فیلیپ لام کاپیتان بایرن‌مونیخ که آخر فصل بازنشسته می‌شود مصاحبه جالبی با نشریه فرانسوی اکیپ انجام داده است.

فیلیپ لام: بايد ببینم تا کی می‌توانم بیکار بمانم!

به گزارش روزنامه خبرورزشی، 15 سال بازي در بايرنمونيخ و حالا تعداد بازيهايي كه از مرز 500 تا گذشته است. فيليپ لام با وجود داشتن 505 بازي با پيراهن بايرنمونيخ، تغيير زيادي نكرده و در سي و سه سالگي هنوز به بردن فكر ميكند. كاپيتان اين روزهاي بايرنمونيخ كه اعلام كرده پايان همين فصل براي هميشه از دنياي فوتبال خداحافظي ميكند، گفتوگوي بلندي با روزنامه «اكيپ» داشته كه خلاصهاي از آن را از نظر ميگذرانيد.

 

* چند هفته ديگر براي هميشه از دنياي فوتبال به عنوان بازيكن خداحافظي ميكنيد. نگرانياي بابت دوران پس از فوتبال نداريد؟

مطلقاً نه. هر چيزي يك پاياني دارد. دوران بازي من هم همينطور است. وقتي خودمان را براي كاري كه قبلاً به آن فكر كردهايم، آماده ميكنيم، ميدانيم كه بهترين زمان براي خداحافظي و بهترين زمان براي دوران بعد از خداحافظي است. به هر حال بعد از فوتبال هم زندگي جريان دارد.

 

* دلتان براي فوتبال تنگ نميشود؟

از چيزي كه مطمئنم، اين است كه بعد از فوتبال، زندگي من تغيير خواهد كرد. من از 5 سالگي تا الان فوتبال بازي ميكنم و حالا ناگهان بايد اين ورزش را كنار بگذارم. زندگيام تغيير خواهد كرد ولي چون برايش آماده هستم و به آن فكر كردهام، ميتوانم از پسش بربيايم.

 

* خب به اين ترتيب هفتههاي باقيمانده فوتباليتان را چطور سپري خواهيد كرد؟

با نهايت جديت برنامههاي پيشرو و باقيمانده را دنبال ميكنم، درست مثل زمان جامجهاني 2014. آن زمان براي من واضح بود كه بعد از جامجهاني از دنياي ملي خداحافظي ميكنم، پس سعي كردم از تكتك دورهميها، تمرينها و مسابقات نهايت استفاده را كنم. الان هم شرايط همانطور است. با توجه به هفتههاي پيشرو بازيهاي سختي در انتظار من خواهد بود ولي مثل هميشه انگيزه زيادي براي پيروزي دارم. ميخواهم يك پايان همراه با برد داشته باشم. ميدانيم كه كارمان سخت است ولي بايد حداقل يك جام را بگيريم.

 

* جولاي 2014، يك روز بعد از قهرماني آلمان در جامجهاني از تيم ملي خداحافظي كرديد. حالا هم درست در زماني داريد از فوتبال خداحافظي ميكنيد كه هنوز يك بازيكن جنگجو هستيد. برايتان مهم است كه در اوج از فوتبال خداحافظي كنيد؟

وقتي آدم سالهاست دارد در چنين سطحي بازي ميكند، ديگر واقعاً تمايلي ندارد سطح فوتبالش پايين بيايد. من كاپيتان اين تيم هستم و وظيفه دارم در تمرين و مسابقات نقش الگو را داشته باشم و فارغ از زماني كه براي بازي به من ميرسد، 100 درصد توانم را به كار بگيرم. خب حالا فكر ميكنم هرچه زمان بيشتر ميگذرد، شرايط هم برايم سختتر ميشود. اگر واقعاً از درون حس كنم كه ديگر نميتوانم 100 درصد توانم را در زمين مسابقه بگذارم، ديگر نبايد به اين فكر كنم كه يك فصل كامل ديگر ميتوانم بازي كنم. آدم بايد نتيجهگيري را بلد باشد و برود سراغ كار ديگري.

 

* حداقل بگوييد دلتان براي چه چيزي بيشتر تنگ ميشود؟

فكر ميكنم سفرهايي كه با تيم به ديگر شهرها داشتهام و زماني كه در هواپيما و هتلها با بچههاي تيم سپري شده، اثرش را بگذارد. بازي كردن در ديگر كشورها و قارهها حس فوقالعاده اي است. البته اينكه قرار است ديگر به چشمم برنامه تمريني و مسابقات و اينجور چيزها را نبينم هم لذت فوقالعادهاي خواهد داشت.

 

 *براي چند ماه بعد از خداحافظي از فوتبال، چه برنامهاي داريد؟

ميخواهم زمان مشخصي به تعطيلات بروم و هيچ كاري نكنم! بايد ببينم تا كي ميتوانم بيكار بمانم. بعد برميگردم و به كارهاي مؤسسه خيريهام ميپردازم. من چندين شركت ديگر هم دارم، پس حسابي وقتم پر است. ضمن اينكه خانوادهام هم هستند و حالا بايد وقت بيشتري براي آنها بگذارم. اگرچه فوتبال شور و هيجان واقعي من است ولي كمي عقبنشيني براي بازگشت، بهتر مهم است.

 

* ميتوانيد تصور كنيد كه مربي شويد؟

در حال حاضر نميتوانم خودم را به عنوان يك مربي تصور كنم. اگر قرار باشد همين الان درباره اين موضوع تصميمگيري كنم، پاسخم نه است ولي براي بعداً هم كه همان ضربالمثل به ميان ميآيد كه هرگز نبايد گفت هرگز.

 

* ولي شما كسي هستيد كه بحث كردن درباره مسائل تاكتيكي را دوست داريد.

هميشه بحث كردن درباره فوتبال و سيستم و اينجور چيزها را دوست داشتهام؛ بدون ترديد به اين كارم جلوي تلويزيون ادامه خواهم داد ولي مربي شدن، اينكه هر لحظه از وقتت غرق در فوتبال باشي و خودت را براي برنامههاي مسابقه و تمرينات آماده كني، نميتوانم تصور كنم لذتي از اين كار ببرم.

 

* وقتي گوارديولا سرمربي بايرنمونيخ بود، گفته بود كه شما «باهوشترين بازيكني» بودهايد كه داشته است. آيا فوتبال يك بازي هوشمندانه است و كلاً هوش در فوتبال چيست؟

ميتوان ارتباطي بين يك آدم باهوش با يك بازيكن باهوش پيدا كرد. بازيكن باهوش بازيكني است كه در هر پست و شرايطي جواب بدهد. «جواب دادن» هم يعني اينكه به بهترين شكل به تيمش كمك كند: كمك كند كه تيمش گل نخورد، كمك كند كه تيمش گل بزند و كمك كند توپ را از رقيب بگيرد و پايهگذار حمله تيم خودش شود.

 

* پس برندهها هميشه باهوشترينها هستند؟

اينطوري فكر نميكنم. فوتبال پروسهاي شده و اين روزها توانايي جسمي و فيزيكي غالب شده است. فكر ميكنم فوتبال فيزيكي در چند سال آينده و حداقل تا زماني كه پروسه جديدتري شروع شود، بر بقيه موارد غلبه كند. بازيكنان اين روزها بيشتر هيكل ورزشكاري دارند و تيمهاي بزرگ بازيكنان فوقالعادهاي از اين حيث دارند كه ميتوانند در تعيين سرنوشت بازي تأثيرگذار باشند. چند سال پيش سازماندهي فوتبال بر بقيه جنبهها غلبه كرده بود. اين روزها فوتبال فيزيكي بر تاكتيك هم غلبه بيشتري دارد و فكر نميكنم فوتبالي كه بر پايه قدرت بنا شده باشد، چندان باهوش باشد.

 

* و خب اين فوتبال فيزيكي، لذت بردن از فوتبال را براي شما تحت تأثير گذاشته است؟

براي من نه. هميشه از فوتبال همان لذتي را بردهام كه زمان بچگيام ميبردم. بردن را دوست داشتم و اين روزها هم هنوز بردن را دوست دارم.

 

* اگر قرار باشد درباره بازيكنان باهوش صحبت كنيم، چه بازيكنان باهوش ديگري را در فوتبال ديدهايد؟

وقتي به بارساي 2009 تا 2011 فكر ميكنم، با ژاوي و اينيستا در ميانه ميدان، ميبينم كه آنها مغز تيم بودهاند. آنها هم بازيكنان خيلي باهوشي هستند ولي چيزي كه همزمان اهميت دارد، كار گروهي با يكديگر است. خب براي من قضاوت كردن درباره اينكه چه اتفاق ملموسي در بارسا ميافتد، سخت است چون نميتوانم هر روز برنامههاي تمريني آنها را ببينم، هرچند كه دفعات زيادي مقابل آنها بازي كردهام.

 

* اينكه گوارديولا موقتاً در آن زمان پست شما را عوض كرد و به عنوان هافبك از شما بازي گرفت، برايتان چه حسي داشت؟

وقتي سالها به عنوان مدافع كناري بازي ميكني و بعد يكدفعه پست تو عوض ميشود، مورد فوقالعادهاي رخ ميدهد كه باعث ميشود آدم دوباره احساس سرزندگي كند و پرانگيزه شود چون تو بايد بينش متفاوتي به فوتبال و پستي كه قرار است در آن بازي كني، به دست بياوري. آن تجربه بينهايت به من انگيزه داد.

 

* اولين بازي دوران حرفهايتان مقابل يك تيم فرانسوي را به ياد داريد؟

بله، بازي مقابل لانس.

 

* و برايتان لذتبخش است كه آخرين بازي دوران حرفهايتان هم مقابل يك تيم فرانسوي، در فينال ليگ قهرمانان اروپا باشد؟

در ليگ قهرمانان تقريباً مقابل همه تيمها بازي كردهام ولي پاريسنژرمن هنوز نه، موناكو هم همينطور. هنوز زمان هست كه چنين فرصتي دست دهد و اگر قرار است چنين پاياني رقم بخورد، اصلاً اذيتكننده نيست. ميدانم كه پايان دوران حرفهايام هستم، پس خوشحال ميشوم با تيمهايي كه هنوز مقابلشان بازي نكردهام، قرار بگيرم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 12 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

ویدیو

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین