۰
دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۲
۰ |
۰
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

فلسفه فیلسوف خره‌نشین- دیوژن یونانی- هنوز به قوت خود باقی است که: ... از یک رودخانه، دو بار نمی‌توان عبور کرد!

در فوتبال این قاعده همچنان جاری و ساری است! هر بازی قاعدههای خود را دارد! هر بازی پرنسیبها و اصول خود را دارد! هم از این روست که بررسی، تجزیه و هم تحلیل عناصر بازی حریف حتی آشنا هم اهمیت ویژهای دارد و هرگز نباید از آنالیز عملکرد حریف و شناختن و بازشناختن عادتهای حرکتی و مهارتیاش غفلت کرد! هرگز نباید بدون حلاجی بازی حریف وارد زمین شد!

در بازیهای پرسپولیس و در بازیهای تیم آقای برانکو ایوانکوویچ، همواره با حجم بزرگی از دانستگی- نسبت به عملکرد تیم مقابل و نیز درباره فردیت مردان این تیم- مواجهیم! معلومات مفید و کاربردی شوندهای که یکی از برتریهای استراتژیک پرسپولیس امروزی- پرسپولیس برانکو- را تشکیل میدهد!

برانکو میداند که از هر رودخانهای دو بار نمیتوان عبور کرد، پس در هر گذر و هر عبور، باید دانسته عمل کرد!

 در بازیهای پرسپولیس هم عادتهای حرکتی خوب و مفید وجود دارد، هم خلاص شدن از شر عادتهای بد و مزاحم به چشم میخورد. برانکو، زودتر از بقیه همگنان ایرانی خود فهمیده است که: ...مهم گفتهها نیستند، آنچه اهمیت و تأثیرگذاری دارد، کاربست حرفهایند و حرفهای تبدیل به عمل شده!

هم از این رو است که همواره بازی پرسپولیس را پرحوصلهتر میبینیم و در حال تکرارهای آزادی! در حال تکرار برای خلق صحنههای دلخواه! صحنههایی که پیشدرآمد فرصت مورد نظر و پیشدرآمد موقعیتهای مناسب برای آغاز حمله آخرند!

بازی پرسپولیس، کمتر احساسی و بیشتر منطقی است! بازی پرسپولیس بیشتر از عنصر خودآگاهی برخوردار است تا از حرکات ناخودآگاهانه! بازی پرسپولیس، نظم بیشتری دارد که متمایزش میکند!

 بازی دوم پرسپولیس، از اهمیت بیشتری برخوردار شده است! پرسپولیس با جبری ناشی از نیاز به پیروزی در مسابقه دوم خود هم روبهرو است! تساوی بازی اول را باید تلافی کرد! برابر حریفی از امارات! مقابل تیم الوحده که در خانهاش جور متفاوتی بازی میکند!

برانکو، تن به جبر حاکم در این مسابقه نباید بدهد! برانکو و تیمش، دوم شخص بازی دوم خود نباید باشند! مهار این پیکار، باید در دست پرسپولیس و شخص آقای سرمربی باشد!

برانکو، نباید تحت تأثیر سخنان دعواجویانه و مبارزهطلبانه اخیر کارلوس کیروش واقع شود! در کمال خونسردی، این است هم تاکتیک و هم استراتژی پرسپولیس!

در کمال خونسردی، این است اولین راهکار و نخستین ترجیح صدرنشین لیگ برتر، که میداند برابر الوحده از شهر ابوظبی، حق بدبازی کردن ندارد! حق بیمحابا دویدن، یا به دلخواه ندویدن هم ندارد!

پرسپولیس دو الگوی بازی دارد! دو الگوی پرسپولیسی، دو نمونه برای استفاده از اهرم تکرار، اما بدون تکراری شدن، بدون تکراری بودن! پرسپولیس بازی با تکرار را میتواند الگوی خود قرار دهد! بازی بزرگ با نتیجه بزرگ را. پرسپولیس 3-تراکتورسازی صفر.

الگوی دوم شهرآورد 84 است! نمایش عالی! فوتبال به تمام معنا!

 پرسپولیس در دفاع وا نمیدهد، اما در کار حمله چرا. پرسپولیس گاهی در تمامکنندگی به خنسی و به انپاس و بنبستهای کوتاه میخورد!

پرسپولیس در توپگیری اوضاع خوبی دارد! حال پرسپولیس در توپداری هم رو به راه است، اما اگر مثلث محسن مسلمان، سروش رفیعی و رامین رضاییان شکل بگیرد و اگر این مثلث را، کمال کامیابینیا، تبدیل کند به یک مربع، آن وقت است که محبوبیت برانکو، سر به آسمان میزند و هیچ کس، مثل او نخواهد شد!

برانکو، از فرصت امروزیاش چگونه استفاده خواهد کرد! مردی میشود دستنیافتنی یا ...

این احتمال بد را فراموش کنیم! این احتمال ضعیف را به خاطر نیاوریم! پرسپولیس به برانکو و برانکو به انرژی مثبت و به خیالهای خوب نیاز دارد! پس تا امشب! پس تا مسابقه با الوحده در ورزشگاه آلنهیان ابوظبی!

وب‌گردی و دیدنی‌های ورزش

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربازدید امروز

آخرین خبرها

منهای ورزش

بازرگانی