لاله صديق اولين فرزند خانواده ۶ نفره است و دانشجوي دكتراي مهندسي صنايع. لاله با سابقه 15 ساله در اتومبيلراني لقب شوماخر ايران را دارد.

لاله صديق‌: حضور بانوان در ورزشگاه‌ها حق آنهاست

 او يكتنه پرچم اتومبيلراني بانوان را بالا نگه داشته. صديق که به تازگي در فدراسيون جهاني اتومبيلراني صاحب كرسي شده، در گفتوگويي عيدانه با خبرورزشي درباره دوري كوتاهمدتش از پيست، برنامههايش در سال 97، ورود بانوان به ورزشگاه و حال و هواي نوروز صحبت كرد.

* چند سالگي رانندگي را ياد گرفتيد؟

من 13 ساله بودم كه پدرم رانندگي را به من آموزش داد. چون پرانرژي بودم و دوست داشتم كارهاي هيجانانگيز انجام دهم. وقتي گواهينامه گرفتم كاملاً رانندگي را بلد بودم. در ابتداي كار به رانندگي به عنوان كاري هيجانانگيز و براي تخليه انرژي نگاه ميكردم و هيچ وقت فكر نميكردم بتوانم حرفهاي شوم اما وقتي كمكم در مسابقات شركت و رقابت كردم، كمكم مقام آوردنها شروع شد و من موضوع را جديتر گرفتم و به اينجا رسيدم.

* استارت اتومبيلراني را با كارتينگ زدي يا رالي؟

امسال پانزدهمين سال حضورم در اتومبيلراني است. اتومبيلراني را از سال 79 با كارتينگ شروع كردم. از سال 81 رالي را استارت زدم و در اولين مسابقه رالي شركت كردم. به موازات رالي در مسابقات سرعت قهرماني كشور به عنوان اولين بانوي ايراني با فتواي يكي از مراجع تقليد توانستم همپاي آقايان مسابقه بدهم. در اين سالها علاوه بر مسابقه با آقايان در مسابقات بينالمللي هم شركت كردم.

* مسئوليتي هم در فدراسيون داريد؟

حالا مسئول كميته آموزش تمام رشتههاي زيرمجموعه اتومبيلراني بانوان هستم و اخيراً عضو كميسيون جهاني موتورسواران و اتومبيلرانان كمتوان جسمي شدم و انشاءا...  بتوانم از چند ماه آينده فعاليتم را شروع كنم.

* چطور اين كرسي جهاني به شما رسيد؟

مدتي پيش فدراسيون جهاني در ايميلي براي فدراسيون ايران پيشنهاد يك كرسي بينالمللي داد و طبق اين پيشنهاد من عضو كميته 12 نفرهاي شدم كه اعضاي آن از تمام دنيا حضور دارند و از آسيا هم مرا انتخاب كردهاند. در اين كميسيون از افراد علاقهمند به موتورسواري و اتومبيلراني كه توانايي و سلامت فكري خوبي دارند اما ناتوان جسمي هستند، حمايت ميشود.

* كار شما در اين كميسيون چيست؟

حدود 45 روز ديگر در شهر مادريد اسپانيا اولين جلسه موتورسواران و اتومبيلرانان كمتوان جسمي تشكيل ميشود و من به عنوان نماينده ايران در اين جلسه شركت ميكنم. قرار است مسئولان فدراسيون جهاني در اين نشست برنامههاي كلان خود را تشريح كنند و در گام بعدي ما برنامههايمان را ارائه كنيم. در اين كميته تمام ورزشكاراني كه در ورزشهاي موتوري آسيب ديدهاند و ناتوان يا كمتوان شدهاند مورد حمايت قرار ميگيرند.

* بودجه اين كميسون از كجا تأمين ميشود؟

بودجه كلان اين كميته توسط فدراسيون جهاني اتومبيلراني تأمين ميشود، ضمن اينكه فدراسيون كشورهاي عضو بايد با جذب اسپانسر بخشي از بودجهها را به افراد كمتوان جسمي خود اختصاص بدهند.

* مدتي از مسابقات دور بوديد؟

چند ماهي خارج از كشور بودم. در اين مدت امكان حضور در مسابقات را نداشتم ولي با بازگشت در مسابقات بزرگ سال كه يازدهم اسفند برگزار شد حضور پيدا كردم و در بخش سرعت توانستم مقام سوم كشوري را به دست آورم.

* چرا سومي؟

چون از تمرينات و مسابقه دور بودم. احساس ميكنم تمريناتم كم بود و تنظيمات ماشينم طوري نبود كه بتوانم با ساير رقبا به رقابت بپردازم. به طور حتم اگر كمي تمريناتم را بيشتر انجام داده بودم نايبقهرمانيام حتمي بود اما با توجه به تجربيات رانندهها و قدرت ماشينهايشان قهرماني ادعايي غيرواقعي بود.

* سال 96 براي لاله صديق چطور بود؟

سال پرفراز و فرودي بود. در بعد اتومبيلراني به دليل غيبتم سال فعالي براي من نبود اما ختم به خير شد. البته غمانگيزترين موضوع از دست دادن مادربزرگم بود. اين بانوي عزيز يكي از الگوهاي من در زندگيم بود. اعتماد به نفس بالايي داشت و هميشه در سختترين شرايط مرا به آرامش دعوت ميكرد. واقعاً غيبت ايشان خيلي برايم دردناك و ناراحتكننده است اما از چيزهايي كه به من ياد داد به آرامش ميرسم. 

* لاله صديق چه خصوصياتي دارد؟

حساس و سمج هستم. ناراحتيها را زود فراموش ميكنم. هر كاري كه بگويند نميتوانم انجام بدهم بايد انجام بدهم و نظم يكي از آيتمهايي است كه در همه ابعاد زندگي من وجود دارد و خواهد داشت.

* از لقب شوماخر ايران چه احساسي داريد؟

اين لقب را بعضي دوستان به من دادهاند اما ترجيح ميدهم به من بگويند لاله ايران. چون فكر ميكنم برای كاري كه من انجام دادم و اولين بار در مسابقات سرعت با آقايان شركت كردم، بهتر بود اسم خودم را مطرح ميكردند چون اسم لاله ايران اعتماد به نفسم را بيشتر ميكند.

* رقابت با مردان را چطور ارزيابي ميكنيد؟

خيلي جالب است. وقتي آقايان گاهي از برخي قابليتهاي فيزيكي خود استفاده ميكنند، خانمها سراغ قابليت فكري خود ميروند و البته يك جاهايي قدرت ذهن بيشتر از قدرت به كار ميآيد. من فكر ميكنم حضور خانمها رقابت را براي آقايان جديتر ميكند و من از اين بابت خيلي خوشحالم و به همين خاطر هر قدر سنم بيشتر ميشود باز هم ميخواهم در اين ورزش بمانم.

* اهل ريسك هستيد؟

براي موفقيتهاي بزرگ احتياج است آدم ريسك كند. من از آنجا كه به دنبال هيجان هستم، در مسابقات اتومبيلراني ريسك ميكنم ولي در روال عادي زندگي سعي ميكنم كمتر ريسك كنم.

* از چه چيزي ميترسيد؟

نبود عزيزانم تنها چيزي است كه نگرانم ميكند.

* براي سال آينده چه برنامهاي داريد؟

سال آينده ايران ميزبان رالي خاورميانه است. انشاءا... به عنوان نماينده بانوان ايران در اين مسابقات شركت ميكنم. اين مسابقات 4 تا 6 شهريورماه سال آينده به ميزباني تهران برگزار ميشود. سالهاي قبل رالي خاورميانه به ميزباني شيراز برگزار ميشد اما به خاطر بالا بودن هزينهها و سختي رفتوآمد و جابهجايي خودروها، مسئولان فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني تصميم گرفتند اين مسابقات را در تهران برگزار كنند.

* فوتبالي هستيد؟

نه، به فوتبال علاقه ندارم. در كودكي هم چون خيلي فرز بودم هميشه من را درون دروازه ميگذاشتند. وقتي كسي ميخواست گل بزند چنان به پايش لگد ميزدم كه گل زدن يادش ميرفت. (خنده)

* سال 97 را چطور ميبينيد؟

سال سگ است. اميدوارم به همه وفا كند و اتفاقات خوبي براي مردم ايران رقم بخورد. انتظار دارم هموطنانم با انرژي خوب به استقبال نوروز بروند. در قانون كائنات ميگويند به هر چيزي فكر كني همان اتفاق ميافتد.

* برنامهات براي سال 97 چيست؟

سال 97 در اتومبيلراني حضوري پررنگ خواهم داشت و براي پيشي گرفتن از رقبا ميخواهم در مسابقات سرعت و رالي شركت كنم. برنامههاي زيادي دارم. شركت كنم و اميدوارم سال درخشاني برايم باشد براي اينكه هم شرايط و تجربه برنامههاي زيادي را تدارك ديدهام.

* براي برونمرزي چه برنامهاي داريد؟

يك راند مسابقات رالي خاورميانه قرار است در يكي از كشورهاي حوزه خليجفارس (قطر) برگزار شود كه دو راننده به نمايندگي از ايران به اين رقابتها دعوت ميشوند و به احتمال زياد من يكي از شركتكنندگان باشم كه همراه يك راننده بخش آقايان به اين مسابقات اعزام ميشويم و به جز رالي قطر برنامه ديگري ندارم تا اينكه دعوتنامه جديدي به دستم برسد.

* تعطيلات عيد را كجا هستيد؟

ترجيح ميدهم چند روز اول عيد را از هواي پاك و بدون ترافيك تهران لذت ببرم و از بناهاي تاريخي تهران ديدن كنم اما با شروع هفته دوم به احتمال زياد براي ديد و بازديد خانواده خواهرم به خارج از كشور سفر ميكنم.

* هنگام دعاي تحويل سال چه آرزويي داريد؟

سلامتي اعضاي خانوادهام، شفاي بيماران و آرزوی سلامتي و موفقيت براي هموطنانم تا به آنچه ميخواهند دست پيدا كنند.

* از بين سنتهاي نوروز كدام را بيشتر دوست داريد؟

ديد و بازديد بزرگان و خوشحالي آنها را خيلي دوست دارم. با «خنده» به خصوص اينكه در اين ديد و بازديدها عيدي هم بدهند.

* هنگام سال تحويل براي چه كسي دلتنگي ميكنيد؟

براي مادربزرگم.

* اولين تبريك سال نو را به چه كسي ميگوييد؟

اولين تبريك سال نو را هميشه به مادربزرگم ميگفتم اما حالا به پدر و مادرم.

* اهل چيدن سفره هفتسين هستيد؟

بله، حتي اگر در ايام نوروز در منزل نباشم ترجيح ميدهم به مادرم كمك كنم تا اين سفره پهن باشد. چون انرژي خوبي دارد و براي شروع سال جديد بهانه است تا همه خانواده در كنار هم دعاي تحويل سال را بخوانند و براي بيماران شفاي عاجل و براي از دسترفتگان طلب آمرزش آرزو كنند.

* كدام سين هفتسين را بيشتر دوست داريد؟

سين هشتم سرعت را دوست دارم (با خنده) اما از بين سينهاي سفره هفتسين سبزه را خيلي دوست دارم چون حس شادابي و انگيزه را در آدم تقويت ميكند.

* عيدي گرفتن را بيشتر دوست داريد يا عيدي دادن؟

با خنده، همه عيدي گرفتن را بيشتر دوست دارند حتي آنهايي كه سن بالايي دارند يادم هست كه مادربزرگم دوست داشت به او عيدي بدهيم. واقعيت اين است حالا كه سنم بالا رفته بيشتر دوست دارم عيدي بدهم. حسم اين است با عيدي دادن لبخند شادي را روي لبهاي بچهها مينشانم و با اين كار لذت ميبرم.

* بهترين عيدي كه گرفتيد چه بود؟

هفت سالگي پدرم يك دوچرخه به من عيدي داد و همان دوچرخه مسيرم را تغيير داد چون خاطرم هست وقتي با دوچرخه ياد گرفتم با سرعت ركاب بزنم با بچههاي همسايه مسابقه ميگذاشتم و ترسم ريخت و با هيجان انس گرفتم.

* به چه ورزشهاي ديگري علاقه داريد؟

قبل از اينكه وارد اتومبيلراني شوم سواركاري و پرش با اسب را انجام ميدادم. با اينكه در آن سالها مسابقه خانمها و آقايان مجزا بود حضور موفقيتآميزي داشتم اما به جز سواركاري اگر پرواز را هم رشته ورزشي محسوب كنيم، پرواز با پاراگلايدر را هم دوست دارم. چون من دوره پرواز با هواپيماي فوقسبك را گذراندهام اما به خاطر اينكه پدرم رضايت نداشت ادامه ندادم.

* نظر شما درباره حضور بانوان در ورزشگاهها چيست؟

با حضور در ورزشگاهها موافق هستم چون حضور بانوان در ورزشگاهها حق آنهاست. معتقدم اگر ورودي و جايگاه مجزا براي بانوان اختصاص داده شود، خانمها ميتوانند مطابق با موازين و مقررات به استاديوم بيايند و از تماشاي بازيها لذت ببرند. همانطور كه در اتومبيلراني و بعضي از رشتههاي سالني اين كار اجرا شده است و خانمها از ورودي مجزا به جايگاه ويژه خودشان ميآيند و بدون هيچ مشكلي مسابقه را تماشا ميكنند و لذت ميبرند.

* اهل آشپزي هستيد؟

بله، با علاقه و اشتياق زياد آشپزي ميكنم.

* بهترين غذايي كه تاكنون درست كردهايد چه بود؟

(با خنده) يك بار آبگوشت درست كردم آنقدر در آن گوشت ريخته بودم كه صداي همه اعضاي خانواده در آمده بود و ميگفتند چرا هر چه ميخوريم گوشتها تمام نميشود. در كل خيلي حس خوبي از آشپزي دارم.

* سقف آرزوهايتان كجاست؟

آرزوهايم سقف ندارد، اميدوارم پس از دوران قهرماني كه تا 5 سال آينده رقم خواهد خورد تعداد خانمهايي كه جذب ورزش اتومبيلراني ميشوند بيشتر شود و من بتوانم تجربيات سال حضورم در پيست اتومبيلراني را به آنها انتقال بدهم چون اين همان چيزي بود كه خودم فقدان آن را احساس ميكردم.

* مستند لاله به كجا رسيد، درباره آن توضيح ميدهيد؟

پروژه لاله يكي از پيشنهاداتي بود كه به مرحله اجرا رسيد ولي به سرانجام نرسيد. فيلم زندگي من به نوعي در اين فيلمنامه به تصوير كشيده شد و كارگردان براي اينكه اين فيلم را سينمايي كند، تغييراتي در آن داد. در حالي كه 80 درصد مستند پيش رفت اما بنا به دلايل متعددي فعلاً مسكوت ماند و من اطلاع بهروز از تصميم كارگردان كه فيلم چه ميشود، ندارم.

* پيشنهاد ديگري هم داشتيد؟

پيشنهادهاي زيادي داشتم اما چون من فقط حق استفاده از داستان زندگيام را به كارگردان فيلم لاله دادم تا زماني كه اين فيلم به اكران نرسد ترجيح ميدهم برنامه ديگري به موازات آن شروع نكنم.

* براي خانمهايي كه علاقهمند به ورزش موتورسواري و اتومبيلراني هستند چه توصيهاي داريد؟

به نكته خوبي اشاره كرديد. اولين و مهمترين توصيه اينكه استفاده از وسايل ايمني استاندارد را در اولويت قرار بدهند. يعني اگر موتور و يا اتومبيلشان خيلي درجه يك نباشد مهم نيست اما لوازم ايمني آنها حتماً بايد درجه يك و استاندارد باشد چون لازمه سلامتي و ماندگاريشان در اين رشته است.

* پيام نوروزي شما؟

با انرژي و با اعتماد به نفس بالا به استقبال سال نو بروند.

برچسب‌ها

نظرسنجی

با پیوستن وریا غفوری به فولاد موافقید؟

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

نظرسنجی

با پیوستن وریا غفوری به فولاد موافقید؟
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین خبر

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __