۰ نفر
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۷

قبل از هر چیز باید یاد شود از ستاره بازی استقلال تهران و سیاه‌جامگان! قبل از هر كس باید نام برده شود از «محمد ناصری» دروازه‌بانی كه یك‌تنه ایستاد روبه‌روی تیم استقلال!

1-سیاهجامگان را تیم خوبی دیدیم كه مرد جنگ بود و اهل مبارزه! سیاهجامگان را تیم دوندهای دیدیم كه اصل یا بردن و یا مردن را خوب شناخته بود! سیاهجامگان را دیدیم كه دروازهبانی داشت، خوشقامت! دروازهبانی داشت خوشنقش! دروازهبانی داشت صاحب تكنیك كه هم در ایستادن زیر تیر مهارت داشت و هم در بازی بیرون از دروازه! مهارتی داشت تمامعیار!

استقلال، علاوه بر كندی محسوس و سرعت كم مردانش، بازی را به «محمد ناصری» هم باخت كه یكتنه، هم جلوی برزای ایستاد، هم جواب شوتهای محكم امید ابراهیمی و یارانش را داد و هم بالای سر قربانی خوش به پرواز درآمد!

بازی را اگر در یك جمله خلاصه كنیم، این میشود:

2- تیمی كه نباختن را بلد بود! دروازهبانی كه بردن و برنده شدن را دوست داشت! برابر سیاهجامگان كه تیمی جنگجو بود، استقلال به «بدخنسی» خورده بود! تیمی كه ارادی بازی كردن و از جان مایه گذاشتن را به شكل «مادرزادی» بلد است! تیمی كه میتواند در «تیمورك»، به جاهای بزرگی راه ببرد!

تیمی كه انگار ساخته شده است تا زیر دست اكبر میثاقیان و با افكار ساده او بازی كند!

تیمی كه انگار با دیگر مربیان، وقت خود را تلف میكند! تیمی كه با دستورالعمل استراتژیك مربی آخرش- فریادهای «برو روش» اكبر میثاقیان- الفتی چندین ساله دارد!

استقلال، اگر كم آورد! استقلال اگر پا پس كشید! استقلال اگر تا پای باخت رفت، دلیلش نوع بازی ساده و حریف خرابكن سیاهجامگان بود! و البته، نوع بازی دروازهبان  «ناصری» هم درون دروازه، هم بیرون از دروازه!

3- استقلال خوزستان برد! این بار ماشینسازی تبریز را، این بار یك تیم به ظاهر پرانگیزه را. دوباره یك گل زده و دوباره اتكا به دفاعی جانانه و سختگیرانه! برای خوزستانیها، بیتسعید گل زد! برای حفظ این گل، تمام تیم دوید! تمام تیم رزمید! تمام تیم پیكار كرد!

استقلال اهوازیان، مزد كوشش جانانهاش را گرفت، استقلال تهران در باد خستگیاش خوابید!

استقلال خوزستان، وقعی به خستگیاش ننهاد! آبیپوشان تهران، آبیدلی و آهندلی را به فراموشی سپردند!

تهرانیها، تهرانیبازی درآوردند، خوزیها، دندان روی جگر گذاردند!

استقلال تهران، مثل استقلال تهران، نظیر خودش- الا امید ابراهیمی- بازی نكرد! نتیجهاش هم این شد كه شد! دوسوم باخت! یكسوم نباخت! در مجموع مغبون شدن!

4- ماشینسازی، به سرعت میرود! ماشینسازی با سرعت میدود! به سوی لیگ یك! در دایره سقوط! كار عیب دارد! عیب اساسی! آیا علاج درد، توسل به جپاروفهاست؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 16 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین