۰ نفر
پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۳

حسن تفتيان پنجمين دونده 60 متر دنيا، اين روزها در فرانسه براي رقابت‌هاي داخل سالن جهان بيرمنگام آماده مي‌شود.

تفتيان: بهترين نتيجه‌ام، طلای جهان نيست

به گزارش خبرورزشی، او بعد از قهرماني آسيا وقت را تلف نكرد، خودش را به پاريس رساند و دوباره روز از نو و روزي از نو. اين بار براي عرض اندام كنار غولهاي سريع دنيا. هرچند خودش ميخواهد بهترین نتيجه را بگيرد اما منظورش مدال طلا نيست.

* وقتي با قهرماني آسيا به پاريس رفتي، نظر مربيات چه بود؟

مسابقه داخل سالن قهرماني آسياي تهران، خيلي خوب بود. همه شرايطش مثبت بود. ما ميزبان بوديم و خوب هم تمرين كرديم. من هم نتيجه خوبي گرفتم. با این قهرماني در رنكينگ جهاني بين بهترينهاي دنيا قرار گرفتم. مربيام هم راضي بود.

* پنجمي تو در رنكينگ جهاني در سيدبندي براي قهرماني جهان بيرمنگام هم تأثير دارد؟

شك نكنيد وقتي ركورد بهتر ميشود، مثل سيدبندي فوتبال ميشود و در مسابقه قهرماني جهان هم با دوندههاي ضعيفتر همگروه ميشوم و همين مسئله كمك بزرگي براي صعود من به دور بعدی جهاني ميشود.

* تو ظاهراً دو، سه تا مسابقه هم در چند روز قبل دادي كه مقام هم آوردي؟

مسابقات در فرانسه، كاملاً تمريني بود. من با برگشت به فرانسه تمريناتم را با هدف براي نتيجه در قهرماني جهان شروع كردم و كنار تمرين، در سه مسابقه فرانسه هم دويدم. كاري كه همه حرفهايها ميكنند. نتايج مسابقات هم اصلاً براي من و مربيام مهم نبود، بهترين ركوردم هم 6 ثانيه و 63 صدم ثانيه شد. دو بار ديگر هم 6 ثانيه و 66 صدم ثانيه و 6 ثانيه و 67 صدم ثانيه دويدم.

* 8 روز تا مسابقه داخل سالن قهرماني جهان مانده، ميخواهي در بيرمنگام ركورد بزني يا دنبال نتيجه هستي؟

من همه تلاشم را ميكنم تا روز مسابقه بهترين عملكرد را داشته باشم. شايد هم ركوردم را تكرار كنم. البته قهرماني جهان مسابقه سادهاي نيست و خيلي سنگين است. اينطور نيست كه به راحتي نتيجه بگيري. به ويژه امسال، من در دورهاي سهميهاش را گرفتهام كه كلمن آمريكايي همين چند روز پيش 6 ثانيه و 40 صدم ثانيه ركورد 60 متر دنيا را زد. جدا از آن هم ركوردهاي خيلي خوبي ثبت شده است. همين كار را سختتر ميكند.

* پس كارت سختتر شد؟

درست است كارم سختتر شده اما من باانگيزهتر شدهام و ميخواهم با تلاش بيشتر، گفتههاي مربيام را پياده كنم. البته همه چيز به روز مسابقه برميگردد چراكه براي نتيجهگيري بخشي دست من است و بخشي هم به شرايط مسابقه ربط پيدا ميكند.

* وقتي تو حرف از بهترين نتيجه ميزني با اين شرايط سخت بايد ما از تنها دونده ايراني در قهرماني جهان چه توقعي داشته باشيم؟

سوءتفاهم نشود بهترين نتيجه به معناي طلاي جهاني نيست. من ميخواهم بهترين كار را انجام دهم و اين قضيه به رقبا هم برميگردد. من همه توانم را ميگذارم تا به برنامههايم برسم. چه اول شوم و چه آخر.

* بعد از قهرماني جهان داخل سالن، در فرانسه به تمريناتت ادامه ميدهي؟

من بعد از قهرماني جهان براي بازيهاي آسيايي تمرين ميكنم و طبق برنامه تا 8 فروردين در پاريس هستم. بعد به تهران ميآيم و يك ماهي ايران هستم و اواسط ارديبهشت هم كه مسابقات فضاي آزاد شروع ميشود من هم با نظر مربيام براي آمادگي بازيهاي آسيايي در آنها ميدوم. فكر ميكنم فروردين با مربيام به ايران برگردم.

* اينطور كه پيداست حسابي با مربيات ارتباط خوبي داري، نه؟

من هر بار كه ميخواهم براي اردو به فرانسه بروم حتماً يك كتاب درباره تاريخچه ايران با خودم براي مربيام ميبرم و همين مسئله باعث شده او كاملاً با فرهنگ ايران درگير شود. البته خشكبار و زعفران را هم تست كرده و حتي غذاهاي ايراني به او ميدهم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 13 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین