کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای انضباطی خود را درباره تخلف برخی افراد و تیم‌ها را صادر کرد.

حامد لک
خبرورزشی -

کمیته انضباطی با تشکیل جلسه درخصوص موارد زیر تصمیم گیری کرد و آرای صادره ابلاغ شد که به شرح زیر است:

درخصوص تخلفات محمد زارع کشتی فومنی از عوامل منتسب به باشگاه گل ریحان البرز در مسابقه با تیم شهرداری آستارا در تاریخ ۲۱  تیر ماه مبنی بر حضور در کنار زمین مسابقه با اسلحه و تحریک تیم به خروج از زمین مسابقه باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه و صورتجلسه تنظیمی که بیانگر حمل اسلحه قلابی توسط مشارالیه و حضور ایشان در کنار زمین مسابقه و انجام اقدامات تحریک آمیز می‌باشد در نتیجه تخلفات انتسابی به محمد زارع کشتی فومنی که علی رغم ابلاغ مصون از دفاع باقیمانده محرز و مسلم تشخیص و بر اساس مواد ۵۱ ، ۵۹ و ۱۱۷ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ حکم بر محرومیت دو ساله ایشان بنا بر تعریف مندرج در ماده ۳۸ مقررات مذکور از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی و نیز پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی صادر می‌گردد.

 باتوجه به تحقق مسئولیت تضامنی باشگاه گل ریحان درخصوص موضوع مستند به ماده ۵۰ مقررات یاد شده این باشگاه نیز به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌گردد. رای صادره با رعایت ماده ۱۰۳ مقررات انضباطی قابل اجرا بوده و ظرف مدت یک هفته قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

گزارش مقام‌های رسمی مسابقه فوتبال بین دو تیم شاهین شهرداری بوشهر (میزبان) و  استقلال ملاثانی (میهمان) از سری مسابقات  لیگ دسته اول کشور که در تاریخ ۲۸ تیرماه در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر به داوری مختاری و با حضور نماینده فدراسیون انجام گردید حاکی از تخلفاتی بشرح ذیل می‌باشد:

کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی رأی لازم صادر می‌نماید. مطابق با مواد ۱۰۳ و ۱۱۲ از مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ مجمع فدراسیون فوتبال، موارد قطعی این رأی به محض ابلاغ لازم الاجرا بوده و موارد غیر قطعی آن نیز ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد. ضمناً تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غیرقطعی غیرنقدی نخواهد بود در مورد بازیکنان و مربیان، باشگاه‌ها نیز حق تجدیدنظرخواهی دارند و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت نقدی بازیکنان و مقامات می‌باشند.

درخصوص گزارش‌های ارسالی از مقامات رسمی مبنی بر تخلفات متعدد علیرضا منصوریان سرمربی تیم آلومینیوم اراک مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و غیر رسمی (داور و مربی تیم تراکتور) در مسابقه تیم آلومینیوم اراک با گل گهر سیرجان در جام حذفی مورخ ۲۴ تیرماه و در هفته ۲۸ لیگ برتر مقابل تیم تراکتور مورخ ۲۹ تیرماه و ابلاغ تخلفات به مشار الیه و عدم ارائه لایحه دفاعیه اعضای کمیته انضباطی بدین شرح اعلام رای می‌کند:

باتوجه به سابقه علیرضا منصوریان مبنی بر انجام تخلفات متعدد، اعضای کمیته انضباطی پس از ملاحظه مستندات مستند به مواد ۵۴ و ۵۵ و به لحاظ ماده ۹۲ مقررات علیرضا منصوریان را به سه جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات رسمی فوتبال و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید. همچنین یک جلسه محرومیت تعلیقی قبلی ایشان نیز به محرومیت قطعی تبدیل می‌گردد. این رای ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است. ضمناً در مورد جریمه نقدی باتوجه به مقررات انضباطی باشگاه آلومینیوم اراک متضامناً با متخلف مسئول پرداخت جریمه می‌باشد.

درخصوص تخلف صورت گرفته از سوی حامد لک دروازه بان تیم پرسپولیس در مسابقه با تیم ماشین سازی تبریز مبنی بر بدرفتاری مشارالیه در قبال مقام غیر رسمی باتوجه به مستندات ارائه شده، اعضای کمیته انضباطی بدین شرح اعلام رای می‌نماید:

 باتوجه به عدم سابقه انضباطی حامد لک در این فصل از مسابقات و اوضاع و احوالی که منجر به تخلف شده است اعضای کمیته انضباطی با در نظر گرفتن مواد ۹۳ و ۹۴ مقررات انضباطی وفق مواد ۱۳ و ۵۴ و ۱۱۷ مقررات انضباطی حامد لک را به یک جلسه تعلیقی به مدت شش ماه و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. ضمناً وفق ماده ۵۰ مقررات انضباطی باشگاه پرسپولیس نیز به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد. این رای در قسمت محرومیت تعلیقی قطعی و در قسمت جریمه نقدی تا ۷ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف می‌باشد.

درخصوص تخلفات باشگاه هوادار تهران مبنی بر نقض مقررات راجع به برگزاری مسابقات و فراهم نکردن مقدمات لازم برای برگزاری مسابقه منتهی به اخلال در سه مسابقه و سوء رفتار تیمی ناشی از دریافت بیش از ۵ اخطار توسط بازیکنان تیم هوادار در بازی با تیم شهرداری آستارا در تاریخ ۲۸تیرماه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله گزارش مقامات رسمی و قطع برق در بین دو نیمه مسابقه هرچند در خصوص عمدی بودن آن دلیلی احراز نگردیده ولی به لحاظ مسئولیت مطلق باشگاه میزبان درخصوص سازماندهی برگزاری مسابقه تخلفات انتسابی به باشگاه هوادار تهران محرز و مسلم تشخیص و باتوجه به شدت بی‌نظمی و آثار ناشی از این تخلف و اخلالی که در سه مسابقه‌ای که به صورت همزمان درحال برگزاری بوده ایجاد شده است مستند به مواد ۵۱ ، ۵۸ ، ۸۴ (بند ۵) ، ۹۷ و ۱۱۷ مقررات انضباطی مصوب ۱۳۹۷ باشگاه هوادار به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جریمه نقدی و برگزاری سه مسابقه خارج از ورزشگاه خانگی در مسابقات فصل آتی در ورزشگاهی به تشخیص سازمان لیگ فوتبال محکوم می‌شود. رای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات بازیکنان این باشگاه از حیث بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه مفتوح می‌باشد.

درخصوص تخلف فیروز کریمی سرمربی تیم تراکتور تبریز مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی در بازی آلومینیوم اراک و نظر به گزارش مقام رسمی اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی و مقررات برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی فیروز کریمی را با توجه به صحبت‌های ایشان در جلسه مطبوعاتی بعد از مسابقه با تیم پرسپولیس که در آن با کلمات و جملات غیر اخلاقی و موهن موجبات تکدر خاطر جامعه فوتبال را فراهم آورده است مستحق تخفیف و تعلیق مجازات شناخته نشده و بر این اساس به یک جلسه محرومیت قطعی و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. باشگاه تراکتور نیز بابت این تخلف مستند به ماده ۵۰ مقررات انضباطی ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی می‌گردد.

 این رای قابل اجرا و در مورد محرومیت قطعی و نسبت به جریمه نقدی ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است. ضمناً یادآوری می‌گردد وفق بند ۴ ماده ۳۱ مقررات انضباطی باشگاه تراکتور در پرداخت جریمه فیروز کریمی مسئولیت تضامنی دارد.

در خصوص تخلف مجتبی حسینی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی مسابقه با نساجی مازندران و نظر به گزارش مقام رسمی مسابقه اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی آئین نامه برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد ۵۱ و ۱۱۷ مقررات انضباطی مجتبی حسینی را به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت سه ماه از بابت همین تخلف و پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌کند. ضمناً تیم ذوب‌آهن نیز بابت این تخلف مستند به ماده ۵۰ مقررات انضباطی به پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود. لازم به توضیح است که چنانچه مجتبی حسینی همین تخلف را در مسابقات بعدی تکرار کند محرومیت تعلیقی ایشان به محرومیت قطعی تبدیل خواهد شد. این رای در مورد محرومیت تعلیقی قطعی و در مورد جریمه نقدی ۷ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف است. ضمناً یادآور می‌گردد وفق بند ۴ ماده ۳۱ مقررات انضباطی باشگاه ذوب‌آهن در پرداخت جریمه مجتبی حسینی مسئولیت تضامنی دارد.

مهرداد خادمی سرمربی تیم علم و ادب تبریز بابت نشر اکاذیب و توهین نسبت به مقامات فدراسیون فوتبال از جمله رییس کمیته داوران به استناد ماده ۷۱ مقررات انضباطی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت هفت روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 38
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 4
 • امیر IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  4 11
  خدا رو شکر ماجرای حامد لک ختم به خیر شد. بازی آخر خیلی بهش احتیاج داریم
 • شمسعلی IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  6 3
  دلال کروات تنها حرفی راستی ک تو فوتبال ایران زد همین بود که فوتبال ایران رو سیرک خطاب کرد.سیرک فوتبال ایران
 • حسین IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  50 5
  مقایسه کنید حرف های لک رو با فیروز کریمی. کدومشون بدتر بود. آیا حرف های کریمی تجاوز کلامی بود؟ کریمی هم در این فصل سابقه انضباطی نداشته. پس نتیجه می گیریم باید در اون کمیته انضباطی فرمایشی رو گل گرفت. هر جای دنیا بود 6 جلسه محرومیت رو شاخش بود. بعد بگید تیم حکومتی نیست. اگه همین بازی قبل محروم بود مطمئن باشید رادشویچ نمیتونست اون توپا رو از دروازه در بیاره و قطعا لنگیا می باختن. همین جزئیاته که لیگ رو مهندسی میکنه.
  • ... IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
   5 4
   یعنی نمیفهی لک حاضره چار جلسه محروم بشه ولی یک قرون پول نده. آخه چرا اینقدر داد و بیداد میکنید کمیته انضباطی میگرده ببینه چی بازیکن رو بیشتر اذیت میکنه. پرسپولیس به لک وابسته نیست کاش محرومش میکردن تا بفهمید.
  • ساوالان IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
   3 0
   فرودگاه.......... بمب اصفهان........ حمله منشا.......... فکری اهواز.............مجیدی............کدام شان 50میلیون جریمه شده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • بهروز نبوی IR ۰۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  10 5
  یعنی اینقدر رای کمیته انظباطی درباره حامد لک تابلو بوده برای ماست مالی این رای کمیته انظباطی کلی قبلش داستان گفته...که به این دلیل و آن دلیل این رای دادیم...ببخشید اگر این داستان تو بازی زیر نظر فیفا افتاده بود حداقل محرومیت سه جلسه بود...چون شدیدن با همچین مسائلی برخورد میکنند و واقعا تاسف آور توهین با همچین حرفهای رکیکی به یک توپ جمع کن نوجوان فقط یک جلسه تعلیقی..خنده دارترین رای ممکن
 • hamed IR ۰۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  24 8
  این دومین بازیکن پرسپولیسی که فحاشی ناموسی میکنه ولی محرومیتی گریاش رو نمیگیره! تا جایی که من میدونم این نوع فحاشی اگه توی خیابون نجام بشه، میتونه چند ماه حبس برای فرد داشته باشه! چطوریه که بازیکنی در این سطح که شاید الگوی خیلی از افراد باشه میاد همچین الفاظ رکیکی به کار میبره، اما فقط یه جلسه تعلیقی؟ ؟ ؟ ؟ ؟ پس بازدارندگی حکم کجا میره؟
  • کتک خوران فرودگاه IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
   0 0
   کتک خور عزیز لفظ کار کشته جناب کتری تو بازی با فولاد خطاب به فولادی ها یادت رفت ؟.در ضمن هرچی فحش خوردین نوش جانتون ...خخخخخخخخخخخ هم فحش خوردین هم گلات و داریم می گیریم .انتشار فیلم فقط ابرو تون و بیشتر برده ..من نمی دونم مگه وزیر پرسپولیس ی نیست از نظر شما پس این جنگولگ بازی و شکایت و شکایت کشی چیه ؟؟؟
 • .. IR ۰۱:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  14 5
  چقدرخنده دار این ارای کمیته بابا مسعودورئیس فدراسیون لنگی
 • ... IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  15 6
  واقعا تعجبم حامد لک اینجوری به یک بچه فحاشی میکنه محرومش نمیکنند .چرا باید به مردم اصیل تبریزفحاشی کرد و این محرومیتی درکارنباشد؟
  • ناشناس IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
   0 0
   ارسلان مطهری هم جریمه نشد بخاطر توهین به طرز حرف زدن یه نفر اینم بگو
 • دانیال IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  2 11
  فدراسیون ابی و کمیته انضباطیش خیلی واضح تمیلات رنگی خودشونو اعلام کرد . پجیدی به داوران انگ تبانی زد و به وزیر توهین کرد ولی هرگز حاضر به بررسی هم نشد
 • کیسه السعودی. IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  2 8
  باتوجه به گزارشات. مکرر تماشاگران منتسب به باشگاه کیسه. یا همون سه چرخه سابق به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وتداوم مرسوله صادراتی درحجم بسیار بالا راجع به تخلف محزر نشده حامد لک. باتوجه به اینکه تماشاگران غارپیما کیسه کش و به رسم وفاداری وروغن کشی کیسه کشا.. یه تن موز صادراتی. به عواملین به رسم یادبود اهدا میگردد.
 • انتی کیسه IR ۰۵:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  3 28
  یعنی خدانکنه پرسپولیسی جماعت باینفردرگوشی حرف بزنه درجامحکوم به هزارمدل جریمه میشه،اماتیم محبوب کیسه تنان هوادارمیزنن،فحاشی میکنن،چاقوکشی میکنن،انگارنه انگار،دوفصل قبل منصوریان مربی کیسه بود،توابادان یه فحش خارمادرداد،تمام رسانه هام مشون دادن اصلاانگارنه انگار،خلاصه ابرماه مه خورشیدفلک درکارن که عشق پولیس گلات نکنه،ولی مولاامیرالمومنین پشت پناه تیم مردمی هسش،ان شالله گلات
 • رضا IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  5 5
  ما که نفهمیدیم دلیل جریمه مالی پرسپولیس رو
 • کیسه مافیا ورزش IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  5 26
  چرا رای پرونده کتک کاری ها در فرودگاه نمی آید چرا زدن نارنجک به اتوبوس پرسپولیس رای اش صادر نمی شود . قانون فقط برای پرسپولیس هست
 • کوروش IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  27 4
  به نظر من حکم لک هم خیلی زود صادر شد و هم خیلی شدید بود و تناسبی با تخلف نداشت! باید شخص وزیر بابت این حرکت از ایشان تقدیر هم میکرد، تا حرکت پسندیده ایشان الگویی باشد برای جوانان! بیابان را سراسر مه گرفته
 • کامیار فرزام IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 14
  علی برکت الله،کمیته انضباطی نیست که محل چپاول هست این هست طرح درآمد زایی عزیزی خادم،تو یک روز یک میلیارد تومن کردن تو خزانه فدراسیون کیسه اینجاش جالبه یکبار فیروز کریمی به طنز حرف زد و انتقاد کرد سریع ۱۰۰ میلیون جریمه شد،کاری به فیروز کریمی ندارم تبعیض رو میگم اونوقت فرناز چندین ماهه بعد هر بازی به داور وزیر و همه ارکان دولت و فدراسیون بدترین فحاشی ها و اهانت و تهمت زد هیچی نگفتن و تازه تشویق نامه هم گرفت #ننگ ما فدراسیون آبی ما
 • 1 IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  17 5
  لنگ یه جلسه اونم تعلیقی محکوم شده اصلا جایزه اخلاق بازی فیرپلی و ... همه رو بدین لنگی ها چون خیلی با تربیتن تازه از جلسه رسیدگی به عنعنانی چه خبر قهرمانی پاک وزارتخونه پاک فدراسیون پاک کمیته اخلاق پاک کمیته انضباطی پاک کمیته داوران پاک و....
 • مافیای لنگ IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  12 3
  باید در این فدراسیون فوتبال و کمیته انظباطی رو گل گرفت که دربست در خدمت و اختیار لنگ حکومتی هستش
 • ایمان NL ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  20 3
  دلپیچه=یک جلسه محرومیت قطعی تهدید به تجاوز به پسر بچه = یک جلسه تعلیقی کتک زدن داور توسط لنگی = یک جلسه بعد از 17 روز کتک زدن داور توسط غیر لنگی= 5 جلسه بلافاصله انتشار عکس کفتر لنگ پوش = یک جلسه اونم فی الفور روز قبل بازی با لنگ فحاشی هب طرفداران یک تیم = در دست پیگیریست ان شالله وقتی از لیگ ایران رفت محرومش میکنن
 • ناشناس IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  18 3
  به خاطر یه پست اینستاگرام که هیچ ربطی به فوتبال نداشت بازیکن تراکتور رو چند ماه محروم کردن اما تهدید جنسی لک به یه بچه فقط یک جلسه تعلیقی حکم دادن اگه تخلف لک رو تو یه کشور دیگه انجام میشد حداقل شش ماه محزومیت و جریمه سنگین مالی در نظر گرفته میشد باشگاه لنگ و فدراسیون اخلاق رو باختن
 • نادی ال لنگ الحکومتی IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  34 7
  عدالت یعنی این : فیروز کریمی گفت بیرون روی و دل پیچه دارم 2 جلسه محروم شد! حامد لک گفت بهش بگو میام فلان فلانت میکنم 0 جلسه محروم شد!(البته این آقا نگفت فلان فلان یه جیز دیگه گفت که از بازگویی اون معذوریم!)
 • مجید IR ۱۰:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  3 1
  این که همش به نفع فدراسیون شد.......................کی میخوره این همه پولو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 • دریکوند IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  17 2
  طفلکی لک!آخه مگه تهدید جنسی محرومیت داره ؟اونم تعلیقی
 • ادریس تاجی IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  10 4
  با سلام ما جای کمیته انضباطی بودم پنج سکه به کریم باقری میدادم و با گل از لک تقدیر میکردم شاید که اصلاح بشه و باشگاه های دیگر هم به دلیل این که این فیلم رو پخش کردن تا ۸ سال از هرگونه مسابقه رسمی محروم میکردم که پیروزی تا ۸ سال دیگه هم قهرمان لیگ حذفی و سوپر کاپ بشه
 • فوتبال دوست IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  13 4
  آقا چرا شما بد فکر می‌کنید. آخه کمیته انضباطی ترسید حامد لک بره بزاره در اعضا کمیته براهمین سعی کردن ماست مالیش کنن
 • فيك رد IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  6 1
  يعني گفتن اينكه من دل پيچه دارم و نمي‌توانم در مصاحبه حاضر باشم، محروميت قطعي دارد ولي تهديد به تجاوز جنسي يك نوجوان محروميت تعليقي !!!!
 • محمود IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  2 2
  به عنوان یه پرسپولیسی معتقدم این حکم درست نبود.از باشگاه پرسپولیس میخوام حامد لکو جریمه کنه تا کسی با پیراهن پرسپولیس در هر شرایطی هم که بود از این الفاظ زشت استفاده نکنه.البته اگر قرار بود لک محروم بشه باید قبل از اون پرونده های دیگه ای هم باز میشد.مثلا باشگاه سپاهان باید تاوان حمله نارنجکی و رشوه به تیم ماشین سازی بده.باشگاه تراکتور سازی باید تاوان توهین های ناموسی چند ده هزار نفره تماشاگراش به بازیکنای پرسپولیس و از همه بدتر به مرحوم نوروزیرو بده.و البته کیسه کشا که فقط همین یکساله باید جوابگوی توهین های بازیکناشو به کنعانی زادگان و بقیه پرسپولیسی ها بده.باید جوابگوی ماجرای فرودگاه مهرآباد که نزدیک به نیم ساعت نه یکی چند تا از بازیکنای کیسه با مشت و لگدو فحش های ناموسی به جون مردم افتاده بودنو والبته فحش ناموسی فکری تو اهواز ،بده.کمیته انضباطی مجبور شد به خاطر کوتاهی در پرونده های قبلی در مورد لک هم عدالتو برقرار نکنه.درصورتیکه این دوتا موضع خیلی با هم فرق میکنن.در مورد کیسه فحش و ها توهین های سریالی در جریانه.تو پرسپولیس فقط همین یک ماجرا بوده.که ابته اینم برای اسم پرسپولیس زیاده
 • یه عشقه و یک پرسپولیس IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  1 7
  دوستان استقلالی جرم اون کسی که حمله تروریستی به اتوبوس پرسپولیس کرد بی منطق تر هستش لطفا به اون هم یه نگاهی بکنید.فقط به یه ور نگاه نکنید فرشید اسماعیلی هم بعد تعویض در بازی فولاد بی احترامی کرد ولی حتی احضار هم نشد
  • ناشناس DE ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
   3 1
   طرفداران لنگ چند سال پیش به نیمکت تراکتور نارنجک زدن نه تنها لنگ محکوم نشد بلکه تراکتور رو جریمه کردن لنگی ها هم بارها نارنجک زدن اونجوری باشه لنگی ها هم حمله تروریستی انجام دادن در ضمن به اتوبوس لنگ بیرون از اسنادیوم نارنجک پرتاب کردن طبق قانون نمی تونند سپاهان رو محکوم کنند فقط پلیس میتونه دخالت کنه و فردی رو که نارنجک پارتاب کرده رو دستگیر کنه و راهی زندان بشه
 • هموطن IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  10 1
  داستان پرسپولیس و داوری و کمیته انضباطی داستان بچه لوسیه که هر کاری تو خونه انجام میده پدر و مادرش حمایت میکنند بعد که میره بیرون از خانه همین کارارو میکنه فکر میکنه شرایط مثل داخل خونه هست میزنن زیرگوشش! فردا میرن بازیهای بین المللی چون عادت به این حمایت ها دارن آبروی ایران و ایرانی را میبرن! نمونه اش گندی که با داستان نادرشاه و تیم هندی بالا آوردند و در نهایت مجبور به ....خوری شدند. متاسفانه در سطح بین المللی این بی اخلاقی فقط به حساب پرسپولیس نوشته نشد بلکه پای همه ایرانی ها نوشته شد. یا حرکتی که آل کثیر تو دربی انجام داد و کمیته انضباطی برخورد نکرد. ظاهرا دید هوا پسه گفت که کار خاصی نکردم فقط گلم را با این حرکت به خانوادهای پرسپولیسی تقدیم کردم. حالا بدعادت میشن میرن تو آسیا هم همین کارارو تکرار میکنن. ولی خواهشن کارایی که میکنین پای همه مردم ایران نوشته نشه!
 • پاپا مسعود IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  6 1
  ب نظر من که رای کمیته جون ، خیلی هم منصفانه و دقیق بود . مگه حامد لک چی گفته ، یا مگه کنعانی زادگان حرف بدی زده که باید محرومش کنن، اتفاقا این رو باید تشویق کرد و ب نظرم به خاطر این رفتارهای زیبا و خداپسندانه باید حتی مجسمه شون رو هم ساخت و گذاشت وسط شهر که الگویی باشن برای همه جوانان ما چرا اینهمه به کمیته جون و رای جذاب و ظریفشون اعتراض میکنین دمت گرم کمیته جون واقعا این ۵ سال گل کاشتی هم شما هم وزارت و فدراسیون و پاپا مسعود و آذری جون جام اخلاق واقعا برازنده شماهاست
  • ناشناس IR ۱۷:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
   0 0
   توهین ارسلان مطهری به کنعانی زادگان ... درگیری در فرودگاه ... فحاشی محمود فکری .. اینا که کاملا واضح بوده رو نمیگی بعد یه فیلمی رو که اصلا صداش درست واضح نیست معلوم نیست کنعانی چی گفته رو دیدید میگید کنعانی فحش ناموس داده .. یه فیلم شونزده ثانیه رو دیدید میگید لک فحش ناموس داده
 • لنگ کثیف حکومتی DE ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  0 0
  باشگاه دولت کمیته انضباطی با حمایت های فراقانونی و سرپوش گذاشتن بر تخلف های لنگ اخلاق رو باختن
 • سامان IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۵
  0 0
  این وسط مهمترین چیزی که داره نابود میشه اعتماد عمومی به سلامت ارکان فوتباله! چیزی که برای جبرانش به سالها کار نیاز خواهد داشت.
 • Amir perspolisi IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
  1 1
  #فدراسیون -قرمز
 • ناشناس IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
  0 0
  حداقل لک بخاطر این کارش محروم و جریمه شد محمود فکری بخاطر فحاشی ارسلان مطهری به خاطر توهین به طرز حرف زدن یه نفر حتی یه پاپاسی هم جریمه نشدن

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =
Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __
Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __
Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __
Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __
Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __
Topic[id:63, title:آخرین اخبار لیگ برتر ایران] - __ [] __