۰ نفر
یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۰

مجيد خدايي، عضو شوراي فني تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و مدرس انستيتو بين‌المللي كشتي، يكي از نفرات مستعفي فدراسيون است.

كدام نگرانی؟! اصلاً به‌ فكر كشتی نيستند

به گزارش خبرورزشی، او نيز بعد از استعفاي رسول خادم، رئيس فدراسيون كشتي، همراه اعضاي شوراي فني استعفا داده و معتقدند كه هنوز شرايط براي ادامه كار با فدراسيون فراهم نيست. در همين رابطه با او به گفتوگو نشستيم كه نفر سوم جهان به خبرورزشي گفت:

* البته قصد شوراي فني از استعفا به هيچوجه تضعيف برنامههاي تيمهاي ملي نبوده و نيست. متأسفانه شرايطي فراهم شد كه رسول خادم را وادار به استعفا كرد و ما نيز در حمايت از او و برنامههاي رو به جلوي فدراسيون كشتي استعفا داديم تا بلكه مسئولان كمي حساسيت نشان بدهند.

* به اعتقاد من وزارت ورزش به عنوان متولي ورزش كل كشور، بايد به گونهاي اقدام ميكرد تا مشكل را حل كند نه اينكه خودشان به حاشيهسازي و مشكلآفريني دامن بزنند.

* واقعاً از وزارت ورزش انتظار و توقع داشتيم كه معقولانهتر و دلسوزانهتر به موضوع نگاه ميكردند و در كنار خادم و فدراسيون براي حل مشكلات پيش آمده تلاش ميكردند نه اينكه خودشان را روبهروي خادم بدانند و رفتار دلسردكننده و نااميدكننده را در پيش بگيرند.

* متأسفانه الان شرايط به گونهاي شده كه هر روز تأخير در انجام برنامههاي فدراسيون و تيمهاي ملي، دودش به چشم تيمهاي ملي ميرود و عوارضش دامن كشتيگيران و مربيان تيمهاي ملي را ميگيرد.

* متأسفانه در اين چند روز شاهد بوديم بعضيها در وزارت ورزش به جاي تلاش براي بازگرداندن رسول خادم، بيشتر براي نيامدن او زمينهسازي ميكنند! من اصلاً هيچ ارادهاي براي بازگرداندن رئيس فدراسيون از وزارت ورزش نميبينم. كدام نگراني؟! اصلاً به فكر كشتي نيستند. گويا تصميم به بازگرداندن خادم ندارند و به جاي تلاش براي برطرف كردن سوءتفاهمات، به فكر تفاهم و توافق با گزينههاي موردنظر خودشان هستند. قطعاً اين رفتار باعث دلسردي و عدم تمايل خادم براي بازگشت به كشتي ميشود.

* وقتي معاون وزير ورزش در مجمع اعلام ميكند مطالبات كشتي تا پايان سال پرداخت ميشود و الان كه ساعتهاي پاياني سال 96 را پشتسر ميگذاريم و هنوز همين وعده هم محقق نشده، بدون شك  از حاشيهها نميكاهد. اگر همه اين مطالبات هم پرداخت شود، مشكل مالي كشتي برطرف نميشود ولي حداقل بيانگر اين خواهد بود كه عزمي براي كمك به كشتي وجود دارد.

* هرچند خادم از اعضاي شوراي فني و ساير دستاندركاران و زحمتكشان خواسته تا زمان تعيين تكليف، به كار خود ادامه دهند ولي با تناقضاتي كه بعضاً از سوي مسئولان بالاتر ورزش مشاهده ميشود، نميتوان دلگرم به انجام وظيفه و خدمت به كشتي بود.

 

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 15 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین خبر

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __