۰ نفر
سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲

به نظر می‌رسد حال مادر ورزش‌ها خوب نیست؛ به نظر نمی‌رسد، حال مادر ورزش‌ها اصلاً و واقعاً خوب نیست.

سال‌هاست دعوای مدیریت، بیپولی، عدم سازماندهی، عدم نظارت کافی و آدمهای تکراری در فدراسیون حال مادر ورزشها را خراب کرده است. مادر ورزشها که خوب نباشند بچههایش چه میکشند، چه میشوند؟

مادر ورزشها بیمار نیست؛ دچار سندرم خودفروخوردگی شده است. گاهی قهر با خودشان، گاهی مشکلات ارتباطی با وزارتخانه، گاهی طاقچه بالاگذاشتنهای مدیریتی، ناتوانی در تهیه منابع و اسپانسر، مدیریت رابطهای کوتاهنگرِ آفتزده و تکراری، بیبرنامگی سرشار از بینظمی و گاهی نازکردن لژیونرها برای لباس تیم ملی و گاهی بیرون گذاردن آنها که دردی برایمان دوا نکردند و اروپاگردیشان چارهمان نبود...

باز هم به عربها باختیم .... چقدر ما به عربها میبازیم! نکند این بار هم حقمان را با نامردی و لابیگری خوردند و مجبور شدیم در کشور ثالث مسابقه دهیم. تا کی این همه نقد و تحلیل سازنده که اگر خلاف این باشد منافع ملیمان به خطر افتاده و آب در آسیاب دشمن ریختهایم؟ تا کی راهنمایی و ارشاد؟ تا کی رابطهبازی و سیاستبازی؟ بابا، باختیم، حذف شدیم، جام جهانی رفت پیِ کارش. این نسلمان هم میرود؛ پشتوانهاش کو که مادر ورزشها هی بیمار نشود و هی نمیرد و هی... بهتر نیست تمامش کنیم؟ همه جایمان سیاسی شده است. رهایمان کنید. رهایش کنید. اینجا ورزش است. اینجا مرام و قانون محکم حاکم است. اینجا همه چیز به اندازه است؛ به قاعده است. همه، همه چیزشان را که باید، بلدند. سیاسیون محترم، ورزش را رها کنید. آدمهای تکراری، لطفا بروید کار غیرتکراری کنید. جنگلکاری و کشاورزی و نگهبانی و صنعتگری و کفشدوزی هم کارهای شریفی هستند. اصلا با هم برویم. ماهم میآییم. ولی...
هندبال مادر ورزشها به عربها میبازد، به کره میبازد، به عمان هم که... رهایمان کنید؛ ما دلخوشی بزرگتری میخواهیم. سوگند میخوریم که سازماندهی، برنامهریزی، مدیریت، اجرا، نتیجهگیری، درآمدزایی، هزینه کردن و آدم مناسب گماردن سخت نیست؛ سخت است، اما اشتباهاتمان به اندازه شما نخواهد بود.

حداقل اینکه شما امتحانتان را پس دادهاید. با رنگ قرمز هم پس دادهاید. چند بار هم پس دادهاید. دیگر پس ندید؛ نمیخواهیم. اصلا تکراری شدهاید؛ بدمان میآید از خودمان که باید به عرب و کره ببازیم و از بردن ازبکها خوشحال باشیم. بدمان میآید که با پول مردم دوره آموزشی و ارتقای سطح برگزار کنید؛ مگر سطح خودتان کدام بالاهاست که میخواهید سطح دیگران را هم همان بالا ببرید اما نمیتوانید و هر روز بازهم شما تکراریها هستید که... بدمان می آید به خدا؛ پول کلاس بگیرید و آدمهای خودتان را هی تفریح ببرید قطر و کره و اروپا. بدمان میآید پشت سر هم مربی هندبال تحویل دهید و پول مردم را به کیسه و کاسه خودتان بریزید و درجه ۳ و درجه ۲ و درجه ۱ بدهید، اما از فرنگ مربی خودتان را بیاورید. دست آخر چه شد... اصلاً مگر تا الان چه شده است؟ این یک نوبت هم تمام میشود و دوباره، خیلی زود، تکرار میشود، مثل خودتان که هی تکرار میشوید. با نسل طلایی هندبالمان چه کردید؟ و چه میکنید؟ پشتوانههایمان کجایند؟ شما که پشتوانه دارید. پشتوانههای مادر ورزشها کجایند؟ وزیر محترم، آخر فقط هندبال نیست که... ورزشمان را چه شده است؟ ما دلمان برای هندبالمان میسوزد. حیف آن همه زمین و ساختمانهای میلیاردی در بهترین نقطه شهر که در اختیار فدراسیون است و خروجیاش بعد از کلی اردو و هزینه و مربی خارجی و لژیونر اروپایی و اندازه قد و مسئولین سیاسی، میشود این! به عربها باختیم، سوختیم، اوت شدیم، بر می گردیم و باز هم تکرااااار.

* ارسالی از جواد مهربانی، عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __