در فوتبال ایران تهدید مربیان و بازیكنان چیز جدیدی نیست. با تولد شبكه‌های اجتماعی، این تهدیدها رنگ و بوی خاص‌تری به خود گرفت.

كی‌روش ماجرای ایمیل‌ها و مسیج‌های تهدید‌آمیز را فاش كرد

به گزارش خبر ورزشی، كانالهای بزرگ هواداران درست شد و آرامآرام این كانالها به ترویج اقدامات غیراخلاقی پرداختند. آنها شماره چهره معروف را در این كانالها پخش كردند و از هواداران خواستند تا به بازیكنان و مربیان پیام دهند! وقتی چنین اتفاقی افتاد، هواداران تیم رقیب هم شماره بازیكنان و مربیان تیم مقابل را بین هواداران پخش كردند. در چند سال گذشته بازیكنان بارها از این گفتهاند كه شماره تلفنشان در گروههای مختلف پخش شده و به خاطر همین مجبور شدهاند حتی خطهای خود را بفروشند و یا خاموش كنند.

شماره بازیكنان و مربیان داخلی به این دلیل زود منتشر میشود كه دسترسی به شمارههای آنان زیاد سخت نیست و فقط لازم است بوقچیهای حریف با دو خبرنگار رفیق باشند و یا از بازیكنان تیم خودی بگیرند ولی قاعدتاً دست پیدا كردن به شماره كارلوس كیروش به این سادگی نیست. سرمربی تیم ملی یك خط بینالمللی دارد و آدرس ایمیلش هم در اختیار هركسی نیست. به همین دلیل وقتی كیروش از این گفت كه به او پیامهای تهدیدآمیز دادهاند، همه تعجب كردند. كیروش از این گفت كه چنین پیامهایی را خود و دستیارانش دریافت كردهاند. بعد از این ماجرا دقایقی با سرمربی تیم ملی گفتوگو كردیم و توضیحاتی در اینباره داد. البته او به سؤالات دیگری هم پاسخ داد.

* شما گفتید پیامهای تهدیدآمیز دریافت كردهاید. البته متوجه نشدیم دقیقاً شما یا اعضای كادر فنیتان. در اینباره حرف میزنید؟

بله، متأسفانه پیامهایی تهدیدآمیز در چند وقت اخیر داشتهایم.

از سوی چه كسانی؟

نمیدانم ولی آنها تلاش كردند با پیامهای خود ما را بترسانند.

* و شما ترسیدید؟

نه، من به این چیزها هیچ كاری ندارم. ما مثل گذشته كارمان را میكنیم. این تهدیدها نمیتواند مانع كار ما شود.

* مثلاً چه نوع تهدیدی شدید؟ خودتان را تهدید كردند یا خانوادهتان را؟

همهجوره تهدید شدم. با حرفهای خیلی زشت و توهینآمیز من و كارم را در تیم ملی ایران زیر سؤال میبردند. حرفهای بیادبی و فحشهایی برای من نوشته بودند و در كنار آن به اشكال مختلف تهدیدم كرده بودند. اگر من را تهدیدهای بدتر از این هم كنند، برایم مهم نیست و كارم را انجام میدهم.

* ظاهراً شما مشكل جدیدی در تیم ملی دارید؛ حضور بازیكنان جدید و باكیفیت. چقدر سخت است انتخاب لیست نهایی از جمع این بازیكنان؟

بله، متأسفانه من نمیتوانم تمام بازیكنانم را به اردوی اروپا و بعد از آن به جام جهانی ببرم. این یك مشكل برای من در تیم ملی ایران است. در لیست خود كلی بازیكن خوب داریم كه میتوانند برای تیم ملی مفید باشند ولی مجبوریم انتخاب محدودی داشته باشیم. كارمان خیلی سخت است و امیدوارم در نهایت بهترینها را با خود به جام جهانی روسیه ببریم.

مكث

احتمال ورود فدراسیون به تهدیدها علیه كیروش

كارلوس كیروش فاش كرد از سوی عدهای تهدید شده است. این افراد به موبایل او پیامكهای تهدیدآمیز فرستادهاند. شنیده میشود فدراسیون فوتبال قصد دارد وارد این ماجرا شود. با ورود آنها و همینطور مقامات قضایی از جمله مسئولان كمیته اخلاق، این مسئله پیگیری میشود تا در نهایت كیروش بفهمد دقیقاً چه افرادی او را تهدید كردهاند.

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین خبر

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __