۰ نفر
پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۸

مصاحبه نناد لالوویچ با سایت Inside the games درباره اتفاقات کشتی ایران واقعا نگران کننده است.

 یک بار دیگربحث عدم حضور ًواستعفای رسول خادم  ورزشکاران ما را مقابل ورزشکاران رژیما شغالگر قدس دامن می زند.اینکه رئیس اتحادیه کشتی جهان می گوید؛ایران تبدیل به ریگی در کفش ما شده، چندان استعاره خوبی برای ورزش و کشتی نیست. لالوویچ حتی نسبت به استعفای رسول خادم نگرانی خود راا براز داشت و تهدید دیگری بر تهدید علیه کشتی ما  عدم حضور رسول خادم در فدراسیون کشتی چه تأثیری روی ًاضافه کرد. واقعا تصمیم گیری اتحادیه جهانی کشــتی علیه ما خواهد داشــت و کشوری که درخواست میزبانی مسابقات جهانی را روی میز فیلا دارد، چگونه می تواندب دون رئیسب اشد؟ رؤسای فیلا روی کشتی ما درا ین موقعیت چگونه حساب می کنند و این همه سابقه، قدمت، مدال و افتخار به کجا خواهد رفت؟ در پشت کشتی فرهنگ پهلوانی ما، فرهنگ خانواده و فرهنگا یران تکیه زدها ست. یک رئیس تحصیلکرده،ا هل کشتی، قهرمانا لمپیک، قهرمان جهان و مدیرب اایمانب هن ام  چه خواهد شد؟ سؤال رسول و کشتی را ًرســول داشتیم که حالا نیست، واقعا کسی پاسخگو نیست و هیچ مدیری به خط قرمز تعیین شده نزدیک نمی شود اما این روی سکه و ماجرا را نیز در نظر بگیرید. خط قرمز قابل احترام سیاسی  قابل باور و انسانی است اما اگر ًجامعه نسبت به ورزشکاران رژیم اشغالگر کاملا در مقطعی از تاریخ به دلایل مختلف به بن بست سیاسی و جهانی برخوردیم، باید چه کنیم؟ امام (ره) جنگ را تمام کرد، چون شرایط استراتژیکی جامعه، منطقــه و جهــان چیز دیگری جز جنــگ را تعریف می کــرد وا ین تصمیم مقدس ترین، عاقلانه ترین و انسانی ترین کلام امام بود. خط قرمز ما در ورزش به دیوارب لند جهانیب رخوردها ست وب ایدب ا درایت و تدبیر راهیب رای آن جستجو نمود تا هم رژیما شغالگر صهیونیست را کنارب زنیم و هم در صحنه ورزش جهان سرآمدب اشیم که هستیم. کشتیا یران کجا، کشتی رژیما شغالگر کجا؟ا ینب ازی دیپلماســی را بایدا زا ین رژیم با تدبیر مدیران و رهبران خود ببریم و آنها را در بن بست قرار دهیم. مطمئن باشید راه حلی وجود دارد تا ما را ریگ درون کفش خــود ننامند.ا ین فرهنگ وا صالتا یرانی را دســت کم نگیریم. آن بالاها روی سکوهایا ول، زمانی که سرود و پرچم ماا وج می گیرد، تمام سیاست ها را برنده شــده ایم و هستیم و چون صخره های دماوند نامیده می شویم. نه ریگ کفش اتحادیه جهانی کشتی خواهیم شد ون هب ازنده دیپلماسی جهانی! آنب الاهان سیم خنک قهرمانی می وزد، دوستش داشته باشیم.
برداشت يک 

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __