نظرات: ۰

پیروزی ایران با دو گل در بازی رفت و صدرنشینی و در بازیهای رفت، نیروی روانی خاصی را به تیم ما داده است. جام جهانی است و ارزشهای سیاسی و اجتماعی آن بر كسی پنهان نیست. جام جهانی پنجرهای است تماشایی از اقتصاد بازار، پژواك ویژهای از نبض و شور و شوق كل جوامع و ستایش اغراقآمیزی از فرهنگ فراجهانی.

جام جهانی نمایش نیست، فیلم نیست، جام جهانی یك كاردستی مصنوعی با حقههای بعد از تولید شكل گرفته نیست، این رخداد واقعی، زنده غیرقابل پیشبینی با تمام لحظات اعصاب خردكن همچون اشتباه حیاتی یك دروازهبان یا از دست دادن یك ضربه پنالتی زیباست. جام جهانی یكی از كلیدهای درك جهان است. به یمن فوتبال و جام جهانی است كه واقعیت خود را در شكل افسانه انعكاس میدهد. در جام جهانی نزدیك به 5/2 میلیارد نفر از جمعیت جهان معصومانه در یك نرم ناسیونالیستی شركت میكنند. به لطف فوتبال است كه شاید هر 5 كشور عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل را در كنار هم ببینیم و شاید چین از این قافله عقب بیفتد. جام جهانی همچون زندگی است با كمی اندوه ذاتی كه حتماً تراژدی نیست و ما میخواهیم در این رخداد فراگیر سهم داشته باشیم. ما در تقابل با یك عرب فاصله گرفته (قطر)، یك عرب دوست (سوریه)، یك آسیای مركزی (ازبكستان) و دو غول جنوب آسیا و غولان فعلی اقتصاد و سیاست جهان (چین و كرهجنوبی). ایران اولین آوازهخوان جام جهانی خواهد شد اگر روز سوم فروردینماه قطر را در نهر ناامیدی سوق دهد. ما میخواهیم در جام جهانی باشیم، با كیروش و مردم ایران. 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربازدید امروز

آخرین خبرها