۰ نفر
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵

مجید ترکان، ارائه پیشنهاد سرمربیگری به اکبر فلاح را تکذیب کرد.

عضو شورای فنی، از طرف چه کسی پیشنهاد داد؟!

مدیر تیمهای ملی نوجوانان، جوانان و مسئول فنی تیمهای رده پایه کشتی آزاد با رد موضوع ارائه پیشنهاد سپردن سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد جوانان به اکبر فلاح، یادآور شد چون میدانسته او قصد همکاری در رده سنی جوانان را ندارد، اصلاً چنین پیشنهادی نداده و خواست تا اکبر فلاح صریحاً اعلام کند چه کسی به او چنین پیشنهادی داده است؟! متأسفانه گویا مدتها دوری از کشتی، شرایطی رقم زده که مرد محبوب کشتی هم وارد بازیهای رسانهای شده و خواسته یا ناخواسته مطالبی گفت که شاید به جای تضمین آرامش و همدلی دلخواه او برای موفقیت در استعدادیابی، پشتوانهسازی و اعتلای کشتی، حاشیه و تنش را تقویت میکند.

نگارنده، قبل از بازیهای المپیک 1992 بارسلون برای تهیه ویژهنامه 100 صفحهای اختصاصی المپیک، با تمام نفرات اعزامی و ملیپوشان رشتههای مختلف اعزامی به بارسلون از جمله مجید ترکان و عسگریمحمدیان مصاحبههای جداگانه داشت. در همان مصاحبه هم ترکان برای دوری از حواشی و تنشهای رسانهای، نکاتی را به محمدیان یادآوری و گوشزد میکرد که بیانگر نکتهسنجی و ریزبینی او بود اما گویا بعد از گذشت 24 سال از آن زمان و کسب تجربیات ارزنده مجید ترکان در مقاطع قهرمانی، تحصیلی و تدریس دانشگاهی، متأسفانه نکات ارزشمندی که به عسگریمحمدیان یادآوری و تأکید میکرد، را فراموش کرده و خودش امروز وارد بازیهای رسانهای شده است. بهرغم تلاشی که مجید ترکان برای ایجاد هماهنگی، همدلی و صمیمیت به ویژه در ردههای سنی پایه (که مسئولیت فنی آن را برعهده گرفته) دارد، نکاتی مطرح کرده که متأسفانه حاشیهآفرین میشود. ترکان صادقانه به دوستی و رفاقت خود با اکبر فلاح اشاره داشته ولی گفته اعلام کند چه کسی به او پیشنهاد داده است؟! آیا ترکان طی سالهای دوستی با فلاح، نمیداند او به دروغ ادعایی مطرح نمیکند، آن هم ادعایی که بهزعم شما، اصلاً قصد پذیرفتن آن را نداشته و ندارد. اما اکنون که شما وارد بازی رسانهای شده و تلویحاً او را به طرح ادعای غیرواقعی متهم ساختهاید، میشود بفرمايید که آن عضو محترم شورای فنی از قول چه کسی به اکبر فلاح چنین پیشنهادی داده است؟! اگر شما از چنین پیشنهادی مطلع نیستید و خبر ندارید، مشکل اکبر فلاح است یا عدم هماهنگی میان شما و همکارانتان در فدراسیون کشتی؟! البته مسبوق به سابقه است که بعضیها در فدراسیون کشتی، هنگام طرح بعضی پیشنهادات، کسر شأن خود میدانند مستقیماً با طرف حرف بزنند و با واسطه، مطالبشان را منتقل میفرمایند. شما بازی نخورید، لطفاً. 

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 10 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین خبر

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __