نظرسنجی

کدام‌یک هیجان و رضایت بیش‌تری برای شما داشت؟
نظرات: ۰
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵
۰
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

مي‌گويند هر زخمي كه انسان را نكُشد، قوي‌ترش مي‌كند اما پيكر زخم‌خورده و نحيف فوتبال ايران كه از شدت ضربه خنجر دوست و دشمن و متأسفانه جراحات ناشي از خودزني به تلوتلو خوردن افتاده، خلاف اين نظريه را ثابت مي‌كند.

فوتبال ايران با هر زخم، قویتر كه نه، رنجورتر و آسيبپذيرتر میشود و اين عصبيت غيرقابل باوریكه زير پوست فوتبال ما رفته و به گوشت و استخوان فوتبال رسيده، آخر اين ورزش پرطرفدار را از پا درمیآورد.

اغلب رفتارها در اين فوتبال عصبیاست، در رابطه فدراسيون با سرمربیتيم ملیتنش وجود دارد، رابطه سرمربیتيم ملیبا سرمربیباشگاهها خصمانه است، رفتار متقابل باشگاهها و فدراسيون به خشم و البته بیاعتمادیآلوده شده، هوادار با تيم رقيب، بازيكن با مربي، مربیبا بازيكن، هوادار با تيم خودي، مدير با مربیو بازيكن و در يك كلام همه با هم عصبیو غضبآلود برخورد میكنند. كارشناس میخواهد حرف بزند فحش میدهد، مربیمیخواهد از خودش دفاع كند فرياد میكشد، بازيكن میخواهد برود دعوا میكند، بازيكن میخواهد بيايد باز هم دعوا میكند و اين عصبيت وحشتناك و اين تنش و تشنج در تمام سطوح روابط فوتبالیها با هم گسترده شده است و متأسفانه هيچ تلاشیهم برایبرونرفت از اين فضایپر از خشم و هياهو نمیبينيم. انگار با دعوا كار پيش بردن و با تنش به هدف رسيدن در فوتبال ما «رويه» شده است و سالهاست چوب همين رويه غلط را میخوريم و باز هم تلاشیبرایاصلاح روابطمان با هم نمیكنيم. حالا دشمنان سياسیهم دعوایشان را پایميز مذاكره حل میكنند و به جایجنگ، گزينه رویميز میگذارند اما ما هنوز تنها راه حلمان برایرسيدن به هدف، دعوا و داد و فرياد است. دلمان را هم خوش كردهايم به رنكينگیكه ماه به ماه اعلام میشود و میگويد ما غول فوتبال آسيا هستيم... چه غول جراحتپوش، عصب بريدهاي؟! آدم دلش برایاين غول میسوزد! غولیكه بيرونش حريفان را كشته و داخلش خودش را... 

وب‌گردی و دیدنی‌های ورزش

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرسنجی

کدام‌یک هیجان و رضایت بیش‌تری برای شما داشت؟

پربازدید امروز

آخرین خبرها

منهای ورزش

بازرگانی