بدون كوچكترین تردید حساس‌ترین هفته لیگ دسته اول را شاهد هستیم و شاید هم حساس‌ترین هفته سال‌های اخیر در لیگ دسته اول را. جایی كه 5 تیم برای لیگ برتری شدن می‌جنگند كه از 99 درصد تا یك‌درصد شانس برای لیگ برتری شدن بین این 5 تیم وجود دارد و از یك تساوی تا یك معجزه می‌تواند هر كدام از این 5 تیم را به هدف‌شان برساند. حالا كه شرایط برخی تیم‌ها در لیگ دسته اول را با برخی‌ها در لیگ برتر مقایسه می‌كنیم، این افسوس می‌ماند كه چرا امسال تنها دو سهمیه برای صعود تیم‌ها به لیگ برتر قائل شده‌اند و حداقل سهم این لیگ پرهیجان، صعود سه تیم به لیگ برتر بود.

آخرین تلاش شمال و جنوب برای دو سهمیه لیگ برتر

به گزارش خبرورزشی ، حالا اما جنگ صعود برای دو سهمیه است و مدعیان هیچكدام كوتاه نمیآیند. نفت مسجدسلیمان كه هفتههاست صعودش را به تأخیر میاندازد، حالا لنگ یك امتیاز در خانه شده تا به لیگ برتر بیاید. خونهبهخونه كه در هفتههای اخیر نوسان زیادی داشته، باید در خانه، برق جدید شیراز را ببرد و خوب هم ببرد تا حواسش معطوف به تهران و نساجی مازندران نباشد. نساجی كه با نكونام كمنوسانترین مدعی بوده باید به برد پرگلی برسد- البته اگر رقیب بابلیاش هم ببرد- تا آنها را در كورس لیگ برتری شدن در هفته آخر جا بگذارد و بادران و فجرسپاسی نیازمند معجزهای هستند كه بالادستیهایشان ببازند تا آنها به لیگ برتر بیایند. بادران با شكست خونهبهخونه و نساجی، و فجرسپاسی با شكست هر سه این تیمهاست كه لیگ برتری میشوند و شاید بگوییم اگر معجزه در لیگ رخ دهد، این دو تیم یكیشان به لیگ برتر میآید. كنار همه این مسائل، حواشی اطراف بازیها شدت گرفته و هر تیمی حریف را به چیزی متهم میكند و چه خوب كه فدراسیون با دقت و نظارت بسیار ویژه بازیهای هفته آخر را چه از حیث داوری، چه انضباطی و چه مسائلی مثل تبانی و رشوه بررسی كند تا همه چیز در میدان و با سلامت رقم بخورد اما مروری كنیم بر آنچه در بازیهای امروز شاهد خواهیم بود:

نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان

نفتیها تا لیگ برتر تنها یك امتیاز فاصله دارند. یك امتیازی كه البته هر هفته منتظر گرفتن آن هستند اما رخ نمیدهد. تیم جنوبی هفته قبل باخت بدموقعی به بادران داد كه نتوانست صعود كند و شاید قسمت این بود كه جشن صعود را در خانه و پیش چشم هوادارانش بگیرد. شاگردان فكری البته با استرس زیاد پای به میدان امروز میگذارند به خصوص كه حریف آنها مس رفسنجان است كه با علی سامره از پیش باخته نیست و تیمی غیرقابل پیشبینی برای بازی امروز است. نفتیها اگر اسیر احساسات و استرس نشوند روی كاغذ برنده این بازی هستند و باید دید در میدان هم بالاخره صعودشان به لیگ برتر را قطعی میكنند یا نه؟

خونهبهخونه- برق جدید شیراز

داستان این بازی از پس از سوت پایان دیدارهای هفته سی و سوم و اظهار نظر  عجیب اسكوچیچ كه گفت تیمش توانایی زدن 15 گل به برق شیراز را هم دارد، شروع شد. ادعایی كه بیش از هر چیز انگیزه تیم حریف را برای بازی امروز بالا برد و به نظر میرسد اسكوچیچ كارش را برای بازی امروز سخت كرد. خونهبهخونه كه هفته قبل میتوانست با یك پیروزی مقابل اكسین اختیار صعود را به دست بگیرد حالا باید با نگرانی یك گوشش را معطوف به تهران و بازی نساجی با راهآهن كند. با توجه به اختلاف تفاضل گل این تیم با نساجی پیروزی با یك گل برای بابلیها باید با 5 گل از سوی قائمشهریها جبران شود تا خونهبهخونه به لیگ برتر نیاید. تیم بابلی گرچه در ظاهر كارش آسانتر است اما نه برقیها تیمی هستند كه راحت ببازند و نه بابلیها با خیال راحت به میدان میآیند و چه بسا حتی از رسیدن به پیروزی هم محروم شوند.

راهآهن تهران – نساجی مازندران

تنها مدعی كه در بیرون از خانه بازی دارد، آسانترین مصاف را هم تجربه میكند. شاگردان نكونام كه در هفتههای اخیر نتایج خوبی گرفتند هفته قبل فجرسپاسی را از كورس خارج كردند و برای بازی امروز به لیگ برتری شدن امید زیادی دارند. اگر خونهبهخونه در مصاف با برق امتیاز بدهد، نساجی با پیروزی با حداقل گل هم صعود كرده اما هر گلی كه از سوی بابلیها وارد دروازه برق جدید شود نساجی باید 4 بهعلاوه آن تعداد گل را به راهآهن بزند تا صعود كند. راهآهن كه هفتههاست سقوطش به لیگ دسته اول قطعی شده و بیانگیزهترین تیم بازیهاست، برای بازی امروز شاید به دنبال اعاده حیثیت و تعیین سرنوشت جدول باشد و روی این اصل نساجی نباید از الان روی یك برد پرگل در این بازی حساب كند.

ماشینسازی تبریز- بادران تهران

ماشینسازی كه هفته قبل بقایش در لیگ دسته اول را قطعی كرد، دنبال پایانی خوش در خانه خودش است با این حال حریف آنها بادرانی است كه هفته قبل با غلبه بر نفت مسجدسلیمان در دیداری جنجالی، امیدهایش برای لیگ برتری شدن را حفظ كرد. شاگردان ربیعی گرچه میدانند روی كاغذ شانس كمی دارند اما امیدوارانه به كسب پیروزی مقابل ماشینسازی تبریز و شكست دو تیم مازنی فكر میكنند تا شاید با معجزهای به لیگ برتر بیایند.

فجرسپاسی شیراز- صبای قم

كلانتری و تیمش بیش از همیشه افسوس امتیازات حساسی كه در هفتههای پایانی از دست دادند را میخورند. اگر آنها شكست از نساجی مازندران را طبیعی بدانند، برای باخت خانگی به مس كرمان چه پاسخی دارند؟ به نظر میرسد آنها با كمك ابر و باد و مه و خورشید و فلك هم به لیگ برتر نرسند چون شكست خونهبهخونه، نساجی و بادران در شرایطی كه خودشان تشنه پیروزی هستند، نزدیك به محال است با این حال آنها امروز احتمالاً با یك برد پرگل مقابل صبای پرحاشیه و پرماجرا لیگ را به پایان میبرند و با حسرت به صعود دو تیم لیگ برتری نگاه میكنند.

ایرانجوان بوشهر – مس كرمان

امروز احتمالاً در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر خبری از تماشاگر آنچنانی نباشد و اگر هم كسی بیاید، وداع ایرانجوان با لیگ دسته اول را مشاهده خواهد كرد. تیم قدیمی و محبوب بوشهر هفته قبل نتوانست برای بقا در لیگ كارش را به این هفته بكشاند و بازی آخرش تشریفاتی شد تا مس كرمان كه دنبال جایگاه مناسبی در جدول است بیش از میزبان برای این بازی انگیزه داشته باشد.

آلومینیوم اراك- اكسین البرز

اكسینیها با بازی جوانمردانهای كه هفته قبل مقابل خونهبهخونه انجام دادند، حالا به دنبال پایانی خوب در لیگ هستند تا برای فصل بعد آماده شوند. تیم علی لطیفی به اراك آمده تا با آلومینیومی بجنگد كه دو هفته قبل بقایش در لیگ را قطعی كرد. دو تیم در این بازی به دنبال رسیدن به جایگاهی مناسب در جدول هستند و انگیزه دیگری ندارند.

ملوان انزلی-شهرداری تبریز

ملوانیها این فصل نشیب و فراز زیادی داشتند و برخیها معتقد بودند این تیم باید لیگ برتری میشد با این حال آنها به این مهم نرسیدند تا برای فصل بعد برنامهریزی كنند. بازی امروز وداع موقت هواداران قوی سپید با این تیم است تا فصل بعد با انگیزه لیگ برتری شدن به میدان بیایند. حریف آنها یعنی شهرداری تبریز با دینمحمدی در نهایت در لیگ دسته اول ماند و برای بازی امروز هم به كسب امتیاز فكر میكند.

گلگهر سیرجان- شهرداری ماهشهر

گلگهر هفته قبل باخت بدی مقابل برق جدید شیراز تجربه كرد و برای تیمی كه در برههای نتایج خوبی گرفت، این شكست عجیب بود. شاید به همین خاطر بگوویچ امید دارد با پیروزی فصل را به پایان برساند. در سمت مقابل شهرداری ماهشهر است كه نتوانست با مرزبان عملكرد خوبی داشته باشد و شاید یك پایان خوش آنها را به تیمداری بهتر در فصل بعد امیدوار كند.

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 8 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __