۰ نفر
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۵

درخواست میزبانی ایران در مسابقات كشتی آزاد و فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان 2019 به اتحادیه جهانی كشتی ارسال شد.

ميزبانی 2019 مزد سال‌ها هزينه كلان كشتی ايران

در ی افت م ی زبان ی مسابقات قهرمان ی بزرگسالان جهان بس ی ار خوشحالكننده است، به و ی ژه كه ا ی ن م ی زبان ی در سال قبل از المپ ی ك 2020 بوده و به عنوان اول ی ن و اصل ی تر ی ن مرحله از پ ی كارها ی گز ی نش ی و واگذار ی سهم ی ه حضور در المپ ی ك ن ی ز محسوب م ی شود.

سالها هزینه و پرداخت بودجه كلان میزبانیهای ریز و درشت، بیاهمیت یا كماهمیت، ضروری یا غیرضروری مسابقات مختلف از سوی فدراسیون كشتی ایران به نفع اتحادیه جهانی یا بعضی فدراسیونهای كشتی سایر كشورها، این نكته را یادآوری میكند كه اتحادیه جهانی كشتی در واگذاری و موافقت با درخواست فدراسیون كشتی ایران، نه تنها هیچ منّتی بر سر فدراسیون ما ندارد بلكه این وظیفه الزامی و اجباری اتحادیه جهانی است كه برگزاری مسابقات قهرمانی جهان را به كشورمان بسپارد و صداقت خود در احترام به سالها همكاری و تلاش فدراسیون در تقبل هزینههای كلان میزبانیهای متعدد و حتی تأمین بودجه پرداخت جوایز كلان مسابقات سایر كشورها را نشان دهد و موضوع این میزبانی را به عنوان مزد و پاداش سالها تلاش و حمایت فدراسیون كشتی ایران، از برنامههای كشتی دنیا به حساب آورد.

تا به حال تمام هزینههای گزاف و كلانی كه از سوی فدراسیون كشتی ایران پرداخت شده، به این توجیه و بهانه گره خورده كه برای حفظ و بقای كشتی در المپیك، باید چنین اقداماتی را انجام دهیم!

فعلاً به این موضوع كه اصلاً چرا ما باید هزینههای ریاست نناد لالوویچ مرد همیشه «بازو وبال گردن» را متحمل و متقبل شویم، هیچ كاری نداریم ولی حرف اصلی نگارنده این است، حالا كه ما بعد از پرداخت هزینههای كلان میزبانی چندین دوره مسابقات جامجهانی كشتی آزاد و فرنگی، چندین دوره مسابقات كشتی آزاد و فرنگی لیگ باشگاههای جهان، تأمین و پرداخت جوایز نقدی مسابقات كشتی آزاد و فرنگی به میزبانی كشورهای دیگر و ... را متحمل و متقبل شدهایم، اتحادیه جهانی كشتی نه تنها باید با درخواست و پیشنهاد واگذاری میزبانی مسابقات قهرمانی جهان 2019 به ایران استقبال و موافقت كند، بلكه باید به نحو شایسته و بایسته از فدراسیون كشورمان و سالها تلاش صادقانه و دلسوزانه (بسیار بیشتر از نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی) جامعه كشتی ایران تقدیر و تجلیل نماید.

 

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __