۰ نفر
چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۶

حضور سرزده احمدرضا عابدزاده در تمرین نفت و تصاویری که از دایی و عابدزاده در یک روز برفی و زمین پوشیده از برف منتشر شد، روزنه سپیدی بود در آسمان ابری و سیاه روابط فوتبالی‌ها که این روزها به جای ایستادن کنار هم، روبه‌روی یکدیگر قرار گرفته‌اند و به جنگ دو سر باخت مشغول شده‌اند.

بیتعارف، هرگز هیچ دشمنی اینگونه به زدن ریشه فوتبال اقدام نکرده بود که فوتبالیها به زدن ریشه فوتبال اقدام کردهاند! بچههای فوتبال، همانها که سر سفره فوتبال بزرگ شده و به شهرت و محبوبیت رسیدهاند، امروز چنان از درون به یکدیگر و در حقیقت به فوتبال ضربه میزنند که فوتبال ما از داشتن دشمن بینیاز شده است.

انصافاً وقتی میشود مثل عابدزاده و دایی دوست بود، به هم سر زد و در یک قاب کنار هم ایستاد، چرا بعضیها بیدلیل و بدون این که تضاد منافع داشته باشند، روبهروی هم میایستند و به روی یکدیگر شمشیر میکشند؟ این دعواها غیر از ضرر، چه منفعتی برای فوتبال دارد؟!

آنهایی که روزگاری کنار هم بازی میکردند و تصاویر شادیگلهای مشترک و عکسهای تیمیشان هنوز در آرشیو رسانهها و روی نوار حافظه ما باقی است، چرا نمیتوانند این روزها مثل عابدزاده و دایی کنار هم بایستند و صبح یک روز برفی را با رفاقت آغاز کنند؟!

این دعواهای دو سر باخت، این اختلافات و کشمکشهای بیحاصل، قبل از هر چیز بهانه دست منتقدان و مخالفان فوتبال میدهد تا بگویند نسل جوان و جدید فوتبال این بداخلاقیها، دعواها و تنشها را از بزرگترهایی میآموزد که معلم درگیری و مربی اختلاف شدهاند. این بهانهها را باید از دست مخالفان گرفت.

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین خبر

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __