميدانند مسي بازيكن بزرگي است. او 5 بار توپ طلا را برده است.

 

* و شما سال آينده با او برابر ميشويد؟

تلاش ميكنم. مثل هميشه ميجنگم ولي فعلاً هدفم اين است جامجهاني باشگاهها كه جام مهمي است را ببرم و بعد هم قهرمان لاليگا شويم. لاليگا جامي است كه رئال واقعاً ميخواهد آن را ببرد. قهرماني در ليگ قهرمانان و جامحذفي هم كه همچنان ممكن است. ميخواهم هميشه برنده باشم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین