نظرسنجی

بهترین تیم هفته هجدهم لیگ برتر؟
نظرات: ۰
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

محمدحسين مهدويان كارگردان جوان سينماي ماست كه با فيلم متفاوت و جذاب «ايستاده در غبار» شناخته شد و مورد تقدير قرار گرفت.

محمدحسين مهدويان: استقلالی بودم و خواننده هميشگی خبرورزشی

به گزارش خبر ورزشی،  او امسال فيلم «ماجراي نيمروز» را ساخت و روزنامه خبرورزشي هم در روز شهرآورد از نام و طرح لوگوي اين فيلم روي جلدش بهره گرفت و اين سرآغاز رابطه خوب ما و مهدويان بود. با كارگردان دقيق، نكتهسنج و موفق سينماي ايران كه آينده فوقالعادهاي پيش رويش است، به گفتوگو نشستيم و از نوروز پرسيديم و جواب گرفتيم. 
* از آخرين فيلمت يعني «ماجراي نيمروز» شروع ميكنيم و جلد خبرورزشي در روز شهرآورد پرسپوليس و استقلال (بهمن 95) كه تيتر و طرحش از نام اين فيلم و طراحي لوگوي آن الهام گرفته بود.
آن روز كه خبرورزشي «ماجراي نيمروز» را براي بازي شهرآورد تيتر كرد، من به عنوان كارگردان فيلم هم خيلي شگفتزده شدم و هم به شدت برايم جذاب بود. آنقدر جذاب كه خيلي سريع نيمصفحه اول روزنامه را در صفحه شخصيام گذاشتم و مورد استقبال بسيار زيادي هم قرار گرفت. به اعتقاد من سينما و ورزش و به خصوص فوتبال اشتراكاتي با يكديگر دارند كه مهمترينش «تماشاگر» است و وقتي اين دو با هم پيوند ميخورند، ماجرا لذتبخش ميشود. خوشحالي من از جلد آن روز خبرورزشي دلايل ديگري هم داشت كه اسم «ماجراي نيمروز» همانند نام فيلم قبليام يعني «ايستاده در غبار» كاركردهاي ديگري پيدا كرده بود و اين مسئله هم رضايت مرا افزايش ميداد. اگر يادتان باشد، پس از قصه ريزگردهاي جنوب كشور و حتي حادثه ساختمان پلاسكو عنوان «ايستاده در غبار» بارها مورد استفاده قرار گرفت و تيتر شد و بعد نوبت به «ماجراي نيمروز» رسيد. البته براي ماجراي نيمروز اين مسئله خيلي زود اتفاق افتاد و بلافاصله پس از پايان جشنواره از اسم فيلم دومم استفاده غيرسينمايي شد كه طبيعتاً دوستداشتني است و البته تبليغ خوبي هم براي فيلم بود. اين را هم بگويم كه خودم در سنين نوجواني و جواني مخاطب پروپا قرص و هميشگي روزنامه خبرورزشي بودم و هر روز آن را ميخريدم و ميخواندم چرا كه آن زمان شديداً به فوتبال علاقه داشتم و تعقيب اتفاقات فوتبالي برايم اولويت داشت. اين هم يكي ديگر از جذابيتهاي جلد آن روز خبرورزشي براي من بود كه به نوعي خاطرات نوجواني برايم تداعي شد. در نهايت اين كه جلد شما اين نويد را به من داد كه آن اتفاقي كه براي «ماجراي نيمروز» مدنظر دارم، در حال رخ دادن است. از شما و بچههاي خبرورزشي بابت آن جلد و تيتر تشكر ويژهاي دارم. 
* گفتي فوتبالي بودهاي. دوست داري بگويي طرفدار چه تيمي بودي؟
من «استقلالي» بودم و  البته هنوز هم هستم. هرچند به حرارت گذشته فوتبال را تعقيب نميكنم. معتقدم اين حرارتها و اشتياقها مربوط به دوران نوجواني و سالهاي ابتدايي جوانيام است. با اين حال آن روزها با تعصب زيادي فوتبال و شرايط تيم محبوبم را تعقيب ميكردم و هميشه دو روزنامه ميخريدم؛ يكي خبرورزشي و ديگري استقلال جوان! اما بعد به تدريج درگير سينما شدم و از فوتبال بيشتر فاصله گرفتم. 
* بسيار خوب. برويم سر سؤالات نوروزي. اولين تصويري كه محمدحسين مهدويان از عيد نوروز دارد چيست؟
اولين تصوير من از نوروز مربوط به خانه پدربزرگم است. يك سفره بزرگ با گلهاي قهوهاي پهن شده بود و روي سفره شيريني رولت گذاشته بودند. من هم عاشق رولت بودم، به خصوص كه در دهه 60 خريدن شيريني خامهاي چندان هم باب نبود. پرسيدم چه خبر شده كه شيريني خريدهاند كه در جوابم گفتند عيد است و من هم گفتم عيد عجب چيز خوبي است كه باعث خريدن اين شيريني شده (ميخندد). پدربزرگم با همان سفره يك عكس دارد كه هرگاه ميبينمش، آن خاطره برايم زنده ميشود. 
* اولين خاطرهات از نوروز چيست؟
اولين خاطره نوروزي من به زماني برميگردد كه خودم اولين هفتسينم را خريدم و چيدم. از آن سال تا همين امسال. من هر نوروز با وسواس زياد هفتسين چيدهام. آن بار اول، براي سه ماهي خاص كه چندپَر بودند حدود 100 تومان هزينه كردم كه براي آن زمان، رقم زيادي بود. 
* بهترين عيد عمرت؟
اولين نوروز بعد از ازدواجم يعني اولين عيدي كه در كنار همسرم بودم، بهترين نوروز من بود. آن عيد احساس كردم مستقل شدهام، واقعاً يك خانواده تشكيل دادهام و در خانه خودم مستقر هستم. 
* بدترين نوروز زندگيات؟
خدا را شكر. هيچگاه از نوروز خاطره بدي نداشتهام و هرچه فكر ميكنم، عيد تلخي به خاطرم نميآيد. 
* آرزويت در لحظه تحويل سال چيست؟
تنها آرزوي لحظه سال تحويل من، آرزوي سلامتي براي خودم، خانوادهام، دوستانم و همه مردم است. سلامتي، شادي و آرامش. 
* بيشتر عيدي ميدهي يا عيدي ميگيري؟
* راستش اين روزها ديگر خيلي عيدي نميگيرم و از آن روزهايي كه حسابي عيدي ميگرفتم، خيلي گذشته است. الان بيشتر عيدي ميدهم. 
* بهترين عيدياي كه در عمرت گرفتهاي؟
من هر سال بهترين عيدي را از دست پدر و مادرم ميگيرم. ميزان و رقمش خيلي مهم نيست. اهميتش اين است كه به من يادآوري ميكند تنها كساني كه هميشه در نوروز به من عيدي ميدهند، آنها هستند! اميدوارم هميشه سايهشان بالاي سر من باشد. 
* عيد امسال كجايي؟
امسال هم مثل همه سالهاي پس از ازدواج، سال تحويل را منزل خودم و كنار خانوادهام هستم و هفته دوم شايد سفري پيش بيايد و راهي شويم. 
* عيد سال گذشته كجا بودي و چه كردي؟
ابتدا تهران بودم و بعد هم چند روزي به مسافرت رفتيم. 
* سال 95 براي محمدحسين مهدويان خوب بود يا بد؟
عالي بود. همانند سال 94 و اميدوارم سال 96 هم به همين شكل باشد. 
* مهمترين مسئله كشور در سال 95 از نظر تو چه بود؟
همه مسائل كشور مهم است و الان در دوراني به سر ميبريم كه مسئله كماهميت اصلاً وجود ندارد. مشكلات مختلفي هست كه اميدوارم همگي حل شود. 
* اگر رئيسجمهور بودي، سال 96 اولين دستورت چه بود؟
سؤال شما به گونهاي است كه گويي اگر آدم رئيسجمهور شود و دستوري بدهد، لزوماً اجرا ميشود و اگر هم اجرا شود لزوماً تغييري ايجاد ميكند. راستش فكر نميكنم خيلي اين شكلي باشد و به همين دليل خودم را سبك نميكنم و دستوري نميدهم كه اجرا نميشود!
* نظرت درباره دونالد ترامپ رئيسجمهور جديد آمريكا چيست؟
آدم جالبي است! دنياي سياست به آدمهايي رك و صريح مثل ترامپ نيازمند است چرا كه حداقل مواضع خصمانه خودش را راحت بيان ميكند و به جاي اين كه با پنبه سر ببرد، تو رويت ميايستد و فرياد ميكشد. در واقع تصميمگيري درباره چگونگي برخورد با يك آدم صريح راحتتر است تا يك آدم كه چند چهره دارد!
* اگر فقط خودت باشي، 15 روز عيد را چه ميكني؟
احتمالاً ميخوابم. تلويزيون تماشا ميكنم و به سينما ميروم. من عاشق اين سه كار هستم، البته در تعطيلات و زماني كه اوقات فراغتم است!
* بهترين و بدترين لحظه سال 95 براي شما چه بود؟
بهترين لحظه سال برايم لحظهاي بود كه به من اطلاع دادند دخترم متولد شد. بدترين لحظه هم هنگامي بود كه در تلويزيون ديدم ساختمان پلاسكو فرو ريخت. در آن لحظه ميدانستم انسانهاي زيادي زير آن آوار جان باختهاند. 
* از ورزش ايران يك عمو نوروز و يك حاجي فيروز انتخاب كن و البته دليل هم بياور.
راستش برايم كار سختي است و هرچه فكر ميكنم جوابي برايش ندارم. به خصوص كه مدتهاست ورزش را حرفهاي تعقيب نميكنم و از اتفاقات ورزش بيخبرم. 
* اگر بخواهي با يك نفر سلفي بگيري، انتخابت چه كسي خواهد بود؟
دونالد ترامپ! با اين بلبشويي كه به پا كرده و كارهايي كه انجام ميدهد، داشتن يك سلفي با ترامپ جواب ميدهد و جذاب است (ميخندد). حتماً هم اين عكس را در اينستاگرام ميگذارم. 
* حسرت بزرگت در همه عمر كه دوست داري اين عيد برآورده شود؟
هر سال كه ما عيد را جشن ميگيريم، در يك گوشه دنيا جنگ است و بچههاي بينوا بيپدر و مادر ميشوند، جان خود را از دست ميدهند. ميترسند و خلاصه عذاب ميكشند. حسرتم اين است عيدي را ببينم كه آن سال در هيچ جاي دنيا جنگ نباشد. 
* كدام سين هفتسين را ترجيح ميدهي؟
من سبزه را از بقيه سينها بيشتر دوست دارم. دلم هم نميخواهد سبزه آماده بخرم و ترجيح ميدهم خودم آن را به عمل بياورم. فكر ميكنم اين كار به آدم حس آمدن بهار و نو شدن ميدهد و يك آيين است. 
* فكر ميكني سال 96 چه كسي رئيسجمهور ميشود؟
اگر اتفاق عجيبي رخ ندهد، آقاي روحاني مجدداً رئيسجمهور خواهد شد. البته اميدوارم اتفاق عجيبي هم نيفتد چرا كه كشور دوباره دچار تلاطم سياسي ميشود. يك كارهايي آغاز شده كه در 4 سال دوم بايد به انجام برسد و اميدوارم آقاي روحاني هم مثل ساير رؤساي جمهور 8 سال رئيس دولت باشند.

وب‌گردی و دیدنی‌های ورزش

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرسنجی

بهترین تیم هفته هجدهم لیگ برتر؟

پربازدید امروز

آخرین خبرها

منهای ورزش

بازرگانی