۰ نفر
سه‌شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸

فريبا محمديان سكاندار ورزش زنان ايران روزهاي پر پيچ و خمي را پشت ‌سر گذاشته و راه دشواري براي تحقق آرزوهايش دارد. معاونت ورزش بانوان روزهاي آخر سال به رغم مشغله كاري زياد پاي گفت‌وگوي نوروزي خبرورزشي نشست.

محمديان‌: بحران هميشه پشت در اتاقم خوابيده!

 او در اين گفتوگو درباره حضور بانوان در ورزشگاهها، وضعيت ورزش بانوان، چشمانداز وزارت ورزش براي حضور موفق در بازيهاي آسيايي جاكارتا و اثبات توانايي بانوان ورزشكار ايراني و انگيزه بيپايانش براي كار در عرصه ورزش صحبت كرد.

* قولهاي خوبي درباره حضور بانوان در ورزشگاهها داده شد اما خبرنگاران به ويژه فوتبالنويسان با منع ورود به ورزشگاهها روبهرو هستند، اين قضيه تا چه زماني ادامه دارد؟

در بحث اجرايي و مديريتي، خبرنگاران به خاطر جواني شتابزده عمل ميكنند ولي من معتقدم شتابزدگي ممكن است برنامه كلان را دستخوش يكسري نارساييها كند. براي همين ما هدفگذاري كردهايم و طبق آن هدف جلو ميرويم و تقريباً همه اهدافي كه طراحي كردهايم يكي يكي محقق شده است. در رابطه با همين موضوع هم اهدافي گذاشتهايم كه بايد برگزاركنندگان مسابقات مختلف را آماده كنيم. فرهنگ مربوط به پذيرش اين موضوع را در مناطق مختلف كشور طبق فرهنگها و عرفها بايد جا بیندازیم، البته تقريباً اين كارها را انجام دادهايم. حالا بانوان ما تماشاگر بيش از 35 رشته ورزشي هستند. البته توصيه من به همه بانوان اين است كه اول دختران و خواهران خودشان را در مسابقات تشويق كنند و تماشاگر هنرآفريني آنها باشند بعد فوتبال. قطعاً ما هم ميخواهيم كنار شما اين رويدادها را طبق اصول مديريت ورزشي اداره كنيم. گامها را برداشتهايم و مسير را طي كردهايم. در بعضي رويدادها با شرايط خاص شايد اگر شما هم مدير برگزاري بوديد با تعمق بيشتري تصميم ميگرفتيد. تا به حال ياد ندارم هيچيك از مسئولان ورزشي گفته باشند امكانناپذير نيست. همه ما با يك نگاه مثبت جلو ميرويم. شك نكنيد به اين مطالبه در اندازههاي مختلف پاسخگو هستيم و انشاءا... روزي خودتان در جايگاه خبرنگاران شاهد مسابقات خواهيد بود.

* براي شهرآورد قرار بود تعدادي از خبرنگاران خانم در ورزشگاه حضور پيدا كنند اما نشد، در حالي كه 35 نفر از خانمهاي كارمند يا بستگان فدراسيونيها شهرآورد را از نزديك تماشا كردند. اگر شرايط فراهم نيست چطور بعضيها از نزديك بازي را ديدند؟

تا جايي كه من ميدانم اصلاً قضيه 35 نفر در ورزشگاه شهرآورد را ديدهاند، درست نيست اما در برنامهای با حضور رئيس فيفا تعداد زيادي از خبرنگاران زن بودند و آنها هم به من گفتند و من گفتم اجازه بدهيد در مسير همگرايي دستگاههاي مرتبط اين مطالبه را پيگيري كنيم. چون خودمان را حامي آن ميدانيم. شرايطي در فضاي ورزشي حاكم بود که مسئولان تصميمگيرنده صلاح نديدند ولي ما اين باور را داريم براي فرهنگسازي لازم است براي رفع دغدغه مديريت شهري و اجتماعي، براي شروع كار شرايط و سهميههايي در نظر بگيريم. مطمئن باشيد وزير ورزش، به عنوان مقام پاسخگو اين مطالبه خودش را ميبيند و در اجراي اين برنامه همه تلاش را ميكند و ما هم به عنوان تيم كاري او از هيچ تلاشي دريغ نميكنيم.

* داستان پولي كه همسر بعضي از قهرمانان در قبال موافقت براي همراهي تيم ملي در ميادين بينالمللي از فدراسيون ها ميگيرند، صحت دارد؟

من از يك نماينده مجلس شنيدم كه بلافاصله به كارگروهي براي پيگيري موضوع مأموريت دادم؛ اگر چنين موضوعي رخ داده ساز و كارش چگونه بوده و با چه كساني اين مسئله هماهنگ شده است. به اعتقاد من يكسري حق و حقوقهاي بانوان نبايد ناديده شود. نمايندگان مجلس در تلاش هستند نخبگان علمي، ورزشي و فرهنگي مشكل خروجي نداشته باشند. البته خيلي از والدين و همسران هم تمامقد از دختران و همسرشان دفاع ميكنند و آنها را زير چتر حمايتي دارند. هنوز اطلاعات مستند اين موضوع به دستم نرسيده تا بتوانم به صورت شفاف جواب بدهم.

* سال آينده تعداد بانوان در بازيهاي آسيايي جاكارتا نسبت به دوره قبل بيشتر ميشود؟

به هر حال بازيهاي آسيايي جاكارتا ميدان معتبر و رسمي براي ورزش ماست و ما هم ميخواهيم مشاركت گسترده با دستاوردهاي بيشتر داشته باشيم. البته شاخصهاي مختلفي براي انتخاب ورزشكاران سياستگذاري شده و كارشناسان طبق آن با ارزيابي گزارش فدراسيونها به نتيجه نهايي ميرسند. شك نكنيد نگاه به اعزام بانوان، حمايتي است. البته اين به آن معني نيست كه بانوان توانايي مدالآوري ندارند بلكه اطمينان داريم با توانمندي، مدالآوري دور از دسترسشان نيست. 

* چه تعداد مدال پيشبيني ميكنيد؟

فعلاً فدراسيونها پيشبيني خودشان را براي مدال ميگويند اما حالا براي جمعبندي نهايي خيلي زود است چون معتقدم يكسري از كارها را فدراسيونها تا خرداد انجام میدهند اما تحليل كارشناسان، اميدواركننده است. انشاءا... در فصل اول شروع سال 97 اين اميد را دختران ورزشكار بتوانند پررنگتر كنند. 

* هنرمندان سينما، يكي از ابزارها براي ترغيب دختران و بانوان به ورزش هستند، براي تحقق اين برنامه چه اقداماتي انجام دادهايد؟

كارشناسان ورزشي اين بحث را در فرآيند حرفهاي قرار دادهاند و ما هم به اين نتيجه رسيدهايم در بعضي از مناطق كشور، هنرمندان الگوي دختران هستند و در منطقه ديگر شايد يك پهلوان ورزش زورخانهاي و يا فوتباليست خاص الگو باشد. ما هم معتقديم بايد از اين گروهها براي به ميدان كشاندن بانوان استفاده شود و در روند كاري ما هم هست اما فقط روي يك قشر خاص به هيچ عنوان متمركز نميشويم و تلاش ميكنيم از همه گروهها براي ترويج ورزش بانوان كمك بگيريم. البته در تكميل اين پازل، رسانهها و خبرنگاران خيلي كمك ميكنند.

* معاونت ورزش بانوان به عنوان متولي ورزش براي رفع مشكل پخش تلويزيوني چه قدمي برداشته؟

وزير ورزش مصمم است ترويج ورزش بانوان به درستي انجام شود، به همين خاطر چند ماه پيش او با مسئولان ارشد شبكههاي مختلف تلويزيون جلسه مشتركي داشتند كه ما مطالبات خودمان را گفتيم. آنها هم يكسري مطالبات داشتند و ايرادات كار را براي پخش تصاوير به ما اعلام كردند، ما هم با رؤسا و نواب رئيس فدراسيونها در ميان گذاشتيم و در نهايت خودمان را آماده كرديم تا شرايط را براي اين مسئله مهيا كنيم.

* بعد از مشكلاتي كه براي ورود خبرنگاران و عكاسان به سالنها پيش آمد، شايعه محدوديت ورزش بانوان را شنيديم، اين قضيه چقدر صحت دارد؟

اجازه بدهيد اول باور شخصيام را بگويم و بعد باورهاي مأموريتيام. باور شخصي من، ترويج ورزش بانوان با انعكاس تصويري، نوشتاري و تلفيق آنها براي استفاده همه رسانههاي سنتي و نوين است. اگر اينها را از ورزش بانوان و يا هر پديده اجتماعي بگيريد آن پديده نابود ميشود اما در بحث جايگاه مأموريتيام، اینکه ترويج ورزش بانوان را يكي از سياستهاي كارمان و رسانههاي ورزشي را يكي از ستونهاي مؤثر در ورزش بانوان ميدانيم، شعار نيست. اتفاقاً در ووشو براي من هم غيرقابل باور بود تا حدي كه خودم هم به محل مسابقه رفتم و با رئيس و نايبرئيس فدراسيون صحبت كردم. متوجه شدم از تصميم نايبرئيس فدراسيون سوءبرداشت شده بود. ظاهراً نايبرئيس فدراسيون گفته بود چون ردههاي سني زياد و تعداد افراد در سالن غيرقابل كنترل هستند، تصويربرداري نباشد و تماشاگران هم موبايل نداشته باشند. به همين دليل حوزهاي كه مسئوليت نظم سالن و مسابقات را به عهده داشتند به آنها كمك كردند تا غربالگري صورت بگيرد. البته ما ادعا نميكنيم همه رويدادهاي ورزشي صددرصد اصولي برگزار ميشود ولي به خاطر فراز و نشيبها دليل نميشود وزارت ورزش متهم شود.

* قرار بود ورزش در سبد خانوادهها قرار بگيرد اما اين موضوع هنوز تحقق پيدا نكرده، البته اين مشكل بيشتر به نبود سالن و امكانات برميگردد. نظر شما در اين باره چيست؟

سؤال شما را طبق سياستهاي خودمان در ورزش همگاني جواب ميدهم. ورزش همگاني اولين فازش استفاده از اماكن طبيعي است. به همين خاطر آن را ورزش آسان و سهلالوصول ميدانند. در اين باره ما اولين گام را برداشتهايم. اگر پرتابل رسمي وزارت ورزش را ببينيد، سامانه 30 دقيقه تا نشاط و تندرستي هست كه تلاش ميكنيم تا اطلاعرساني را گستردهتر كنيم. در اين سامانه براي هر هفته فعاليت 30 دقيقه ورزش طراحي شده كه شامل 6 فاكتور آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي است كه به شكل تصويري، عكس و نوشتاري به افراد آموزش ميدهد كه در هفته چه ورزشهايي انجام دهند و جدولي براي ارزيابي آنها گذاشته شده تا سطح آمادگي مبتديها چگونه بايد باشد.

* فكر ميكرديد روزي نفر اول ورزش بانوان باشيد؟

صادقانه ميگويم نه، فردي هستم که وقتي از من وظيفهاي ميخواهند اول در خودم برآورد ميكنم. اگر ببينم توان آن كار را بيش از 70 درصد دارم آن وقت برنامهريزي ميكنم و ميروم اما اينكه فكر كنيد از قبل برنامهريزي داشتهام و فكر ميكردم يك روز در اين پوزيشن قرار ميگيرم واقعاً چنين چيزي نبود.

* حجم كار سنگين نيست؟

مسئوليت ورزش بانوان را سنگين ميبينم و از حسن نظر وزير ورزش خيلي سپاسگزارم. براي اينكه وزير از انتخابش پشيمان نشود همه توانم را ميگذارم. اين يك طرف قضيه است اما از سوي ديگر خودم را موظف ميدانم كه جايگاه معاونت را براي بانوان ديگري كه بعد از من ميآيند جوري هماهنگ كنم كه آنها هم اين مأموريت را قبول كنند.

* با سختي كار چه ميكنيد؟

روحيهام طوري است كه در يك فضاي روتين و بدون هيجان نميتوانم بمانم، احساس ميكنم مرداب شدهام. حوزه بانوان پيچيدگيهاي خيلي زيادي دارد و هيجانات خودش را دارد. من هر روز قبل از اينكه بيايم بحران پشت در خوابيده است. اينکه بگويم خسته شدهام نه، چون ياد گرفتهام وقتي كار سنگين ميشود كمي قدم بزنم و بعد ادامه كار را دنبال كنم و چون در وزارت خيلي نميتوانم بيرون بروم در اتاقم قدم ميزنم.

* مقصد بعدي خانم محمديان كجاست؟

قطعاً كتابخانه، البته نه كتابخانه ملي. ميخواهم در كتابخانهاي بنشينم و كتابها و پژوهشهايم را كه نيمهكاره مانده و يا در دست تدوين دارم به روز كنم.

* آيا به مجلس يا شوراي شهر فكر ميكنيد؟

نه، آنچه از سياست بلد هستم، سياستگذاري در ورزش است. (با خنده) آن هم فقط براي خانمها.

* اگر موافق باشيد با طرح چند سؤال برويم سر سفره سين جيمهاي نوروزي خبرورزشي؟

(باخنده) هرچه دوست داريد بپرسید!

* معاونت ورزش بانوان چند بهار را پشت سر گذاشتهاند؟

متولد 30 تيرماه 1347 هستم. (با خنده) خودتان حساب كنيد چند بهار ميشود، من خودم حساب كردم نيم قرن میشود.

* از طالع متولدين تيرماه چيزي ميدانيد؟

نه، در اين بحثها كه خيلي از خانمها دنبال ميكنند و لذت هم ميبرند، وارد نميشوم. شايد مشكلي كه دارم این است که خيلي با اخترشناسي ارتباط برقرار نكردهام چون اعتقاد دارم؛ چو تو خود كني اختر خويش را بد، مدار از فلك چشم نيك اختري را. به همين دليل دنبالش نميروم.

* عيد 97 را كجا هستيد؟

بيترديد تهران، شايد هم يكي، دو روز براي زيارت مزار مادرم به شهرستان بروم. مشغله زيادي دارم و زياد نميتوانم از تعطيلات استفاده كنم چون وزير ما در تيم كاريشان آنقدر پركار است كه ما رویمان نميشود غير از اين عمل كنيم.

* پس با اين حجم بالاي كار كه در وزارت ورزش داريد، تكليف خانهتكاني چه ميشود؟

مجبورم برونسپاري كنم.

* چند فرزند داريد؟

فرزند ندارم اما فرزندان زيادي را بزرگ كردهام.

* اولين تبريك عيد را به چه كسي ميگویيد؟

قطعاً به همسرم و بعد هم به پدرم.

* بهترين عيدي كه گرفتهايد را به ياد داريد؟

بله، بهترين عيدي را از مادرم گرفتهام اما نپرسيد چه بود.

* براي سال 97 چه آرزويي داريد؟

خيلي آرزوها. اولين آرزویم اين است كه همه جوانان ايران در برنامه كلان دولت تدبير و اميد روي ريل رونق اقتصادي قرار بگيرند. دوم اينكه يك موفقيت چشمگير و هيجانانگيز در بازيهاي آسيايي جاكارتا براي ورزش ايران رقم بخورد.

* كدام سنت عيد براي شما جذابيت دارد؟

همه سنتهاي عيد برايم جذابيت دارد. تولد دوباره طبيعت يكجورهايي جذابيت دارد. لبخندهايي كه مردم به هم ميزنند، اميد و نشاطي كه بين مردم به وجود ميآيد. به نظرم عيد همه سنتهايش جذاب است. به خاطر همين جذابيتهاست كه در ميراث و فرهنگ ما ايرانيها گنجانده شده است.

* حاجيفيروز بهتر است يا عمو نوروز؟

(با خنده) سؤال جالبي بود. من عمو را خيلي دوست دارم به همين خاطر واژههايي مثل عمو، عمه، خاله و دايي هر جا استفاده شود قطعاً ميروم آن سمت.

* كدام سين هفتسين را بيشتر دوست داريد؟

سيب، چون علاوه بر رنگ زيبايش، طعم خوب و خوشمزهاي دارد.

* عيدي ميدهيد يا ميگيريد؟

فقط از مادرم عيدي گرفتم. وقتي مادرم به رحمت خدا رفت فقط از پدرم عيدي قبول ميكنم. غالباً دوست دارم عيدي بدهم چون از عيدي دادن لذت ميبرم اگرچه عيدي گرفتن خيلي خوب است اما عيدي دادن و شاد كردن دل بچهها چيز ديگري است.

* معاونت ورزش بانوان فوتبالي هستند؟

در دانشگاه رشته اصليام تربيتبدني بود. آن سالها فوتبال جزو رشتههاي رسمي ما نبود و من به عنوان تفريح و شيطنت دوران دانشجويي فقط با همكلاسيهايم بازي ميكردم ولي اينكه به طور رسمي وارد فوتبال شده باشم نه. هيجان تماشاي فوتبال را دوست دارم. براي همين تلاش ميكنم هيجانات مخاطبين اين حوزه را درك كنم و در برنامهريزيها به گونهاي حركت كنم تا جواب اين هيجانات را بدهم. فوتبال از نظر من ورزش مردمپسند است و از نظر من جزو رشتههايي است كه از آن بايد به عنوان يك فرصت براي رونق ورزش بانوان استفاده كرد. البته همه رشتهها براي من اهميت دارند و فوتبال با همين رویکرد اهميت دارد.

* به رنگ خاصي وابستگي داريد؟

(با خنده) نشنال تيم.

* معاونت ورزش بانوان در روز چند ساعت ورزش ميكند؟

به خاطر مشغله كاري سعي ميكنم در هفته 2 ساعت پيادهروي داشته باشم اما معتقدم بايد مديريت زمان را بازنگري کنم و از دو ساعت در هفته برسانم به يك روز در ميان.

* درآستانه سال نو چه پيامي براي بانوان داريد؟

بانوان عزيز دست از تلاش براي ارتقای ورزش برنداريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین