۰ نفر
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳

درباره بازی بزرگ فردا، چگونه اندیشه میكنید؟ بازی هشتاد و چهارم از چه سطحی برخوردار خواهد شد؟ كلاس شهرآورد تهران، كجای سلسله مراتب ارزش‌های فنی و مهارت‌های تكنیكی بازی با توپ و بازی بدون توپ قرار دارد؟ در یك‌ كلام؛ پرسپولیس و استقلال، امروز و فردا، كجای كارند و رودررویی این دو، به خلق چه صحنه‌هایی منجر خواهد شد؟

1-ما- من و شما و همه- شاهد فوتبالی درجه اول میشویم كه دریادلی و بزرگی روح ما قطب اصلی آن است، یا تماشاگران دو تیمی خواهیم شد دوباره محتاط كه مدتهاست در فوتبال ایران، حضور فیزیكی مؤثر ندارند! دو تیمی كه دیگر عادت كردهاند به استفاده از عادتهای درست و متفاوت! دو تیمی كه نرم نرم عادت میكنند به استفاده از مهارتهای در حال توسعه! دو تیمی كه یواش یواش هنر بازی كردن و هنر خوب بازی كردن را دارا شدهاند!

2- پرسپولیس و استقلال ، هر كدام به شیوهای متفاوت شدن خود را به رخ میكشانند!

پرسپولیس حرف آخرش را- دلی نه آخرین حرفش را- در بازی با تراكتورسازی به زبان میآورد! میبرد و خوب هم میبرد! میبرد و به لطف یك بازی خوب هم میبرد! 3 گل میزند و مثل همیشه گلهای بیشتری را هم نمیزند! در پرسپولیس، سروش رفیعی، مرد همهكاره مثلثی است كه دو ضلع دیگرش را، طارمی و امیری ساختهاند!

مردم به تفاوتهای عملكرد پرسپولیس پی بردهاند! مردم كه گویی در انتظار همین تفاوتها بودهاند، به استقبال بازی پرتماشای پرسپولیس، ورزشگاه را تا 75 هزار نفر پر میكنند!

پر میكنند از حضور! پر میكنند از لذت! پر میكنند از سلیقه برتر و پر میكنند از زیباپسندی!

پرسپولیس تبدیل میشود به یك الگو! پرسپولیس بدل میشود به لوكوموتیو فوتبال نواندیش و تكنیكمحوری كه تاكتیكپذیر هم هست! فوتبالی كه خوب گل میزند و گلهای خوبی هم میزند! فوتبالی كه بازیاش هنرمند میخواهد، اما ارباب و آقابالاسر و تنبل و ندو نمیخواهد!

3- استقلال هم بیكار و حتی كمكار نیست! استقلال برای تغییر «استیل» و عوض كردن شیوه بازیاش، دست به كار شده است!

آزمونهای اولیه به نتیجه بدون خطایی رسیده است: ...جوانانت را دریاب! به جوانانت میدان بده! استقلال جوان را جانشین استقلال باتجربه كن! تجربه قدیمی جوانگرایی را دوباره احیا كن! سنت دویدن و میل به سریع دویدن را در خودت زنده كن! زندهتر كن!

دست به انجام كاری بزن كه برابر نفت در آبادان زدی! دست به كار تكرار كاری شو كه در تبریز برابر ماشینسازی انجامش داده بودی!

«السد» قطر را ببر! السد قطر را به لطف بازی مقبول جوانهایت و فوتبال توأم با «خواستاندیشی» تیمت ببر! «ما» با توایم! مردم با تو هستند! مردم پشت سر و در كنار تیم خوبند! مردم فردا هم در آزادی، پشت به پشت فوتبال ایرانی میدهند! مردم فردا به پرسپولیس و استقلال، مینازند و میبالند! مردم برای دیدن یك نمایش خوب دیگر، فردا دوباره آزادی را از مشكلپسندی و از زیباپسندی پر خواهند كرد!

4- استقلال نشان داده است كه میتواند! پرسپولیس با تواناییهایش، پیشتاز لایق لیگ برتر است! فردا این دو، رودررو دارند!

2×2، میشود چهار! حاصلضرب توان و اراده برخورد استقلال و پرسپولیس، از این هم بیشتر میشود!

مردم كف استعداد و توان بازیگری پرسپولیس را دیدهاند: همه بازیهایش در لیگ! بازی آخرش برابر تراكتور! مردم سرخدل به كمتر از این حد راضی نمیشوند! همیشه مثل روز تراكتور بودن!

آبیدلان هم استقلال را در تكرار بازی با السد میخواهند! تكرار فوتبال ارادهگرایانه برابر السد! - منهای اشكالاتی كه در استفاده ناكامل از برخی مردانش، مثلاً قربانی داشت!- مردم به استقلال هم اجازه برگشت به عقب را نمیدهند! استقلال و پرسپولیس، مردم را با حقوق خود و با انتظارات بایسته خود روبه رو و مطالبهگر كردهاند! شهرآورد هشتاد و چهارم؛ از این بابت، چیز دیگری است و چیز دیگری خواهد شد!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 1 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین