از سال 2015 سیستم ابلاغ فیفا در پرونده‌های حقوقی تغییر كرده و از آن تاریخ فیفا مستقیماً با باشگاه تماس میگیرد و فقط یك كپی به فدراسیون میدهد.

 فدراسیون هم این نامه را مجدداً به باشگاه میفرستد. باشگاه طبق قانون تجارت دارای مجمع عمومی و كاملاً مستقل است. باشگاهها در انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی مختارند و میتوانند بازیكنانشان را به خدمت بگیرند ولی طبق نظر فدراسیون. وقتی باشگاه یك بازیكن خارجی میگیرد باید در مقابل پولش را هم بدهد. وقتی باشگاه به تعهداتش عمل نمیكند به استناد ماده 22 آییننامه نقل و انتقالات فیفا، از باشگاه سؤال میكنند كه چرا پول پرداخت نشده، اگر باشگاه دلیل منطقی داشت شكایت رد میشود وگرنه باشگاه محكوم به پرداخت پول است و بازیكن میتواند به دادگاه فیفا شكایت كند اما اگر نكرد اتاق حل اختلاف یك فرجه به طرف بازنده میدهد كه پول خود را پرداخت كند اما اگر باز هم نشد تمامی پرونده به كمیته انضباطی میرود كه این كمیته امر تنبیهات را انجام دهد. مرجع صادركننده رأی یعنی اتاق حل اختلاف طبق اساسنامه حق ندارد تنبیه انضباطی درج كند بلكه باید پرونده را به كمیته انضباطی بدهد. رئیس دبیرخانه كمیته انضباطی پرونده را مطالعه و یك نامه تنظیم و به باشگاه مورد نظر اعلام میكند تا تاریخ مشخص فرصت دارید مبلغ مورد نظر پرداخت شود در غیر این صورت موادی كه به آنها اختیار منع نقل و انتقال، كسر امتیاز و حتی سقوط به دسته پایینتر است اطلاع داده میشود. یك كپی از این نامه برای طرف برنده در پرونده هم ارسال میشود. اگر باشگاه تا آن تاریخ مبلغ را پرداخت كرد پرونده بسته میشود و اگر پرداخت نكرد فیفا هیچ اقدامی انجام نمیدهد و منتظر میماند تا طرف برنده به آنها نامه بزند كه آیا پولش را دریافت كرده است یا نه. به نظر میرسد استقلال و تراكتورسازی به هشدارهای اتاق حل اختلاف و به نامه انضباطی فیفا و فرجه زمانی این بخش نیز توجه نكردهاند و سبكترین رأی انضباطی كه همان محرومیت از نقل وانتقال است برایشان در نظر گرفته شده است. در این رابطه نقش فدراسیون فوتبال یك نقش نظارهگر و رابطهای است و اگر هر اتفاقی برای هر باشگاهی بیفتد فدراسیون فوتبال در آن مقصر نیست و به وظیفه ذاتی آن هم برنمیگردد. موضوع دیگر اینكه باشگاهها در حوزه بینالمللی ضعیفند و متوجه آثار و تبعات بینالمللیاش نیستند. آنها اغلب آییننامه نقل و انتقالات فیفا را نمیدانند و قراردادهایی را میبندند كه برایشان حق فسخ وجود ندارد. در این بین به دلیل فرصت طلبی كارگزاران قراردادها به گونهای تنظیم میشود كه بیشتر منافع بازیكن لحاظ میشود تا باشگاه. ضمناً مسئولان باشگاهها به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی حتی به سختی میتوانند مكاتبات فیفا را پاسخ بدهند. 

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __