جان لوئيجي بوفون دروازه‌بان اسطوره‌اي يوونتوس هنوز هم از تمايلش براي ادامه فوتبال در سطح حرفه‌اي مي‌گويد.

بوفون: اشک‌هایی كه در ميلان ريختم فراتر از تلخی يک شكست بود

به گزارش خبرورزشی، اين دروازهبان 40 ساله كه سال سختي را در دنياي فوتبال سپري كرده در گفتوگو با روزنامه «رپوبليكا» ايتاليا از برنامههاي مبهمش براي آينده حرف ميزند و ميگويد اگر قرار باشد روزي مربي شود فقط تيم مليها را قبول ميكند. خلاصهاي از اين گفتوگو را در زير از نظر ميگذرانيد.

* اشكهاي شما در سنسيرو بعد از نرسيدن ايتاليا به جام جهاني پس از ناكامي مقابل سوئد، دو ماه مصدوميت و غيبت از ميادين به خاطر درد مچ پا، دپرس شدن و...  فصلي كه سپري كرديد با ناراحتيهاي زيادي همراه شد؟

شايد باور نكنيد ولي با وجود تمام اتفاقاتي كه رخ داده در حال حاضر آدم بسيار خوشحالي هستم. اشكهايي كه در ميلان ريختم فراتر از تلخي يك شكست بود؛ آن اشكها نتيجه مسئوليت بزرگي بود كه نسبت به كل كشور داشتم. همچنين واكنش مردي بود كه در 40 سالگي به شيوهاي كاملاً عميقتر در مقايسه با 20 سالگي احساساتي ميشود. در مورد مصدوميتها هم كه بايد بگويم هيچ چيزي اتفاقي رخ نميدهد. اتفاقاً آن مصدوميت برايم خوب شد و پيغام شفافي برايم داشت. اين روزها از درونم ميل باورنكردني براي حضور در بازيهاي بيشتر، با وجود سن و سال زيادم، دارم.

* نميخواهيد بگوييد نظرتان درباره زمان خداحافظيتان عوض شده. هنوز ميخواهيد يك فصل ديگر هم بازي كنيد؟

خب قرار است به زودي با مسئولان باشگاه مذاكره كنم و در اين مورد صحبت كنيم. خوشبختي تيمم را ميخواهم و بايد بدانم در چه زمينهاي ميتوانم كمك بيشتري كنم. البته همه اينها مشروط به اين است كه يووه بپذيرد من هنوز هم بازيكن مهمي ميتوانم باشم. دوست دارم ادامه بدهم ولي مورد مشخص اينكه نبايد اين علاقه من به ادامه دادن، ايجاد مشكل كند؛ نه براي تيمم و نه براي همتيميهايم.

* اگر آنيلي نپذيرد قرارداد شما را تمديد كند به تيم ديگري ميرويد؟

يا يووه يا هيچ جا. نميخواهم حكم پيرمردي را داشته باشم كه به خودش دروغ ميگويد و با چنگ و دندان خودش را به جايي آويزان ميكند. اين فصل من يك اشتباه مقابل آتلانتا داشتم و يك اشتباه هم روي ضربه ايستگاهي مقابل اسپانيا. بازيهاي فوقالعادهاي را برگزار كردم و چند بازي معمولي هم داشتم. البته يكي، دو بازي ضعيف هم داشتهام ولي با همه اينها فيفا من را به عنوان برترين دروازهبان سال 2017 انتخاب كرد. خودم را مثل 6 يا 7 سال پيش حس ميكنم. اگر اين حرفهاي من شما را قانع نميكند ميتوانيد برويد از مربيان يا همه آنهايي كه روزانه كنارم در زمين فوتبال هستند بپرسيد.

* قرار است بعد از فوتبالتان چهكار كنيد؟

هنوز به آن فكر نكردم. چند وقت پيش به مارچلو ليپي زنگ زدم و از او خواستم در اين مورد به من مشاوره بدهد. به من گفت يك سال هيچ فعاليتي نداشته باشم و به دنياي فوتبال از بيرون نگاه كنم. به من گفت در اين يك سال سعي كن بفهمي چه چيزي در اين فوتبال واقعاً برايت جذاب است. دوباره برايتان تكرار ميكنم: دنبال پست و مقام مهمي نيستم و اتفاقاً خوب است آدم هميشه كمي ترديد داشته باشد. هميشه با ترس زندگي كردهام و در همين حالي كه پير شدهام ياد گرفتهام چطور بر شرايط چيره شوم و آدم متواضعي باشم.

* يعني ميشود شما را تصور كرد كه كت و شلوار و كراوات پوشيدهايد و مشغول هدايت يك تيم فوتبال هستيد؟

اگر هم عملي شود، من به عنوان مربي باشگاه نخواهم بود. من نامزد دارم، سه تا پسر كه عاشقشان هستم و پشت سر 28 سال زندگي روزمره كه بر پايه برنامه ديگران چيده شده است؛ دقيقه به دقيقهاش. من هم ميخواهم طعم لوكس دغدغه زندگي خودم را بچشم. لحظاتي هست كه تمايل دارم تنها باشم ولي تنها به معناي واقعي. نصف روزهايي داشته باشم كه بخواهم هر كاري دلم خواست انجام دهم و كسي نباشد كه مانعم شود.

* خب نيمكت تيم ملي ايتاليا الان خالي است. به نشستن روي آن فكر كردهايد؟

در حال حاضر از كار سرمربيگري در تيم ملي خوشم نميآيد. وظيفهاي است كه انگيزه و مسئوليت بسيار زيادي ميطلبد. هرچه كه نباشد شما نماينده كل كشور هستيد. شما بايد اتحاد به وجود بياوريد و از تفرقه بپرهيزيد.

* يعني كانديداي سرمربيگري در تيم ملي ايتاليا هستيد؟

نه. من گفتم دوست دارم سرمربي تيم ملي شوم ولي نگفتم تيم ملي ايتاليا.

* شما مدام از فرزندانتان صحبت ميكنيد. لوئي 10 ساله و ديويد 8 ساله كه مادرشان النا سردوواست. لئوپولدو هم كه حاصل نامزدي شما با ايارا داميكو و 2 ساله است. تا به حال شده بچههايت بپرسند بابا كي فوتبال را كنار ميگذاري و به خانه برميگردي؟

لوئي همين چند ماه پيش چنين چيزي را پرسيد. او و ديويد در طول هفته دو روز پيش من هستند ولي بين بازيهاي ليگ و ليگ قهرمانان اروپا من تبديل به پدر پارهوقت ميشوم. وقتي با هم هستيم در زمان سفر ميكنيم و برايشان از دوران بچگي خودم صحبت ميكنم.

* سگاربي (نماينده مجلس و نزديك به حزب برلوسكني) از شما خواسته براي آيندهتان زياد عجله نكنيد. او از توانايي شما براي انجام كارهاي سياسي زياد صحبت كرده است. اين بدان معني است كه قرار است وارد سياست شويد؟

او به من لطف داشته است. رابطه صميمي ما بعد از رد و بدل كردن چند پيغام شروع شد. صحبتهايي كه درباره تواناييهاي من در اين عرصه كرده را پاي مهربانياش ميگذارم. بعد از انتخاب ژرژ وهآ به عنوان رئيسجمهور ايتاليا، او تنها كسي نبود كه فكر ميكرد من هم ميتوانم چنين كاري كنم. پاسخش را به شما اينطور ميدهم: كسي نميداند در آينده چه اتفاقي ميافتد هرچند كه روزي يكي به من گفت در دنياي سياست حتي يك فرشته هم فاسد ميشود.

* دلتان براي چه چيزي در فوتبال تنگ ميشود؟

چيز زيادي نيست و شايد بوي رختكن. صحبت و شوخي با همتيميها كه به تو حس جوانتر بودن ميدهند.

* يعني براي واكنشهاي دروازهباني نه؟

فكر نكنم. در طول اين همه سال اين واكنشهاي دروازهباني را داشتهام. همه هيجانات با گذر زمان كمرنگ و خاموش ميشود. چيزي براي پشيماني ندارم.

 

برچسب‌ها

نظرسنجی

با پیوستن وریا غفوری به فولاد موافقید؟

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

نظرسنجی

با پیوستن وریا غفوری به فولاد موافقید؟
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین خبر

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __