عملکرد خوب لیونل مسی باعث شده تا پاری‌سن‌ژرمن در دیدار سه‌شنبه شب برابر او و یارانش ترس داشته باشند.

مسی‌؛ هيولایی كه پاریسی‌ها را می‌ترساند

به گزارش روزنامه خبرورزشی، رقابتهاي مرحله يكهشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا در شرايطي از فردا پيگيري ميشود كه در يكي از مهمترين بازيها پاريسنژرمن در خانه ميزبان بارسلوناست؛ ديداري تكراري كه در چند سال گذشته بارها در مراحل مختلف ليگ قهرمانان اروپا برگزار شده است.

 

پاريسيها ابتداي رقابتهاي اين فصل به دليل نرسيدن به مرحله نهايي ليگ قهرمانان اروپا لوران بلان، سرمربي خوشفكر فرانسوي را از كار بركنار كردند و اوناي امري، سرمربي اسپانيايي و متخصص قهرماني در ليگ اروپا را به عنوان يك ناجي به تيمشان آوردهاند. امري اگرچه در ليگ فرانسه فراز و فرودهاي زيادي داشته ولي رفتهرفته توانسته تفكراتش را غالب كند و تيم تقريباً يكدستي را ببازد.

 

كابوسي به نام بارسا

از بخت بد پاريسيها و در رأس آنها از بخت بد اوناي امري، پاريسنژرمن در مرحله يكهشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا دوباره به بارسلونا رسيده است؛ تيمي كه هم پاريسيها زخم زيادي از آن خوردهاند و هم سرمربيشان يعني اوناي امري! ماجرا از اين قرار است كه اوناي امري چه با آلمريا، چه با اسپارتاك مسكو و چه با والنسيا و سويا هرگز كارنامه درخشاني مقابل بارسلوناييها نداشته است. اين تكنيسين اسپانيايي «تقريباً» هميشه به بارسلونا باخته است؛ فارغ از اينكه مربي بارسا رايكارد بوده و يا گوارديولا. كلمه «تقريباً» كه قبل از هميشه بازنده آمده، به اين موضوع اشاره دارد كه امري در طول دوران حرفهاياش تنها يك بار توانسته برنده شود: اين موضوع مربوط به 3 اكتبر 2015 است كه با سويا توانست 2 بر يك بارسلونا را شكست دهد. به غير از اين مورد او 6 بار هم توانسته با تيمهايش بارسلونا را متوقف كند. البته اگر دو باري كه كار به وقتهاي اضافه كشيده شده و بعد تيمهاي امري به بارسا باخته را لحاظ كنيم، اين تعداد ميتواند به عدد 8 مساوي در 90 دقيقه هم برسد. با اين حال وقتي نگاهي انداخته شود به 23 تقابل اوناي امري با بارساييها، او فقط يك بار برنده شده و 6 بار مساوي كرده كه در مجموع آمار بسيار ضعيفي است.

 

فاجعه در نوكمپ

خبر بدتر براي پاريسنژرمنيها و البته اوناي امري اينكه قرار است بازي برگشت اين مرحله از رقابتها در نوكمپ، ورزشگاه اختصاصي بارسا برگزار شود. ماجرا از اين قرار است كه هيچكدام از رشادتهاي امري مقابل بارسا يعني چه آن تكبردش و چه 6 مساوياي كه به دست آورده هيچكدام در نوكمپ نبوده است! او با تيمهايش 10 بار به نوكمپ سفر كرده و هر 10 بار تن به شكست داده است. البته طبيعي است در يك فصل مربياني كه قادر به شكست دادن بارسلونا هستند تعدادشان از انگشتان يك دست و نهايت دو دست بيشتر نشود ولي موضوعي كه اوناي امري دارد، ذهنيتي است كه كل فوتبال اسپانيا را تحت تأثير قرار داده است. شايد تا قبل از سال 2009 اين سؤال خيلي در كنفرانسهاي خبري قبل و بعد از بازي پرسيده نميشد كه چه تيمي ميتواند بارسلونا را شكست دهد. براي امري هم شايد اين سؤال تا قبل از 29 آوريل 2009 حداقل تا زماني كه تيري آنري براي بارسا گلزني نكرده بود، پيش نيامده بود. والنسيا با اوناي امري تا دقيقه 85 از بارسلونا پيش افتاده بود ولي در اين دقيقه مهاجم فرانسوي بارسا كار را مساوي كرد تا بازي 2-2 شود. در واقع امري اين فرصت را داشت تا درست در چهارمين تقابلش با بارسلونا اين تيم را شكست دهد ولي با از دست دادن آن فرصت شايد فكرش را هم نميكرد كه ناكامياش برابر اين تيم كاتالونيايي 23 بازي تداوم داشته باشد (فارغ از همان تكبردش).

 

هيولايي به اسم مسي

در طول 10 سال رقابتي كه اوناي امري با بارسلونا داشته بازيكنان اين تيم تغييرات زيادي داشتهاند ولي سبك بازي آنها همان است كه بوده. موضوع مهمتر اينكه مسي هم همان مسي هميشگي است و اين مورد هم ميتواند براي مربي فعلي پاريسنژرمن خبر بسيار بدي باشد. هيولا بودن مسي براي امري با رقم و عدد قابل اثبات است؛ اين مهاجم آرژانتيني در 7 ديداري كه سويا با سرمربيگري اوناي امري به مصاف بارسلونا رفته، به تنهايي 10 گل به سويا زده است! خبر بدتر اينكه مسي در 21 مسابقهاي كه مقابل اوناي امري به ميدان رفته، توانسته به تيمهاي اين سرمربي اسپانيايي 25 گل بزند و 9 پاس گل هم بدهد. شاهكارهاي مسي مقابل امري هم زياد بوده ولي شايد مهمترين آنها مربوط به 19 فوريه 2012 باشد كه بارسا با والنسياي اوناي امري بازي كرد: در آن بازي بارسا 5 بر يك برنده شد: مسي 4 گل زد و يك پاس گل هم داد. بنابراين خيلي ساده ميتوان گفت امري هرگز آن مربياي نشان نداده كه راه مهار مسي را بلد باشد. اين مربي هميشه براي مهار مسي و همتيميهايش سعي كرده با سيستم مورد علاقهاش كه

 1-3-2-4 است بازي كند؛ او البته يكي، دو بار هم نشان داده توانسته جنگهاي تاكتيكي را در مواجهه با تاكتيك بارسلونا ببرد: سوپركاپ اروپاي 2015 يكي از نمونههاي اين موفقيت است؛ سوياي امري بازي 4 بر يك باخته را 4-4 كرد. امري در آن بازي زماني كه تيمش 4 بر3 عقب بود به خوبي به مقابله با تعويض تدافعي بارسا رفت؛ آن زمان بارسلوناييها در دقيقه 78 رافينيا را از زمين بيرون كشيدند و مارك بارترا به خط دفاعيشان اضافه كردند. بارسا آرايش تيمياش را به 1-3-2-4 تغيير داد. در همين زمان امري با تغيير سيستم تيمش به 3-3-4 ماريانو را وارد زمين ميكند تا با قرار دادن او به عنوان هافبك مدافع راست، سمت چپ رقيب يعني بارسا را از كار بيندازد. همين تغيير، نتيجه ميدهد و در نهايت بازي 4-4 ميشود. هرچند كه در دقيقه 115وقتهاي اضافي پدرو گل پيروزيبخش بارسا را زد و امري يك بار ديگر شكست خورد.

 

استراتژي امري

در فصول گذشته استراتژي تيمهاي امري در مواجهه با بارسا – كه غالباً عدم تملك توپ بوده است – تغييرات مشخصي كرده و بر پايه اين موضوع بنا نهاده شده كه تيمش هرچه سريعتر توپ را از بارساييها پس بگيرد و آن را پشت سر مدافعان كناري بارسا به مهاجمانش برساند. همين 29 نوامبر، اوناي امري در گفتوگو با «ال پائيس» شيوهاش در مواجهه مجدد با بارسا را موشكافي كرد: «وقتي مقابل بارسا بازي ميكنم هميشه از بازيكنانم ميخواهم از سمتي حمله كنند كه مسي حضور دارد چون تقريباً تنها جايي است كه ميتوان بارسا را غافلگير كرد. توصيه من هميشه ساده است: از سمتي حمله كنيد كه مسي حضور دارد چون او به عقب برنميگردد كه دفاع كند. دفاع مياني ما هم ميداند كه بايد توپ را از سمت چپ به گردش دربياورد... گوارديولا متوجه اين نقص تيمش شد و مسي را به مركز خط حملهاش برد ولي لوئيس انريكه او را دوباره به كنارهها برده است. با لوئيس انريكه صحبت كردم و او به من گفت كه ايدهاش كاملاً شفاف است. انريكه ميگويد ميداند چطور ميخواهد بازي كند: سوارس در پيشاني خط حمله، نيمار در چپ و مسي در سمت راست خط حمله. حضور مسي در كنارهها ميتواند دردسر مدافعان را بيشتر كند ضمن اينكه از زماني كه راكيتيچ آمده پشت سر مسي هم كمتر خالي ميماند چون او با دوندگياش فضاهاي خالي را ميبندد. درباره مدافعان كناري بارسا هم ميتوانم بگويم آنها جديداً نه زياد جلو ميآيند و نه زياد عقب زمين خودي بازي ميكنند». امري در طول 10 سال اين فرصت را داشته تا بارسا را آناليز كند و حالا فردا ميتواند حاصل آناليز چندسالهاش را در زمين پياده كند.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین